Blog — Sayfa 287 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-287,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur...

DANIŞTAY 3. DAİRE BAŞKANLIĞINAGÖNDERİLMEK ÜZEREANTALYA 2. VERGİ MAHKEMESİNE DANIŞTAY DOSYA NO            :DOSYA NO                              : KARAR DÜZELTMETALEBİNDE BULUNAN DAVACI: VEKİLLERİ                              :DAVALI                                   : .. Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü VEKİLİ                                    : KONU                                      : Karar düzeltme talebimizdir. AÇIKLAMALAR                       : Yukarıda esas ve karar sayısı anılan dosyada yerel Mahkemece“…ortaklık sıfatının 21/07/2009 tarihinde başladığı dikkate alındığında,...

..AİLE MAHKEMESİNE                                                                                DAVACI                    : VEKİLİ                      : DAVALI                     : KONU                                   : AÇIKLAMALAR      :                                    Ekli vekâletname uyarınca davacı vekilleri bulunmaktayız. Davalı tarafından, vekil eden adına tapuda kayıtlı .. İli, . İlçesi, ..Mahallesi, .. Ada, ..Parselde kayıtlı ...

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ŞİKAYETÇİ                    : VEKİL/LERİ                  : ŞÜPHELİ                       : SUÇ TARİHİ                 :10.07.2019 SUÇ                               :KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEMEK KONU                            :Şüphelinin karşılıksız çek keşide etmek suçundan cezalandırılması talebidir. AÇIKLAMALAR              : Ekli vekâletname uyarınca şikâyet eden vekili bulunmaktayız. Şüpheli .. A.Ş. .. Şubesi muhataplı TR…. .. 0069 .. .. 01 hesap no.lu,… çek...

Önleme Amaçlı İletişimin Tespiti ve Dinleme Telefon veya benzeri telekomünikasyon araçlarının ve kişilerin karşılıklı konuşmalarının istihbarat amacıyla dinlenmesi ve kaydedilmesidir.Hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yetkili kılınan idari makamın yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilebilir, dinlenebilir; sinyal bilgileri değerlendirebilir, kayda alınabilir. Gecikmesinde sakınca...

Saklı Pay Nedir? Saklı Pay Oranları Nasıldır?Miras bırakanın  vasiyetname veya başkaca ölüme bağlı tasarrufta bulunma durumunda mirasçıların yasal saklı payının belirlenmesi hak kaybının önlenebilmesi açısından oldukça önemlidir. Miras bırakan, yapmış olduğu sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruf ve bağışlamaları ile mirasçılarının bahsetmiş olduğumuz saklı paylarına...

Miras davalarında mirasçı olarak kalan bireyler söz konusu mirası paylaşma hususunda ciddi sorunlarla  yasal haklarını tespit etme konusunda tereddüt yaşamaktadırlar. Bu bağlamda bu hususun netleştirilmesi mirasçı için oldukça önemlidir.  O nedenle sağ kalan eş mirastan ne kadar pay alır, mirasta eşin payı ne kadar olur,...

 İŞ MAHKEMESİNEDAVACI                                : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:                                                   AdresDAVALILAR                        : 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü                                               ...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın