Blog — Sayfa 20 / 174
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-20,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

T.C YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 9422 Karar: 2018 / 1089 Karar Tarihi: 01.03.2018ÖZET: Mahkemece sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak düzenlenen bilirkişi raporlarındaki hukuki yorumların hükme esas alınması doğru değildir. Mahkemece yapılacak iş, sözleşme hükümlerine göre davalının sözleşme hükümlerini ihlal edip etmediğini maddi vakıalara...

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 2380 Karar: 2018 / 1912 Karar Tarihi: 14.05.2018ÖZET: Taraflar arasında düzenlenen 13.03.2012 tarihli taşeronluk sözleşmesi uyarınca davacının yapmış bulunduğu işlerin bedeli; alınan bilirkişi raporuna göre 52.580,00 olarak saptanıp, davacı talebinin bu kısmının kabulünde bir isabetsizlik yok ise de, davacının...

T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 3657 Karar: 2018 / 10801 Karar Tarihi: 19.11.2018ÖZET: Mahkemece dosya içerisindeki belgeler, trafonun taşındığı yerin imar planının iptal edilmiş olması durumu ve sözleşme hükümlerinin, yukarıda açıklanan TBK'nın ilgili 136.madde hükmü de dikkate alınmak suretiyle ifanın imkansız hale gelip gelmediği...

T.C YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 14999 Karar: 2018 / 18937 Karar Tarihi: 20.11.2018ÖZET: Dava, kira alacağının tahsili için başlatılan takibe itirazın kaldırılması istemine ilişkindir. Davaya dayanak yapılan ve hükme esas alınan … başlangıç tarihli ve beş yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir...

T.C YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 1341 Karar: 2019 / 876 Karar Tarihi: 14.02.2019ÖZET: cayma tazminatı ödenmesi noktasında toplandığı ve davalının bu bedeli almakta haklı olduğu tespitinin hatalı olduğu, davacının bu yönde bir talebi olmadığı gibi davalı tarafından usulüne uygun olarak, harçlandırarak açılmış dava da...

T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 12625 Karar: 2019 / 6317 Karar Tarihi: 20.05.2019ÖZET: Mahkemece, davacının sözleşme gereği ödenmesi gereken ….. TL'yi ödediğini kesin delille ispatlayamadığı bu nedenle menfi ve müspet zarar kapsamında istediği .…. TL'yi talep edemeyeceği, ancak peşin ödediği ….. TL'nin sebepsiz zenginleşme...

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 4843 Karar: 2019 / 2993 Karar Tarihi: 26.06.2019ÖZET: Mahkemece, davacının akdin kendisinin kusuru olmaksızın ifasının imkânsız hale geldiği iddiası kanıtlanamadığı, davalı arsa sahibinin davacı yetkilisine verdiği vekâletnamedeki yetkilerini kullanmaması için vekâletten azletmesi, sözleşmeden dönme niteliğinde olmayıp tarafların sözleşmeden dönme...

... …MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;   DAVACI                               : TC KİMLİK NUMARASI             : ADRES                                 : VEKİLİ                                :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                 :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                               : ADRES                                 : DAVA DEĞERİ                  : ... TL(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda) KONU                                   :  Taşınmazın ifrazı talebimizden ibarettir.  AÇIKLAMALAR               : 1-) ….. sayılı parselin paydaşlarından...

    … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,  DAVACI                                           : TC KİMLİK NUMARASI                        : ADRES                                             : VEKİLİ                                            :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                             :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                                            : ADRESİ                                           : KONU                                              : Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin ifasının imkansız hale gelmesi nedeniyle iptali ile davalıya ödenen bedelin iadesi istemini...

… BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA   İSTEMDE BULUNAN       : VEKİLİ                                : KONU                                   : Kamulaştırılan taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 23. maddesi uyarınca iadesi isteminden ibarettir.  AÇIKLAMALAR               : Müvekkilin … ada, … parselde kayıtlı … m2 lik  arsası … yapılacağı gerekçesi ile …/…/… tarihinde belediyeniz tarafından kamulaştırılmıştır. Söz konusu kamulaştırılma işlemi …/…/… tarihinde...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran