Blog — Sayfa 137 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-137,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) Nedir? (CMK m. 172) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması halleri mevcutsa verilir. Kovuşturma, iddianamenin kabulünden itibaren başlayan mahkeme sürecidir. Hakkında...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ İCRA HAKİMLİĞİNETAHLİYETALEBİNDEBULUNANDAVACI                   :ADRES                      :………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                :DAVALI                   : ADRES                      :…TALEP KONUSU    : Davalı (İcra Müdürlüğü Dosyası borçlusu) tarafından yapılan …/…./…. tarihli itirazın iptali ile temerrüt sebebiyle tahliye talebimizdir.AÇIKLAMALAR Davalı C….. D…., mülkiyeti davacı müvekkile ait olan iş yerinde ../../…. başlangıç tarihli kira kontratı (EK-1) uyarınca kiracı...

OlaylarPolis memuru M.A. müşteri olarak başvurucunun terzi dükkânına gelmiştir. Kısaltılmasını istediği pantolon paçalarıyla ilgili olarak başvurucu ile aralarında anlaşmazlık çıktığı anlaşılan M.A. olay yerine polis çağırmıştır. Saat 16.00 sıralarında olay yerine gelen polis ekipleri başvurucuyu kuvvet kullanarak polis merkezine götürmüş; hakkında hakaret, tehdit, görevi yaptırmamak...

Mühür Bozma Suçu Nedir? Mühür bozma suçu, Türk Ceza Kanunu madde 203’te  ‘kamu güvenine karşı suçlar’ başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre bir şeyin saklanması veya varlığının aynen korunması için yetkili makamlarca konulan mührü kaldıran kişi cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Kanun koyucu, mühür bozma suçunda yalnızca mührü kaldıran kişinin...

ANKARA (…) NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE İcra Müdürlüğü        : Ankara 1.İcra Müdürlüğü 2021/12345 Esas Sayılı Dosya İTİRAZIN İPTALİNİ İSTEYENDAVACI                   :ADRES                      :…………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                :DAVALI                   :VEKİLİ                     :ADRES                      :………………………………………DAVA DEĞERİ       :…………….. TLT.KONUSU              :Davalı (İcra Müdürlüğü Dosyası borçlusu) tarafından yapılan …/…./2021 tarihli itirazın iptali, takibin devamına karar verilmesi ve...

Olaylar  Başvurucu, tapuda başka bir kişi adına kayıtlı olan ve özel orman olarak kullanılan altı taşınmazı 4/12/1986 tarihinde satın almıştır. Orman Kadastro Komisyonunca 16/3/1993 tarihinde ilan edilen orman kadastrosu sonucunda taşınmazların Mavromat Tepe I Devlet Ormanı sınırları içinde kaldığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine başvurucu, dava...

Silahlı Terör Örgütü Nedir? Silahlı terör örgütü kavramının tanımını yapabilmek için öncelikle örgüt kavramının unsurları üzerinde durmak gerekir. Örgütün ilk ve en önemli unsuru kişi unsurudur. Terör örgütü kavramının oluşabilmesi için üç veya daha fazla kişinin mevcut olması gerekir. Örgüt kavramının ikinci unsuru, örgüte mensup kişilerin bir...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA NÖBETÇİ (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI                   : ADRES                      :…………………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                 :DAVALI                   : ADRES                      :…………TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyasından dolayı haksız olarak ödenen...

Olaylar  Başvurucunun tutuklu bulunduğu sırada İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla hükümlü ve tutukluların kıyafet değişimlerine sınırlama getirilmiştir. Buna göre eskiyen giyim eşyalarının ancak yenileriyle değiştirilmesine izin verileceği, çamaşır makinesine veya ağartıcılara maruz kalmış ya da tamir görmüş kıyafetlerin ceza infaz kurumuna alınmasına ise müsaade edilmeyeceği...

İftira Suçu Nedir? İftira suçu bir kimsenin hukuka aykırı fiili işlemediğinin bilinmesine rağmen işlemiş gibi yetkili makamlara ihbar veya şikayet edilmesiyle oluşur. Bu isnat basın ve yayın yoluyla da yapılabilir. Bu suçun oluşmasındaki en önemli husus şikayet olunan kişinin isnat edilen hukuka aykırı fiili işlemediğinin bilinmesine rağmen...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın