Blog — Sayfa 162 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-162,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Yurtdışında ikamet eden kişiler, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı bir adet yabancı plakalı kara taşıtını geçici olarak Türkiye'ye getirebilir. Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler ise, ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da...

  (ŞEHİR) SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE  İTİRAZ EDEN         : Adı Soyadı (TC: )AdresKARŞI TARAF       : (Ceza Hangi valilik tarafından verilmiş ise onun adı yazılacak) VALİLİĞİ (İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ)AdresKONU                       : (Ceza Hangi valilik tarafından verilmiş ise onun adı yazılacak) Valiliği tarafından (….) sıra numaralı idari yaptırım kararının iptali talebimden ibarettir.İTİRAZA KONU TUTANAĞIN...

Türk Ceza Kanununun 16. maddesine, "Nerede işlenmiş olursa olsun bir suçtan dolayı, yabancı ülkede gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen süre, aynı suçtan dolayı Türkiye'de verilecek cezadan mahsup edilir" düzenlemesiyle yabancı ülkede özgürlüğün kısıtlanması sonucunu doğuran işlemler nedeniyle geçen sürelerin Türkiye'de verilecek cezadan mahsup edileceği düzenlenmiştir. Hükmün uygulanması...

Mahkeme kararları kural olarak sadece kararın verildiği ülkelerde hüküm ve sonuç doğururlar. Dolayısıyla hiçbir devlet, ülkesinde başka devlet organlarının, kendi organlarının icra ettiği bu faaliyetlerine karışılmasına ve katılmasına izin vermez.Mahkeme kararlarının iki sonucu vardır bunlar, kesin delil ve kesin hükümdür. Bazı mahkeme kararlarının kesin delil ve...

Şahsilik ilkesi, failin veya mağdurun vatandaşlığını esas alan ilkedir. Ülke veya ülke sayılan yerler dışında işlenen suç, vatandaş tarafından işlenmişse veya vatandaşa karşı işlenmişse vatandaşı olduğu ülke kanunu uygulanmasını ifade etmektedir. Bir devlet, vatandaşı olan kişinin yabancı ülkede suç işlemesi halinde kendi kanunlarının uygulanmasını kabul ediyorsa faile göre...

GENEL GEREKÇEAdalet Bakanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanınca: 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesinde vizyon olarak “güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi “vurgulanırken, 2 Mart 2021 tarihinde açıklanan İnsan Hakları Eylem Planında “özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik Türkiye “vizyonu ön...

1)Ön sözleşme görüşü:-Evlenme bir sözleşme ise nişanlanma da ileride bir sözleşme yapılacağına dair ön sözleşmedir denilerek savunulmuştur.-Fakat nişanlanma böyle görülemez. Çünkü ön sözleşme yapıldığında ileride bir sözleşme yapılacağı belirtilir ve karşı taraf sözleşme yapmaktan kaçınırsa yasal yollarla sözleşme yapmaya zorlanabilir fakat nişanlanmada karşı taraf evlenmeye...

Pozitif HukukBelirli bir ülkede yürürlükte olan hukuka pozitif hukuk denir. Pozitif hukuk, uygulanan hukuktur. Bir ülkede mer’i yani geçerli olan hukuktur. Yazılı ya da yazısız olması fark etmez.Mevzu HukukBaşta yasama organı olmak üzere yetkili kamu makamları tarafından konulmuş (vaz edilmiş) yazılı hukuk kurallarına mevzu hukuk...

1-EMREDİCİ HUKUK KURALLARI: : Hukuk kuralının bir işi yapılmasını ya da yapılmamasını emrettiği, aksine bir işlem durumunda hukuki yaptırımlarla karşılaşılacak kurallardır.2-TAMAMLAYICI HUKUK KURALLARI: Taraflar, yaptıkları sözleşmede birinci derecedeki önemli noktalar hususunda anlaşmışlar fakat sözleşmenin diğer unsurlarını düzenlememişlerdir. Bu durumda geri kalan hususları düzenleyen hukuk kurallarına tamamlayıcı hukuk...

Tekerrürün Şartları:Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hüküm Kesinleştikten Sonra Yeni Bir Suçun İşlenmesi Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için kişinin daha önceden işlemiş olduğu bir suçtan dolayı hakkında verilen hükmün kesinleşmesinden sonra yeni bir suç işlemesi gerekmektedir. Önceki işlenen suçtan dolayı kesinleşmiş hükmün ceza mahkûmiyeti olması gerekir. Yani hapis cezası veya...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın