Blog — Sayfa 282 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-282,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Türk Ceza Kanunu tarafından tanığa bir takım hak ve yükümlülükler yüklenmiştir. Bunlardan bazıları,  kendisini çağıran makamın önüne gelmek, yemin etmek ve beyanda bulunmak şeklindedir. Yargılamanın adil bir sonuca varması için tanığın doğruyu söyleme yükümlülüğü söz konusudur. Yalan beyanlarla tanıklık yapmak bu yükümlülüklere aykırı bulunduğundan kanunda...

Üçüncü kişilerdeki mal ve hakların ne şekilde haczedileceği konusundaki düzenleme İİK’ nın 89 uncu maddesinde yer almaktadır. İlgili maddeye göre takip dosyasının borçlusuna ait bir mal veya hakkı (alacak hakkı dahil) elinde bulunduran üçüncü kişiye ilk olarak birinci haciz ihbarnamesi gönderilir. Bu ihbarnameye itiraz edildiği takdirde mal veya hak...

Elkoyma nedir? (CMK m.123 - m.134) Suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya müsadereye tâbi olduğu için, bir eşya üzerinde, rızası olmamasına rağmen, zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılması işlemine “elkoyma” denilmektedir. (CMK m. 13, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, m.4)Ceza muhakemesinde elkoyma, bir eşyanın...

    Muhafaza (Yedieminlik) Görevini Kötüye Kullanma Suçu Nedir? (TCK 289) Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu, diğer bir deyişle yedieminlik görevini suistimal; 5237 sayılı TCK’nın 289. maddesinde “Adliyeye Karşı Suçlar” bölümünde şu şekilde düzenlenmiştir: Muhafaza görevini kötüye kullanma Madde 289 - (1) Muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli...

ALANYA AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA;  İTİRAZ EDEN MÜDAHİL        : VEKİLİ                                            : İTİRAZA KONU KARAR            : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/… Karar sayılı kararı. KONU                                               :  … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihinde sanık … … ile ilgili olarak vermiş olduğu …/… Esas...

Gözaltı Kararına veya Gözaltı Süresinin Uzatılmasına İtiraz Savcılığın gözaltına alma veya gözaltı süresinin uzatılması kararları kişi özgürlüğüne müdahale eden tedbirler olduğundan, bu tedbirlere maruz kalan şüpheli veya bazı yakınlarının itiraz hakkı vardır.Gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, şu kişiler itiraz edebilir:Yakalanan...

                   Bağışlama sözleşmesi nedir? Bu yazı içeriğinde bağışlama sözleşmesi hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Bağışlama sözleşmesinin tanımı 01.07.2012 yürürlük tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yapılmıştır. Buna göre; Bağışlama sözleşmeleri, bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın