Blog — Sayfa 66 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-66,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE  DAVACI            : VEKİLİ              : DAVALILAR      : KONUSU          :............................................-TL 'nin .. / .. / .... ödeme tarihi ,..............................-TL 'nin .. / .. / .... ödeme tarihinden itibaren başlayacak (  Toplam ............................-TL'nin  Fazlaya dair talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla )  banka reeskont faizi,masraflar,vekalet ücreti ile birlikte tahsili...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                                                                                                                                                                      ....... DOSYA NO               :....... BİRLEŞTİRME TALEBİNDEBULUNAN DAVALI  :....... VEKİLİ                      :....... DAVACI                    :....... VEKİLİ                      :....... KONU                       : Davaların Birleştirilmesi istemidir. AÇIKLAMALAR     : 1-Mahkemenizde ....... Esas numarası ile görülmekte olan ....... davası, .......' nde ....... Esas numarası ile görülmekte olan ....... davası ile yakından ilgilidir. 2-Tarafları aynı olan bu davalarda,...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......    DOSYA NO              :....... AYIRMA TALEBİNDEBULUNAN DAVACI :....... VEKİLİ                     :....... DAVALI                   :....... VEKİLİ                     :....... KONU                      : Davaların ayrılması istemidir. AÇIKLAMALAR    :1-Mahkemenizde tarafımızdan açılan yukarıda esas numarası belirtilmiş olan davada ....... taleplerinde bulunmuş idik. 2-Devam eden davada görülmüştür ki bu iki talebin ayrı davalar olarak ele alınması yargılamayı hızlandıracaktır. 3-Bu neden ile...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE,                                                                                                                        .......        DOSYA NO                  :....... DAVADAN FEREGATEDEN DAVACI            :....... VEKİLİ                         :....... KONU                         : Yukarıda dosya numarası ve tarafları belirtilen davamızdan ve bu dava ile ilgili tüm taleplerimizden vazgeçiyoruz. İSTEM SUNUCU        : Davadan vazgeçme beyanımızın davalı tarafa tebliğine karar verilmesini talep ederiz.               DAVACI VEKİLİ                                                                           ..........

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                          .......DAVACI                 :....... VEKİLİ                    :....... DAVALI                  :....... KONU                     : Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi İstemi. AÇIKLAMALAR   : 1-Müvekkilim ile davalı 8 yıl süren evliliklerini karşılıklı anlaşma yolu ile bitirmişlerdir. Tarafların başvuruları ....... Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, boşanmaya dair ....... tarih, ....... Esas ve ....... karar sayılı...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......  DAVACI                  :....... VEKİLİ                    :....... DAVALI                   : ....... NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KONU                     : Cinsiyetin Düzeltilmesi İstemidir. AÇIKLAMALAR    :1-Müvekkilimiz 19 yaşında olup  ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Hane No ve ....... Sayfa Noda nüfusa kayıtlıdır. 2-Ergenlik çağlarında psikolojik ve hormonolojik dengeler bakımından daha çok kadınsı...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                         .......  DOSYA NO                              :....... SÜRE UZATIMI TALEBİNDEBULUNAN DAVALI                 :....... VEKİLİ                                     :....... DAVACI                                   :....... VEKİLİ                                     :....... KONU                                      : Davaya Cevap Süresinin Uzatılması İstemimizdir. AÇIKLAMALAR          :1-Davacı tarafından açılan davaya ait dilekçe, müvekkilimize duruşmanın yapılacağı tarihten iki gün öncesine rastlayan  ....... tarihinde tebliğ edilmiştir. 2-Müvekkilimiz tarafından bize ulaştırılan dilekçeye konu olan dava ve ilgili...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                          .......  DAVACI                  :.......  VEKİLLERİ             :.......                                                  KONU                     : Çeklere Ödeme Yasağı konulması istemidir. AÇIKLAMALAR     :1-Müvekkilimiz ....... bankasının ....... şubesinden ....... nolu hesaptan aldığı çek koçanını kaybetmiştir. 2-Kaybolan çek koçanında hiç kullanılmamış 4 adet çek yaprağı mevcuttur. Çek yapraklarına ait seri numaralar ..................., ...................., .............., ................,...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......                                                                                                   DAVACI                    :....... VEKİLLERİ               :....... KONU                       : Çek  İptali  ve  Ödeme  Yasağı  Kararının Devamı Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz ....... alacağına karşılık olarak aldığı ve hamili bulunduğu; 2-Keşidecisi....... den aldığı hamiline yazılı ......., ......., ....... Hesap, ....... Çek Seri Nolu, ....... Keşide Tarihli .......-TL  ve...

........SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                              .......  DAVACI                   :.......       VEKİLİ                     :....... DAVALI                   :....... KONU                      : Çalışma İzni İstemimizdir. AÇIKLAMALAR      :1-Müvekkilemiz davalı ile 7 yıllık evlidir. İktisat Fakültesi Mezunu olup Mali Müşavir belgesi bulunmaktadır. Evlilik kayıtları .......İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Sayfa No ve.......Kütük Sıra Nodadır. 2-Davalı evlendikten sonra müvekkilemizin...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın