Blog — Sayfa 154 / 353
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-154,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Türk Medeni Kanunu'nun 6. maddesine göre " kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür" Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 190. maddesi uyarınca da "ispat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir." der.Kanun...

   Banka hesaplarına para gönderilirken açıklama kısmına muhakkak paranın neden gönderildiği yazılmalıdır. Aksi halde bu para ilgili borca tanımlanmayabilmektedir. Örnek kararda ise avukatın hesabına gerçekleşen para transferinde aksi ispat edilemedikçe vekalet ücreti olarak değerlendirilmesi doğru olarak kabul edilmemiştir. Örnek kararı inceleyebilirsiniz.  Danıştay 3. Daire Başkanlığı          Esas...

Hakaret suçunun oluşabilmesi için kişinin onur, şeref, haysiyet, saygınlığa saldırı veya kişiyi küçük düşürmeye yönelik olmalıdır. Her kaba ve nezaket dışı söylem hakaret olarak kabul edilemez. Üstelik sarf edilen sözün hakaret olup olmadığı, olayın, kişilerin, yerin ve zamanın durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Üstelik idari yetkilerle...

   Kişinin kendisine ait banka kartını kaybetmesinden sonra durumu bankaya bildirmelidir. Banka akabinde kartı iptal etmek ve kişinin karttaki maddi ve manevi varlığını korumaya yönelik tedbirler almalıdır. Kişi kayıp olduğunu bankaya bildirmesine rağmen kart ile alışverişe devam edilmesi sonucunda oluşacak kayıplar hem banka hem de...

Doktor reçetesi ile satılması zorunlu olan ilaçların reçetesiz satılması kabahattir ve her satış için idari para cezası verilir. Reçetenin zorunlu olmadığı durumlarda ise ilaçlar kanunun belirlediği usullerde yapılır. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Ceza Dairesi Esas Numarası: 2020/821 Karar Numarası: 2021/1558 "İçtihat Metni"Reçetesiz antibiyotik satışı sebebiyle 6197...

2. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2020/1780Karar Numarası: 2020/2680"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Ziynet AlacağıTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dava, ziynet alacağı davası olup davacı kadın dava...

9. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2017/12946Karar Numarası: 2019/22061"İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:YARGITAY KARARIA) Davacı İsteminin...

2. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2016/26017Karar Numarası: 2017/14036"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Evlilik Birliğine Hakimin MüdahalesiTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı baba, 21.09.2016 tarihinde doğan ortak çocuğa...

2. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2020/565Karar Numarası: 2020/4810"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Velayeti Annede Olan Çocuğun Soyadının DeğiştirilmesiTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kurum tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı kadın dava dilekçesinde;...

9. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2016/1423Karar Numarası: 2019/11167"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: YARGITAY KARARI A) Davacı İsteminin...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın