Blog — Sayfa 66 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-66,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Vergi Dairesi Uzlaşma Dilekçesi Örneği Vergi Uzlaşma Yönetmeliği uyarınca tebliğ edilen beyannamelere karşı mükellefler ve vekilleri vergi dairesi ile uzlaşma talebinde bulunabilirler. Vergi Daireleri ile uzlaşma dilekçesi başlıklı aşağıdaki dilekçe meslektaşlarımıza bu konuda örnek olması amacıyla sunulmuştur. …………………………………………… Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN ADI VE SOYADI  ...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......  DOSYA NO                     :....... CEVAP VEREN DAVALI :....... VEKİLİ                             :....... DAVACILAR                   :....... VEKİLİ                             :....... DAVA                              : Mirasçılık Belgesinin İptali KONU                              : Davaya karşı diyeceklerimizdir. AÇIKLAMALAR          :1-Dava dilekçesinde açıklanan olaylar doğru değildir. İtiraz ediyoruz. Şöyle ki; 2-Davacı tarafından evvelce  .......nden almış bulunduğumuz ....... tarih, ....... Esas ve ....... Karar sayılı mirasçılık belgesine itiraz...

....... SAYIN HAKİMLİĞİNE  DAVACI                         :....... VEKİLLERİ                    :....... DAVALI                          :....... DAVANIN KONUSU        : Kira Bedelinin Değişen Ekonomik Koşullara Uyarlanması DAVANIN DEĞERİ          :....... AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim maliki bulunduğu ....... adresindeki ... m2 alanlı zemin katı davalıya market olarak kullanılmak üzere ....... başlangıç tarihli yazılı kira  sözleşmesiyle 5 yıllığına aylık ....... bedelle kiraya vermiştir. Kira...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......  DAVACI                    :....... VEKİLİ                      :....... DAVALI                    :.......      KONU                       : Soyadının değiştirilmesi istemidir. AÇIKLAMALAR       : 1-Müvekkilin soyadı, ....... dır. ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Sayfa No ve .......Kütük Sıra Noda nüfusa kayıtlı olan müvekkilimiz soy ismini ....... olarak değiştirmek istemektedir. 2-Müvekkilimiz ....... işi ile...

[Mahkeme Bilgisi giriniz]  SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                       [Yer bilgisini giriniz]   DAVACI: [isim bilgisini giriniz]VEKİLİ: [Vekil bilgisini giriniz]DAVALI: [isim bilgisini giriniz]KONU: Çalışma İzni İstemimizdir.   AÇIKLAMALAR                 :1-Müvekkilemiz davalı ile 7 yıllık evlidir. İktisat Fakültesi Mezunu olup MaliMüşavir belgesi bulunmaktadır. Evlilik kayıtları [İl bilgisini giriniz] İli, [İlçe bilgisini giriniz] İlçesi, [Mahalle bilgisini giriniz]Mahallesi, [Cilt No bilgisini giriniz] Cilt No,[Sayfa No bilgisini giriniz] Sayfa No ve [Kütük Sıra No bilgisini giriniz] Kütük Sıra Nodadır.2-Davalı evlendikten sonra müvekkilemizin çalışmasını istememiş, eşiniseven müvekkilemiz de rıza göstermiştir.3-İnşaat işleri ile uğraşan davalının deprem ve ekonomik kriz nedeni ileişleri bozulmuş ve iflas etmiştir. Müvekkilemize mevkiine uygun ve kazançlı iş tekliflerigelmektedir. Evin geçimini temin için müvekkilemiz eşinin izni ile çalışmak istemiş, ancak eşionur meselesi yaparak buna izin vermemiştir.4-Müvekkilemiz, iyi bir aileden gelme ve yaşam standardı olan bir insandır.Eşini çok sevmekle birlikte hakkınca yaşamak da istemektedir. Çalışmasına rıza gösterilmediğiiçin mahkemenizden çalışma izni talep etmek gerekmiştir.YASAL NEDENLER: MK m.159   KANITLAR: Mali Müşavirlik Belgesi, diploma, tanık her türlü kanıt.CEVEP SÜRESİ: 10 GündürİSTEM SONUCU: Açıklanan nedenler ile müvekkilimize çalışma izni verilmesini talep ederiz.   DAVACI VEKİLİ                                   [Vekil bilgisini giriniz]...

[Mahkeme Bilgisi giriniz]  SAYIN HAKİMLİĞİ'NE DOSYA NO: [Dosya No bilgisini giriniz]TALEPTE BULUNAN : [isim bilgisini giriniz] KARŞI TARAF: [isim bilgisini giriniz]DAVA:KONU: Anayasaya AykırılıkOLAYLAR                                 : 1-Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde görülmekte olan ...

[Mahkeme Bilgisi giriniz]  SAYIN HAKİMLİĞİ'NE  TEDBİR İSTEYEN  :ŞİKAYETÇİ EŞ     : [Sizin adınız] VEKİLİ            : [Vekil bilgisini giriniz]KARŞI TARAF   :DAVALI EŞ      : [Eşinizin adını giriniz]KONU         :         4320 Sayılı Yasa Gereğince Tedbir Talebimiz Hk.AÇIKLAMALA   :     Müvekkilimiz ile karşı taraf davalı eş [Tarihi bilgisi giriniz]  tarihinden beri evli olupevlilik kayıtları, [İl bilgisi giriniz]  İli, [İlçe bilgisi giriniz]  İlçesi, [Mahalle bilgisi giriniz] Mahallesi, [Cilt No bilgisi giriniz]  Cilt No, [Aile Sıra No bilgisi giriniz]  Aile Sıra No ve [Sıra No bilgisi giriniz]  SıraNodadır. Tarafların bu evliliklerinden [Doğum tarihi bilgisi giriniz] doğumlu  [İsim bilgisini...

OlaylarBaşvurucu, M.E.D. tarafından Mehmet Âkif Ersoy'un şiirlerinin işlenmesi suretiyle oluşturulan “Mehmet Akif Ersoy ve Safahat-Tam Metin ve Safahat Dışında Kalmış 54 Şiir” isimli eserin basım, çoğaltım ve dağıtım haklarını 99 yıl süreyle 4/1/1997 tarihinde devralmış ve bu tarihten sonra söz konusu eseri yayımlamaya başlamıştır. Mirasçılarıyla akdettiği...

İdare hukukunda idarenin genel olarak iki tür hukuki sorumluluğu vardır: İdarenin özel hukuk ilkeleri doğrultusunda yaptığı sözleşmelerden veya fiilerden kaynaklanan özel hukuk sorumluluğu: Bu halde, tam yargı davası açılamaz. İdarenin idare hukuku ilkeleri doğrultusunda yapmış olduğu sözleşmeler ve idarenin her türlü işlem ve eyleminden kaynaklanan...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın