Blog — Sayfa 114 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-114,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

OlaylarBaşvurucu 2012 yılında üniversite rektörü olarak görev yapmıştır. Üniversitenin 2012 yılına ilişkin hesaplarının denetiminde Sayıştay denetçileri, Sürekli Eğitim Merkezi biriminde görevli rektör yardımcılarına mesai dışı (B2) puanı hesaplanarak ek ödeme yapıldığına ve üniversiteye ait bazı yerler için düzenlenen protokoller uyarınca tahsil edilen meblağın özel bütçeye...

anonim şirket; sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Amaçları nelerdir: Anonim şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Ortaklık yapısı: Tek ortaklı anonim şirket kurulabilir. Ortakların şirket alacaklılarına karşı olan sorumlulukları koydukları sermaye ile sınırlıdır.Sermaye yapısı: Sermaye en az 50.000.- TL olmalıdır. Sermayenin artırılmasında...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR. DAVACI                   :ADRES                   VEKİLİ                    :ADRES                   DAVALI                   :ADRES                     DAVA DEĞERİ      : 000,00 TLDAVA KONUSU    : Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili taleplerimizden...

Olaylar  Paylaşımı yaptığı tarihte bir lisede beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan başvurucu, ayrıca bir sendikanın Yönetim Kurulu üyesi ve şube sekreteridir.Başvurucunun sekreterliğini yaptığı sendikaya kayıtlı olan bir kamu görevlisi, ikamet ettiği lojmanı kendisine tanınan yasal süreyi aşarak tahliye etmesi nedeniyle İl Disiplin Kuruluna sevk...

Giriş5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu[1] son yılların en can alıcı ifade özgürlüğü sorunlarından birisini oluşturmaktadır. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, 2014 ila 2020 yıllarında TCK m.299 kapsamında 160.169 ceza soruşturması ve 38.428 kamu...

-ÖRNEK DİLEKÇE- NÖBETÇİ (     ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’ NETALEPTE BULUNANMİRASÇI                  :A….. B….. (T.C.:……………..)    ADRES                    VEKİLİ                    :ADRES                    DAVALI                   : HASIMSIZDİĞER MİSARÇI: B…… C…….. (T.C.:……………..)DAVA KONUSU  : Mirasın borca batık olduğunun açığa çıkması sebebiyle bütünüyle reddi talebimizden ibarettir.AÇIKLAMALARMüvekkil A….. B….. ve B….C….....

Olaylar  İşçi olarak çalıştığı Belediyeden emekli olan başvurucu, çalıştığı döneme ilişkin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan alacağının ödenmesi istemiyle Belediye aleyhine alacak davası açmıştır. Başvurucu, davayı belirsiz alacak davası olarak açmanın yanında talep ettiği tazminat miktarını da -fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak- 6.539,68 TL olarak göstermiştir....

Dolandırıcılık hileli hareketlerle kişinin kendisi veya üçüncü kişi lehine haksız menfaat temin etmesi olup TCK madde 158/1-f’de dolandırıcılık suçunun, “bilişim sitemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle” işlenmesi; TCK madde 158/1-j’de ise “banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NEDAVACI                   : A….. B….. (T.C.:……………..)ADRES                   VEKİLİ                    :ADRES                    DAVALI                   : D….. B…..(T.C.:……………..)DAVA KONUSU    : Mirastan ıskatın (çıkarmanın)  iptaline karar verilmesi talebimizden ibarettir.AÇIKLAMALARTalepte bulunan davacı müvekkil ile davalı kardeş olup, babaları muris C….B…. (murise ait kimlik...

OlaylarAzerbaycan vatandaşı olan başvurucu hakkında Azerbaycan makamlarınca ülkeye iadesi amacıyla 21/3/2017 tarihinde kırmızı bülten çıkarılmıştır. Başvurucu, Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili ekiplerince 27/12/2017 tarihinde yakalanmıştır. Sulh ceza hâkimliği Azerbaycan’a iadesi amacıyla başvurucunun geçici süre ile 40 gün tutuklu kalmasına karar vermiş, bu karara yapılan itiraz ise...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın