Blog — Sayfa 158 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-158,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Taksirli iflas, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 162. maddesinde, “Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflasa sebebiyet veren kişi, iflasa karar verilmiş olması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.  Buradan anlaşılabileceği gibi taksirli iflası; tacirin, tacirlik...

Hileli iflas, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 161. maddesinde “Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ceza ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre hileli iflas, iflasa tabi...

Cezai Şart :Tarafların sözleşme koşullarına hiç uymaması ya da gereği gibi uymaması halinde, uymayan tarafın belli bir miktar para ödeyeceğini kararlaştırmışlarsa cezai şarttan bahsedilir. Tazminattan farklı olarak cezai şartta zararın ortaya çıkması gereği yoktur. Diğer taraf bir zarara uğramışsa bunu da isteyebilir. Taraflar cezai şart...

Anayasamızın 38. maddesinin 6. fıkrası da “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.” Hükmü uyarınca kanuna aykırı elde edilmiş bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği açıktır. Öyleyse Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen arama kararı bulunmadan yapılan aramada ele geçirilen deliller, hukuka aykırı deliller olacaktır...

İşçiye haksız yere olumsuz performans notu verilmesi onun mesleki hayatta olumsuz neticelerle karşılaşmasına olanak sağladığından mütevellit, işçinin zedelenen manevi varlığına karşılık manevi tazminatı gerektirir. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.   Hukuk Dairesi          Esas Numarası: 2021/1317 Karar Numarası: 2021/5702 "İçtihat Metni"BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ...

İflasın açılmasının kural olarak takas hakkı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Alacaklı alacağını, müflisin kendinden olan alacağı ile takas edebilir. Bununla beraber iflasta alacaklılar arasındaki eşitliğin bozulmaması ve bu hakkın kötüye kullanılmaması amacıyla bazı durumlarda iflasta takas yapılamaz. Bu durumlar şunlardır:* Müflisin borçlusu iflas açıldıktan sonra müflisin alacaklısı...

Türk Medeni Kanunu'nun 6. maddesine göre " kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür" Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 190. maddesi uyarınca da "ispat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir." der.Kanun...

   Banka hesaplarına para gönderilirken açıklama kısmına muhakkak paranın neden gönderildiği yazılmalıdır. Aksi halde bu para ilgili borca tanımlanmayabilmektedir. Örnek kararda ise avukatın hesabına gerçekleşen para transferinde aksi ispat edilemedikçe vekalet ücreti olarak değerlendirilmesi doğru olarak kabul edilmemiştir. Örnek kararı inceleyebilirsiniz.  Danıştay 3. Daire Başkanlığı          Esas...

Hakaret suçunun oluşabilmesi için kişinin onur, şeref, haysiyet, saygınlığa saldırı veya kişiyi küçük düşürmeye yönelik olmalıdır. Her kaba ve nezaket dışı söylem hakaret olarak kabul edilemez. Üstelik sarf edilen sözün hakaret olup olmadığı, olayın, kişilerin, yerin ve zamanın durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Üstelik idari yetkilerle...

   Kişinin kendisine ait banka kartını kaybetmesinden sonra durumu bankaya bildirmelidir. Banka akabinde kartı iptal etmek ve kişinin karttaki maddi ve manevi varlığını korumaya yönelik tedbirler almalıdır. Kişi kayıp olduğunu bankaya bildirmesine rağmen kart ile alışverişe devam edilmesi sonucunda oluşacak kayıplar hem banka hem de...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın