Blog — Sayfa 131 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-131,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ (     ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ’ NE İcra Dosya No: Ankara …İcra Müdürlüğü 2021/…… E. İhtiyati Tedbir, Takibin Durdurulması Taleplidir. ŞİKAYET EDEN(BORÇLU)               : ADRES                      :……VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                 :(ALACAKLI)           ...

OlaylarBaşvurucu İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışmakta iken arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması nedeniyle işine son verilmiştir. Bunun üzerine başvurucu, Kaymakamlığa yakın mesafede bulunan bir parkta her gün saat 13.00 sıralarında oturma eylemi yapmaya başlamıştır. Kolluk kuvvetlerinin uyarılarına rağmen parkta sloganlar atarak eylemine devam eden başvurucu gözaltına...

TCK 86. Maddesi Kasten Yaralama Suçu Nedir? TCK madde 86 – Kasten Yaralama Suçu , kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişinin cezalandırılacağını hükme bağlamıştır.Vücuda acı vermek: Bedende az veya çok duyulan, her türlü maddi-fiziksel acıyı ifade eder. Bu...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA ……İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE MTS /İcraTakip No:2021/12345 Esas TAKİBİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. BORCA İTİRAZ EDENBORÇLU                  :ADRES                      :……VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                :ALACAKLI             :VEKİLİ                     :Av. A…….. B……..ADRES                      :………………………………………….. Kartal İSTANBULT.KONUSU              :Müdürlüğünüz tarafından tebliğ edilen 18.06.2021 tarihli ödeme emrine yasal süresi içerisinde itirazımın (BORCA İTİRAZ) sunulması, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun takibin...

Olaylar  Özel bir şirket çalışanı olan başvurucu, bu şirketin hizmet sağladığı bir devlet hastanesinde görev yapmaktadır. Kurum yöneticilerinden birinin başvurucuya görevi için tahsis edilmiş bilgisayardaki WhatsApp yazışmalarını görmesi ve bu yazışmaların içeriklerini temin etmesi üzerine başvurucunun iş sözleşmesi feshedilmiştir.Başvurucunun işe iade istemli açtığı dava sonucunda...

Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesi-Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Nedir? TCK 53 ile düzenlenen Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma hali bir ceza değil, ceza mahkumiyetine ek olarak verilen bir tedbirdir. İddianamede veya ceza davalarında çokça rastladığımız bu tedbir insanlar tarafından bir ceza hükmü zannedilmektedir. Ancak bu hüküm, verilen hapis cezası mahkumiyetinin...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA NÖBETÇİ İCRA HAKİMLİĞİNEHACZİN KALDIRILMASINIİSTEYENDAVACI (BORÇLU) :ADRES                      :………VEKİLİ                     :ADRES                    :TELEFON                 :DAVALI(ALACAKLI): ADRES                      :…………………TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası ile yapılan taşkın hacze itirazlarımızın sunumu ve söz konusu haczin kaldırılması talebimizdir.AÇIKLAMALARAlacaklı tarafından davacı müvekkil A….. B….....

"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme HÜKÜMLER : MahkumiyetDosya incelenerek gereği düşünüldü: Suça sürüklenen çocuğun alkollü olarak çevreyi rahatsız etmesi ihbarı üzerine yanına gelen polis memurlarına küfür edip, kendisini karakola götürmek istediklerinde direnip, karakolda da görüşme odasının camını...

Ceza Avukatı Kime Nedir? Ceza avukatı, gerek kişi özgürlüğü bakımından gerekse mağdur haklarını koruma bakımından toplumun en temel sorunlarıyla uğraşır ve soruşturma veya kovuşturma aşamasında suç şüphesi altında bulunan veya suçun mağduru olan kimselere hukuki destek sağlar. Türkiye’de avukatların ceza hukuku alanında uzmanlaşma zorunluluğu yoktur. Ancak...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI                   :ADRES                      :……………………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                :DAVALI                   : HasımsızTALEP KONUSU   : …Bankası  …Şubesi’nin …seri numaralı, ../../….keşide tarihli, keşide yeri … olan 000,00 TL bedelli çekin zayii nedeniyle iptali ile birlikte; söz konusu çekin ödenmesinin engellenmesi için, öncelikle ödeme yasağı konulması yönünde tedbir...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın