Blog — Sayfa 114 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-114,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ (    ) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI(KİRAYA VEREN) :ADRES                      VEKİLİ                     :ADRES                      DAVALI(KİRACI)  :ADRES                      DAVA DEĞERİ       : 000,00 TLTALEP KONUSU   :Davalının kiralanan taşınmazı süresinden önce tahliye etmesi sebebiyle davacı müvekkili uğratmış olduğu zararın giderilmesi talepli dava...

OlaylarBaşvurucu, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır.Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 10/10/2016 tarihli Genelge'si (Genelge) ile infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların resmî makamlara veya savunması için avukatına verdiği kapalı zarf içindeki mektup ve fakslar hariç olmak üzere tüm...

Nafaka Artırımı Davası Nedir?             Nafaka artırımı davası, nafakanın değişen ekonomik şartlar ve ihtiyaçlar sebebiyle nafaka alacaklısı bakımından artık gerekli masrafları karşılayamaması halinde lehine nafaka alacaklısı tarafından nafaka borçlusuna açılan davayı ifade etmektedir.            Mahkemece hükmedilen nafaka kararları kesin hüküm niteliğinde değildir. Bu sebeple nafaka miktarı, koşullar uygun...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE  DAVACI                   :ADRES                      VEKİLİ                     :ADRES                     DAVALI                   : ADRES                      DAVA DEĞERİ       :…… TLD.KONUSU              :El...

OlaylarBaşvurucunun iş sözleşmesi tek taraflı olarak işveren tarafından feshedilmiştir. İşveren kıdem tazminatını, ihbar tazminatını ve ücrete dönüşen yıllık izin alacağını başvurucuya ödemiştir.Başvurucu, iş mahkemesinde işveren aleyhine tazminat davası açmıştır. Dava dilekçesinde, kıdem ve ihbar tazminatları ile ücrete dönüşen yıllık izin alacağının eksik ödendiğini, fazla çalışma...

Soybağının Reddi – Tanıma ve Babalık Davası Nedir? Soybağının reddi ve babalık davası Türk Medeni Kanunu içinde düzenlenmiştir. Soybağı kelime anlamı olarak babanın kan bağı olarak tanımlanabilir.  İlgili kanun maddesine göre koca, soy bağının reddi davasına başvurarak babalık karinesini çürütebilir. Bu yönüyle koca tarafından anne ve çocuk aleyhine soy bağının...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA (    ) NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI                   : ADRES                      VEKİLİ                     :ADRES                     DAVALI                   : ADRES                     DAVA DEĞERİ       :…. TL (Şimdilik)TALEP KONUSU   ...

OlaylarDavacı H.P., olay tarihinde bir siyasi partinin milletvekili olarak görev yapmaktadır. Davacı, partinin ilçe kongresine bir milletvekili ile birlikte katılmıştır. İl başkanı, şehir dışından kendi bilgisi dışında milletvekillerinin ilçe kongresine katılmasına tepki göstermiş ve kürsüye çıkarak konuşma yapmıştır. Daha sonra davacı, kürsüye çıkmış ve il...

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davası Nedir? Hayata kast nedeniyle boşanma davası, Türk Medeni Kanunu madde 162’de “Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.” şeklinde özel boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Hayata kast,...

Deport Kararı Nedir? Deport, Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişinin sınırdışı edilmesini gerektiren bir fiil gerçekleştirmesi durumunda hakkında verilen sınırdışı kararıdır. Eğer hakkında deport kararı verilen yabancı uyruklu kişi süresi içerisinde deport kararına itiraz etmezse yani deport kararına karşı iptal davası açmazsa hakkında verilen sınırdışı kararı hüküm doğurmaya başlar ve yabancı...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın