Blog — Sayfa 163 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-163,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

19. Ceza Dairesi 2021/2529 E. , 2021/5616 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: 6831 Sayılı Kanuna AykırılıkHÜKÜM: MahkumiyetYerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini...

Sebepleri: Hükümsüzlük halleri sınıflandırma nedenleri, başlangıçtaki imkansızlık, hukuka aykırılık ve ahlaka aykırılık olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilir.A- Başlangıçtaki İmkansızlık: Hukuki işlem kurulurken, hukuki işlemin konusunun imkansız olmasıdır. Bu durumda hukuki işlem geçersiz olur. Örnek olarak tamamen yanmış bir evin bir alım satım sözleşmesinin...

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASIBaşvuru genel mahkemeye yapılır. Başvuru İcra Mahkemesine yapılır.Başvuru süresi, borçlunun itirazının alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıldır. Başvuru süresi, borçlunun itirazının alacaklıya tebliğinden itibaren 6 aydır.Borçlu, bu davada icra dairesine bildirmiş olduğu itiraz sebepleri ile bağlı değildir. Borçlu, bu davada icra dairesine bildirmiş olduğu itiraz...

.......... SULH HUKUK MAHKEMESİ ..................SAYIN HAKİMLİĞİ’NEDOSYA NO : CEVABA CEVAP VEREN DAVACI : TC NUMARASI VEKİLİ : Av... Baro Sicil No - Tc No :KARŞI TARAF (DAVALI) : TC NUMARASIKONU : Düplik Dilekçemizdir.AÇIKLAMALAR :1- Davacı tarafından açılan dava ile ilgili olarak evvelce mahkemenize sunmuş olduğumuz ilk itirazlarımızı ve cevaplarımızı tekrar ediyoruz.2- Bu arada...

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI   Esas Sayısı:2021/53 Karar Sayısı:2021/41 Karar Tarihi:24/6/2021 R.G. Tarih – Sayı:Tebliğ edildi.   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 166. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebidir. OLAY: Tapu iptal ve tescil ile kira bedelinin tazmini, tescilin mümkün olmaması...

1) MECLİS ARAŞTIRMASI Belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir.2) GENEL GÖRÜŞME Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.3) MECLİS SORUŞTURMASI Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında yapılan soruşturmadan ibarettir.4) YAZILI SORU Yazılı olarak en geç 15 gün içinde cevaplanmak...

A. Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesini Düzenleyen KuralDava Konusu KuralDava konusu kural, haklarında belirli suçlardan soruşturma veya kovuşturma bulunan avukatlara soruşturma veya kovuşturma süresiyle sınırlı olarak hususi damgalı pasaport verilmemesini öngörmektedir.İptal Talebinin GerekçesiDava dilekçesinde özetle; dava konusu kuralın avukatlar için hususi damgalı pasaport hamili olunması...

A. Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesini Düzenleyen KuralDava Konusu KuralDava konusu kural, haklarında belirli suçlardan soruşturma veya kovuşturma bulunan avukatlara soruşturma veya kovuşturma süresiyle sınırlı olarak hususi damgalı pasaport verilmemesini öngörmektedir.İptal Talebinin GerekçesiDava dilekçesinde özetle; dava konusu kuralın avukatlar için hususi damgalı pasaport hamili olunması...

Meşru Müdafaa Zorunluluk haliHaksız saldırı sadece insandan kaynaklı olmalıdır. Ağır ve muhakkak bir tehlike olmalıdır.Meşru müdafaaya karşı meşru müdafaa yapılamaz. Fail, tehlikeye bilerek neden olmamalıdır.Failin tazminat sorumluluğu ortadan kalkar. Ağır ve muhakkak tehlike; İnsan hareketlerinden, hayvan saldırılarından ya da doğal olaylardan kaynaklı olabilir.Failin kendisi haksız saldırıya neden olursa meşru...

............ HUKUK MAHKEMESİNEDOSYA NO : ESKİ HALE GETİRME İSTEYEN : VEKİLİ : DAVALI : TALEP KONUSU :Eski hale getirme istemi AÇIKLAMALAR :1)- Mahkemenizin …… tarihli kararı ile ............ için tarafımıza kesin süre verilmiş/ nihai hüküm verilmiştir.2)- Ancak, bu sürede 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ve Ege bölgesini etkileyen, ölüm ve yaralanmalara,...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın