Blog — Sayfa 66 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-66,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA DOSYA NO: 2013/…….. EsasDAVACI:VEKİLİ: AvDAVALI:KONU: Hangi konuda tanıklık yapılacağını ve davalı tarafça sunulan belgeye karşı beyanlarımızı ihtiva eden dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR  Davalı tarafça ………………… tarihli celsede ibraz edilen dekontlar, davalının iddia ettiği üzere ödemeyle ilgili değildir Şöyle ki:I- Davalı …………………… tarihli celsede müvekkile olan...

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK BÜROSU’NA DOSYA NO:2013/….. Hazırlık SoruşturmaŞÜPHELİ :VEKİLİ: Av..ŞİKAYETÇİ: AÇIKLAMALAR  I-Şikayetçi ………………..’den müvekkilimizi ………… ile ticari ilişki içerisindedir. Müvekkilimizden almış olduğu çeşitli malların karşılığında dört adet çek vermiştir. Ancak çekler bankaya ibraz edildiğinde karşılığı olmadığı anlaşıldığından çeklerin arkası yazdırılmıştır. (Ek-1 Çek Fotokopileri). Daha sonra...

İSTANBUL  … SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2013/………….EsasDAVACI: VEKİLİ: AV.DAVALI: KONU: Karar ve bilirkişi raporunun tebliği hakkında dilekçedir. AÇIKLAMALAR İstanbul …. Sulh Hukuk Hakimliği’nce 2013/……. Esas, 2013/………. Karar sayılı kayyım tayini davası sonucunda İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Dikilitaş Mahallesinde 1224 pafta, 21 ada ve 114 parselde kayıtlı taşınmazın 3/21 hisse...

İSTANBUL ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO :2013/…………….. EsasİTİRAZ EDENBORÇLU GÖRÜNEN:VEKİLİ: Av.ALACAKLI GÖRÜNEN:VEKİLİ:KONU: Borca itiraz ve takibin durdurulması talebidir. AÇIKLAMALAR 1- …………….tarihinde tebellüğ ettiğimiz ödeme emrine süresinde itiraz ediyoruz.2- Müvekkilimizin alacaklı olduğunu iddia eden şirkete ödeme emrinde talep edildiği gibi ……………………..TL. BORCU BULUNMAMAKTADIR. BORCA AÇIKÇA İTİRAZ EDİYORUZ. Takibin durdurulmasına karar...

Basit Tasfiyede Alacaklıları Davet İlânı Örnek No:34                T.C.                                                                                               Örnek No: 34**…………………. İflas DairesiDosya No : ……………………  BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLÂNI Müflisin adı, soyadı ve  ………………………………………………………………………………………….yerleşim yerindeki adresi          : ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….            Yukarıda adı yazılı müflisin, iflâs dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye...

Vergi Dairesi Uzlaşma Dilekçesi Örneği Vergi Uzlaşma Yönetmeliği uyarınca tebliğ edilen beyannamelere karşı mükellefler ve vekilleri vergi dairesi ile uzlaşma talebinde bulunabilirler. Vergi Daireleri ile uzlaşma dilekçesi başlıklı aşağıdaki dilekçe meslektaşlarımıza bu konuda örnek olması amacıyla sunulmuştur. …………………………………………… Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN ADI VE SOYADI  ...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......  DOSYA NO                     :....... CEVAP VEREN DAVALI :....... VEKİLİ                             :....... DAVACILAR                   :....... VEKİLİ                             :....... DAVA                              : Mirasçılık Belgesinin İptali KONU                              : Davaya karşı diyeceklerimizdir. AÇIKLAMALAR          :1-Dava dilekçesinde açıklanan olaylar doğru değildir. İtiraz ediyoruz. Şöyle ki; 2-Davacı tarafından evvelce  .......nden almış bulunduğumuz ....... tarih, ....... Esas ve ....... Karar sayılı mirasçılık belgesine itiraz...

....... SAYIN HAKİMLİĞİNE  DAVACI                         :....... VEKİLLERİ                    :....... DAVALI                          :....... DAVANIN KONUSU        : Kira Bedelinin Değişen Ekonomik Koşullara Uyarlanması DAVANIN DEĞERİ          :....... AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim maliki bulunduğu ....... adresindeki ... m2 alanlı zemin katı davalıya market olarak kullanılmak üzere ....... başlangıç tarihli yazılı kira  sözleşmesiyle 5 yıllığına aylık ....... bedelle kiraya vermiştir. Kira...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......  DAVACI                    :....... VEKİLİ                      :....... DAVALI                    :.......      KONU                       : Soyadının değiştirilmesi istemidir. AÇIKLAMALAR       : 1-Müvekkilin soyadı, ....... dır. ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Sayfa No ve .......Kütük Sıra Noda nüfusa kayıtlı olan müvekkilimiz soy ismini ....... olarak değiştirmek istemektedir. 2-Müvekkilimiz ....... işi ile...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın