Blog — Sayfa 166 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-166,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Bir araca yanlışlıkla dizel cinsi yakıt yerine benzin konulması nedeniyle doğacak tüm zararlardan bayi ile sağlayıcı sorumludur. Zira ayıplı hizmet olarak nitelendirilen bu durumda Sunulan hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Hukuk Dairesi         Esas Numarası : 2020/3188    Karar...

   Boşanma davasından feragat edilmesi, feragat tarihinden önceki kusurların affedildiği, en azından hoşgörü ile karşılandığı kabul edilir. Affedilen veya hoşgörü ile karşılanan durumlar boşanma sebebi yapılamaz. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Hukuk Dairesi          Esas Numarası : 2015/26643 Karar Numarası : 2016/2356"İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi DAVA...

Kişinin rızası dışında, adına sosyal medya hesabı açılması ve fotoğraflarının kullanılması “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme” suçunu oluşturur. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Ceza Dairesi         Esas Numarası : 2014/19526 Karar Numarası : 2015/3184"İçtihat Metni"Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Verileri hukuka aykırı olarak verme...

Hukuk devleti demek faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı ve vatandaşlarının hukukî güvenliğini sağlayan devlet demektir. Öyleyse devletin erklerinden biri olan yürütmenin de hukuk kurallarına bağlı olması ve ona bağlı şekilde faaliyet yürütmesi bir zorunluluktur. Bu durumda idarenin faaliyetlerinin kurala bağlanması gerekir. Dolayısıyla kurala bağlanan faaliyetlerin vatandaşlar...

Hukuka AykırılıkHukuka aykırılık olmadan kusurluluk olmaz. Tipikliğe uygunluk olmadan hukuka aykırılık, hukuka aykırılık olmadan da kusurluluk yoktur. Tipiklik hukuka aykırılığın, hukuka aykırılık da kusurluluğun ön koşuludur. Fiil kanuni tanıma uygun olduğunda hukuka aykırı olduğu da kabul edilmektedir . Çünkü kanuni tanım, tipe göre hukuka aykırı davranışı tanımlar. Bir...

Negatif Suç Unsuru TeorisiBu teoriye göre suçun iki unsuru bulunmaktadır. Bunlar tipiklik ve kusurluluktur. Bu teori tipiklik unsuru açısından farklı yaklaşım sergilemektedir. Suçun tipiklik unsuru, kendi içerisinde pozitif ve negatif tipiklik unsurlarından meydana gelmektedir. Pozitif tipiklik unsurları suçun kanuni tanımında ifade edilmiş unsurları ifade etmektedir. Negatif tipiklik unsurlar...

Gai (Final) Suç Teorisi1930'lu yılların başından itibaren Welzel tarafından geliştirilmiş teoridir. Bu teoriye göre kast diğer sübjektif unsurla birlikte tipikliğe dahildir. Kusur yalın değer yargısı olarak kabul edilmektedir. Haksızlığın subjektifleştirilmesi, kusurun ise normatifleştirilmesi söz konusudur. Kastın subjektifleştirilmesi haksızlık kavramında da değişikliğe neden olmuş, haksızlık bilinci kusurun bağımsız bir...

2. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2018/6836Karar Numarası: 2019/7645"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma KARAR DÜZELTME İSTEYEN : DavalıYukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; kısmen bozulmasına-kısmen onanmasına dair Dairemizin 18.04.2018 gün ve 2016/15634-2018/5203 sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü; 6100 sayılı Hukuk...

Tehlike Suçlarında Dava Zamanaşımının İşlenmesiSoyut tehlike suçları, sırf hareket suçları olduğundan dava zamanaşımı süresi, icra hareketlerinin bitmesinden itibaren işlemeye başlar. Örneğin TCK'nın 179. maddesinin 3.fıkrasında düzenlenen ve alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen...

13. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2017/1014Karar Numarası: 2020/4488"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen dosyada asıl davanın reddine, birleşen davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın