Blog — Sayfa 162 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-162,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

1)Ön sözleşme görüşü:-Evlenme bir sözleşme ise nişanlanma da ileride bir sözleşme yapılacağına dair ön sözleşmedir denilerek savunulmuştur.-Fakat nişanlanma böyle görülemez. Çünkü ön sözleşme yapıldığında ileride bir sözleşme yapılacağı belirtilir ve karşı taraf sözleşme yapmaktan kaçınırsa yasal yollarla sözleşme yapmaya zorlanabilir fakat nişanlanmada karşı taraf evlenmeye...

Pozitif HukukBelirli bir ülkede yürürlükte olan hukuka pozitif hukuk denir. Pozitif hukuk, uygulanan hukuktur. Bir ülkede mer’i yani geçerli olan hukuktur. Yazılı ya da yazısız olması fark etmez.Mevzu HukukBaşta yasama organı olmak üzere yetkili kamu makamları tarafından konulmuş (vaz edilmiş) yazılı hukuk kurallarına mevzu hukuk...

1-EMREDİCİ HUKUK KURALLARI: : Hukuk kuralının bir işi yapılmasını ya da yapılmamasını emrettiği, aksine bir işlem durumunda hukuki yaptırımlarla karşılaşılacak kurallardır.2-TAMAMLAYICI HUKUK KURALLARI: Taraflar, yaptıkları sözleşmede birinci derecedeki önemli noktalar hususunda anlaşmışlar fakat sözleşmenin diğer unsurlarını düzenlememişlerdir. Bu durumda geri kalan hususları düzenleyen hukuk kurallarına tamamlayıcı hukuk...

Tekerrürün Şartları:Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hüküm Kesinleştikten Sonra Yeni Bir Suçun İşlenmesi Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için kişinin daha önceden işlemiş olduğu bir suçtan dolayı hakkında verilen hükmün kesinleşmesinden sonra yeni bir suç işlemesi gerekmektedir. Önceki işlenen suçtan dolayı kesinleşmiş hükmün ceza mahkûmiyeti olması gerekir. Yani hapis cezası veya...

Tekerrür Ceza Kanunumuzun 58. maddesinde düzenlenmiş ve önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi şeklinde tanımlanmıştır. Bu şekilde suç işleyen kişiler diğer kişilere göre daha tehlikeli görülmüş ve tekerrür durumuna düşen kişilere uygulanacak hükümler güvenlik tedbirlerinin düzenlendiği bölümde düzenlenmiştir. Kişinin tehlikeliliğini ifade eden...

Ceza Kanunumuzun 37. maddesinin 1. fıkrasında iştirak şekli olarak düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, "suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur".Fıkradan da anlaşıldığı gibi müşterek faillik, kanuni tanımda yer alan fiilin birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesidir. Tüm müşterek faillerde...

Kesintisiz olarak işlenen fiillerde tamamlanma ile bitmenin farklı olması teşebbüs açısından sonuç doğurmaktadır. Tamamlanıncaya kadar teşebbüs hükümlerinin uygulanabilmesi mümkündür. Tamamlanmasından sonra ise, icrasına devam edilmekle birlikte tamamlanma gerçekleştiğinden teşebbüsten bahsedilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla bu andan itibaren etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması söz konusudur (TCK m. 110). Kesintisiz suç aynı zamanda...

Kesintisiz suçlar, doktrinde zorunlu kesintisiz suç ve muhtemel kesintisiz suç olarak ikiye ayrılmaktadır. Zorunlu kesintisiz suç, kanuni tanımda yer alan hareketin gerçekleşmesiyle doğal olarak belirli bir süre devamlılık arz eden suçlara denmektedir. Kişi özgürlüğünden yoksun kılma suçu (TCK m. 109), konut dokunulmazlığını ihlal suçu (TCK m. 116) zorunlu...

Kesintisiz (Mütemadi) SuçlarKanuni tanımında yer alan fiilin icrasının devam ettiği suçlara kesintisiz suç adı verilmektedir. Bu suçlarda devam eden harekettir. Hareket devam ettiği müddetçe suç işlenmeye devam etmektedir. Suçun sırf hareket suçu ya da neticeli suç olması sonucu değiştirmez. Kanuni tanımda neticenin arandığı hallerde hareket devam ettiği için...

Son Zamanlarda Ülkemizde oluşan bu tür üzücü yangınlar veya kasten tehlikeye sokulması suçlarını bu blogumuzda okuyup ön izlenim alabilirsiniz1- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu Nedir Türk Ceza Kanununda Şu Şekilde Tanımlanmıştır“Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın