Blog — Sayfa 154 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-154,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE ANKARA DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No: Adres VEKİLİ : DAVALI : Nüfus Müdürlüğü/ANKARA DAVA KONUSU : Cinsiyet değişikliği AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkilim cinsiyetini değiştirmek istediğinden daha önce Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve 2007/… Esas Değişik İş, 2007/… Karar Deği-şik İş sayılı mahkeme kararı ile...

........SULH CEZA HAKİMLİĞİNE (Buraya trafik ihlalinin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesinin adı yazılacak)İTİRAZ EDEN : TC Kimlik Numarası ve Açık Kimlik Bilgileri isim soy isim baba adı vs. ve adres bilgileri yazılmalıdır.İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:../../20..İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:../.../20..İTİRAZ KONUSU : Suç Yeri (Örn: Bursa)Trafik...

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Gönderilmek Üzere İSTANBUL 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : …….. esas,……kararKANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNDE BULUNAN SANIK : A.T.VEKİLİ : AvD.KONUSU : Antalya 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …. esas,………. karar sayılı kesinleşmiş mahkumiyet kararının kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulması talebidir.AÇIKLAMALAR...

…….SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI                   :…….VEKİLLERİ              :…….DAVALI                    :…….KONU                      : Temerrüt   nedeniyle tahliye ve kira alacağıDAVANIN DEĞERİ   : …….-TL. AÇIKLAMALAR       : 1-Müvekkilimiz ……. başlangıç tarihli ve ……. süreli sözleşmeyle davalıya   ……. adresindeki  mesken vasıflı taşınmazını  kiralamış bulunmaktadır.2-Davalının ……. aylarına ait aylığı ……. den...

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;  DAVACI                                : TC KİMLİK NUMARASI             : ADRES                                 : VEKİLİ                                :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                 :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                                : ADRESİ                                : KONU                                   : Akıl hastalığı nedeniyle boşanma ve nafaka istemlerimizi içerir dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR               : 1-) Müvekkilemiz, davalı eşi ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Dilekçemiz ekinde (EK 1) sunulan aile nüfus kaydından  da anlaşılacağı...

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI: Ad- Soyad (T.C Kimlik Numarası)AdresVEKİLİ: Av. Ad-SoyadAdresDAVALI: Ad-Soyad (T.C Kimlik Numarası)AdresKONU: Zina nedeniyle boşanma, maddi ve manevi tazminat, velayet ve iştirak nafakası talepli dava dilekçemizdir.AÇIKLAMALAR:(Bu kısım maddeler halinde Kanun Koyucunun belirtmiş olduğu usul kapsamında somut olayın içeriği gözetilerek doldurulmalıdır.)1-) Taraflar …/…/… tarihinde evlenmiş olup bu evliliklerinden...

Hukuk Dairesi         2014/3824 E.  ,  2015/12948 K. "İçtihat Metni"MAHKEMESİ: SALİHLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 05/11/2013 NUMARASI : 2011/309-2013/808Taraflar arasında birleştirilerek görülen iptal-tescil, olmazsa tenkis davası sonunda, yerel mahkemece asıl davanın husumet nedeniyle reddine, birleştirilen davanın da reddine ilişkin olarak verilen karar birleştirilen davanın davacılar...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın