Blog — Sayfa 131 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-131,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (b) BendiDava Konusu KuralDava konusu kural; kamu kurum ve kuruluşlarındaki teftiş kurulları ile soruşturmacının faaliyet, yetki, görev ve sorumluluk esaslarını düzenlemeyi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (CBK) amaçlarından biri olarak belirlemektedir.İptal Talebinin GerekçesiDava dilekçesinde özetle; Anayasa’nın 108. maddesi uyarınca Devlet...

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davası açmak için eşlerden birinin boşanma talepli dava dilekçesi hazırlaması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davası açmak isteyen taraf Aile Mahkemesi’nde dava açmalıdır. Boşanmak isteyen taraflardan biri iki nüsha dava dilekçesi, varsa eklemek istediği belgeleri ve nüfus cüzdan fotokopisini ekleyerek boşanma davasını açabilir. Anlaşmalı boşanma...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEŞİKAYETTE BULUNANALACAKLI             : ADRES                      :……VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                :ŞİKAYET EDİLENBORÇLU                  : ADRES                     :……TALEP KONUSU   : Müvekkile olan taahhüdünü ihlal eden borçlunun hapis cezası ile cezalandırılması talebimizden ibarettir.AÇIKLAMALARBorçlu C…. D…’nin müvekkil A…. B…’ye olan borcunu ödememesi üzerine, tarafımızca Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas...

OlaylarBaşvurucunun da aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişilik grup Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinin (AŞTİ) karşısında bulunan pazar yerinde bir araya gelmiş ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yapılacağı -yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulunan- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) binasına kadar görüşmelere katılacak Konfederasyon heyeti ile birlikte...

Kanunda belirlenen boşanma sebeplerinin varlığı halinde, resmi memur önünde kanuna uygun bir şekilde yapılan evlilik hakim kararıyla sona erdirilebilir. Evliliğin sona ermesi anlaşmalı veya çekişmeli boşanma şeklinde gerçekleşebilmektedir.Türk Medeni Kanunu madde 161 ve devamında düzenlenen boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi, yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA ( ) İCRA CEZA MAHKEMESİNE ŞİKAYETE İTİRAZ EDENBORÇLU                  : ADRES                      :…VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                :ŞİKAYETTE BULUNANALACAKLI             : ADRES                     :…………TALEP KONUSU   : Müvekkil aleyhine yapılan şikâyete karşı savunmalarımızın sunumu ve tahliye talebimizden ibarettir.AÇIKLAMALARMüvekkil A… B…’nin alacaklı C… D…’ye olan borcunun ödenememesi üzerine, alacaklı tarafından Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….....

OlaylarBaşvurucuların dört işyeri ve bir daire olmak üzere beş bağımsız bölümünün bulunduğu bina 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli yapı olarak tespit edilmiş ve yıktırılmıştır. Taşınmaz üzerindeki kat mülkiyeti, yıkım işleminden sonra müşterek mülkiyete dönüştürülmüştür. Paydaşlarca yapılan toplantıda, yıktırılan apartmanın...

Kocanın Soyadını Kullanmaya İlişkin Davalar Türk Medeni Kanunu madde 173 kadının, boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin vermektedir. Ancak kocanın soyadını taşımanın mümkün olabilmesi için belirli koşulların varlığı gerekmektedir.Kadın, boşandığı kocasının soyadını kullanmak isteyebileceği gibi, koca veya kadın bu iznin kaldırılmasını da talep edebilir. Burada iki dava söz...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA ( ) İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNESANIK                       :ADRES                      :…………MÜDAFİİ                  :ADRES                      :TELEFON                :MÜŞTEKİ                : ADRES                     :…………TALEP KONUSU   : Müvekkil aleyhine yapılan şikâyete karşı savunmalarımızın sunumu ve tahliye talebimizden ibarettir.AÇIKLAMALARMüşteki C….. D…. ve müvekkil A….. B….. arasında, müvekkilin müştekiye olan borcuna istinaden bir adet …Bankası  …Şubesi’nin …seri numaralı, ../../….keşide tarihli, keşide yeri …...

İtiraz Konusu KuralKullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmiş kişinin, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, tekrar...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın