Blog — Sayfa 158 / 314
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-158,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

T.C YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 4647 Karar: 2020 / 225 Karar Tarihi: 20.01.2020YARGITAY KARARIMAHKEMESİ :Sulh Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A...

[caption id="attachment_22094" align="alignnone" width="200"] Arabuluculuk Sözleşmesi[/caption]Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "alternatif uyuşmazlık çözümü" (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Esnek ve etkili oluşu arabuluculuğun iş yaşamı,...

ARAÇ SATIŞ SÖZLEŞMESİ………… ………….. ………/………. adresinde oturan satıcı ……… ………. ile ………… …………  ……../……… adresinde oturan alıcı ………. .…….. arasında aşağıdaki koşullarla otomobil satış sözleşmesi akdolunmuştur.Buna göre, aşağıda özellikleri detaylıca belirtilen otomobil alıcı tarafından satıcıdan işbu sözleşme ile satın alınmıştır.  SATILAN ARACIN ; Plaka : Cinsi : Markası ve...

ARAÇ TAKAS VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ Satılacak/takas edilecek ARACIN; Cinsi               :            Markası         :            Modeli            :            Motor No       :           Şasi No           :                      Plaka No        :           Yukarıda niteliği yazılı otomobil aşağıdaki şartlarda alıcı……. …...

AVUKATLIK  SÖZLEŞMESİ (SİTE İLE YAPILAN) İŞ SAHİBİ     : …… SitesiADRESİ        :AVUKAT      : ADRESİ        : Yukarıda adı, soyadı (veya unvanı) ile tebligata elverişli adresleri belirtilen taraflar arasında aşağıda yazılı şartlarla Avukatlık Ücret Sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmede iş sahibi (Müvekkil) olarak ve işi üzerine alan (Avukat) diye...

YAŞ MEYVE ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ A- TANIMLAR: SATICI: ……………. /Adresi  ALICI: …………./Adresi  ÜRÜN: sözleşmeye konu olan ve alım satıma konu eşyalar ile doğal ürünler ile ilgilidir.  B-SÖZLEŞMENİN KAPSAMI: 1- Bu sözleşmenin konusu, iş bu sözleşme ekinde EK.-1 olarak belirlenen ÜRÜN’lerin bu sözleşmede belirlenen hüküm ve şartlara bağlı olarak...

TCK'da nedensellik bağının tanımı verilmemiş ve bu hususta açık bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak “netice sebebiyle ağırlaşmış suç”u düzenleyen 23. maddede: “Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi hâlinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir” hükmü...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın