Blog — Sayfa 166 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-166,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Yargıtay 12. Ceza dairesiEsas Numarası: 2019/10106Karar Numarası: 2021/3042"İçtihat Metni" Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Taksirle yaralama Hüküm : TCK'nın 89/4, 22/3, 62/1, 50/1-a, 52/1-4, 53/6. maddelerine göre mahkumiyetTaksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen...

Hukuk Genel KuruluEsas Numarası: 2013/1203Karar Numarası: 2014/442“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 27/06/2012 NUMARASI : 2012/310-2012/310Taraflar arasındaki “maddi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabul ve kısmen reddine dair verilen 14.06.2011 gün ve 2009/168 E., 2011/213...

9. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2015/22089Karar Numarası: 2015/29606 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi,...

9. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2010/22804 EKarar Numarası: 2012/32150“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİDAVA :Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor...

Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2017/3251Karar Numarası: 2019/805"İçtihat Metni"MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ …. HUKUK DAİRESİTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada … 7. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 28/11/2016 tarih ve 2015/320 E. – 2016/777 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf...

Hukuk Genel KuruluEsas Numarası: 2017/1704Karar Numarası: 2020/534Mahkemesi: Asliye Hukuk Mahkemesi"İçtihat Metni"1. Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar, davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma...

Antik Yunanistan, terimler veya yasalar ve sosyal düzenlemeler açısından en yanlış anlaşılan erken uygarlıklar arasındadır. Diğer eski uygarlıklardaki “göze göz” anlayışının aksine, Yunanistan hukuka ileri bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. Aslında, modern hukukun birçok kalesi Yunan felsefesinden doğmuştur. Bunlar, Antik Yunan yasasını tanımlayan belirgin niteliklerden bazılarıdır.Atina'daki...

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2019/3962 K. 2020/5421 T. 21.10.2020 * ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU ( Temel Şekli İtibarıyla Adlî Para Cezasını ya da Üst Sınırı Beş Yıldan Fazla Olmayan Hapis Cezasını Gerektiren Bir Suçtan Dolayı Soruşturma Evresinde Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine Kovuşturma Evresinde Kovuşturmanın Ertelenmesine ve Kesinleşmiş Olan...

.......................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NAŞİKÂYET EDEN : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)AdresŞÜPHELİ : Adı, Soyadı ve Adresi tarafımdan bilinmiyor.Cep Telefonu:. … … .. ..SUÇ KONUSU : Hakaret (TCK. Md. 125)SUÇ TARİHİ : …/…/… Saat: .. ..AÇIKLAMALAR :1-…/…/… tarihinde sabah saatlerinde yakın arkadaşım Sayın … beyefendi ile...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın