Blog — Sayfa 137 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-137,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

   8. Hukuk Dairesi         2019/60 E.  ,  2021/2391 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : EcrimisilTaraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. K A...

  14. Hukuk Dairesi         2021/554 E.  ,  2021/1438 K."İçtihat Metni" 14. Hukuk Dairesi MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDavacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 14.10.2014 gününde verilen dilekçe ile önalım nedeniyle tapu iptali ve tescil talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın dava şartı yokluğundan reddine dair verilen 12.12.2014 günlü hükmün...

    14. Hukuk Dairesi         2021/271 E.  ,  2021/2550 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine asıl davada 19.08.2014 birleştirilen davada 08.08.2017 günlerinde verilen dilekçeler ile asıl davada önalım nedeniyle tapu iptali ve tescil, birleştirilen davada satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali...

Şikayet Hakkı ve Şikayetten Vazgeçme Nedir? Şikayet hakkı, takibi şikayete bağlı suçların soruşturulması veya kovuşturulması için suçun mağduru ya da zarar göreni tarafından yasal süresi içerisinde yetkili mercie başvurma hakkıdır. Savcılık veya kolluk görevlileri, takibi şikayete bağlı suçlar hakkında doğrudan ve kendiliğinden soruşturma başlatamaz. Soruşturma başlatılabilmesi...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA (    ) İCRA HUKUK MAHKEMESİNE İcra Dosya Numarası: Ankara ….. İcra Müdürlüğü 2021/….. E.İTİRAZIN KALDIRILMASINITALEP EDENALACAKLI             :ADRES                      :………………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                 :KARŞI TARAF(BORÇLU)                :ADRES                      :……………VEKİLİ                     :TALEP...

Olaylar  Gerçek kişi başvurucular Y.E.S.nin çocukları ve mirasçılarıdır. Beşinci başvurucu ise başvurucular tarafından kurulan bir tüzel kişiliktir. Y.E.S. Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünde (Müdürlük) kayıtlı bir kültür varlığı koleksiyoncusudur. Y.E.S.nin koleksiyonuna kayıtlı 300'ün üzerinde kültür varlığı bulunmaktadır.Y.E.S.nin ölümünden sonra gerçek kişi başvurucular koleksiyonculuk faaliyeti yürütmesi amacıyla...

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) Nedir? (CMK m. 172) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması halleri mevcutsa verilir. Kovuşturma, iddianamenin kabulünden itibaren başlayan mahkeme sürecidir. Hakkında...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ İCRA HAKİMLİĞİNETAHLİYETALEBİNDEBULUNANDAVACI                   :ADRES                      :………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                :DAVALI                   : ADRES                      :…TALEP KONUSU    : Davalı (İcra Müdürlüğü Dosyası borçlusu) tarafından yapılan …/…./…. tarihli itirazın iptali ile temerrüt sebebiyle tahliye talebimizdir.AÇIKLAMALAR Davalı C….. D…., mülkiyeti davacı müvekkile ait olan iş yerinde ../../…. başlangıç tarihli kira kontratı (EK-1) uyarınca kiracı...

OlaylarPolis memuru M.A. müşteri olarak başvurucunun terzi dükkânına gelmiştir. Kısaltılmasını istediği pantolon paçalarıyla ilgili olarak başvurucu ile aralarında anlaşmazlık çıktığı anlaşılan M.A. olay yerine polis çağırmıştır. Saat 16.00 sıralarında olay yerine gelen polis ekipleri başvurucuyu kuvvet kullanarak polis merkezine götürmüş; hakkında hakaret, tehdit, görevi yaptırmamak...

Mühür Bozma Suçu Nedir? Mühür bozma suçu, Türk Ceza Kanunu madde 203’te  ‘kamu güvenine karşı suçlar’ başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre bir şeyin saklanması veya varlığının aynen korunması için yetkili makamlarca konulan mührü kaldıran kişi cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Kanun koyucu, mühür bozma suçunda yalnızca mührü kaldıran kişinin...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın