Blog
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

[caption id="attachment_22091" align="alignnone" width="200"] Teslim Edilen Malın Ayıplı Olması[/caption]Eserin ayıplı olması, eserin sözleşmeye göre sahip olması gereken niteliklere sahip olmaması halidir. Bu da, ya eserin sözleşmeye kararlaştırılan niteliklere sahip olmaması ya da bu hususta özel bir anlaşma bulunmasa dahi, sözleşmenin içeriği dikkate alındığında, eserde dürüstlük...

[caption id="attachment_22091" align="alignnone" width="200"] Zorla Getirme[/caption]Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi için yeterli nedenler bulunan ya da ifade veya sorgu için çağrılan ve fakat buna uymayan şüpheli veya sanığın söz konusu işlem/işlemler için hazır bulundurulması amacıyla çağrıyı yapan makam önüne zorla getirilmesini ifade...

[caption id="attachment_22091" align="alignnone" width="200"] Sanığın hazır bulunması[/caption] İddianamenin düzenlenmesi ve kabul edilerek kamu davası açılabilmesi için fiilin ve failin açık kimliğinin bilinmesi yeterlidir. (CMK m.170, 175). Kamu davası açılmasıyla artık sanık sıfatına sahip olacak failin hazır bulunmaması davanın açılmasına engel oluşturmaz. Bununla birlikte, yargılamanın yapılabilmesi sanığın...

İCRA HUKUKUNDA ELEKTRONİK İŞLEMLERİcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kullanılır; her türlü veri, bilgi, belge ve karar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler...

[caption id="attachment_22091" align="alignnone" width="200"] Sınır dışı kararı[/caption]Yürürlülükten kaldırılan (mülga) 5683 sayılı Kanun'da, ülkeden çıkma daveti yapıldıktan sonra bunu yerine getirmeyenler için zorbalayıcı tedbir olarak öngörülen sınır dışı işlemi, karar alma sürecine dayanan bir yapı içinde YUKK'ta yeniden düzenlenmiş; tartışmaların odak noktasını oluşturan anlaşılması güç genel...

Senette çift imza bulunması hukuki olarak farklı sonuçların meydana gelmesine neden olmaktadır. Ticari işletmelerin yetkilileri senet imzalanırken genellikle 2 adet imza atarlar. Senette bulunan ikinci imzanın yer aldığı alan hukuki sonucu doğrudan etkilemektedir. Senette ki bu 2. imza bazı durumlarda ticari şirketlerin senet vererek borçluya...

 Çeşitli zorunlu haller ya da alacakların tahsilinde ilerde ortaya çıkabilecek çeşitli sorunları gidermek için dava açan kişi davalı aleyhine ihtiyati tedbir kararı aldırılabilir. Mahkeme sonucu henüz belli olmadan bu tedbir kararı alınarak davacının olası zararlardan korunması mümkün olur. Ülkemizde uygulanan kanun hükümleri ile birlikte kişilerin ihtiyati...

  Günümüzde bu uygulamaların gerçekleştirilmesi aynı zamanda alacakların tahsilinde ortaya çıkabilecek bazı sorunları gidermeyi amaçlar. Kişinin mal varlıklarında ortaya çıkabilecek ileri zamanlı sorunlar ya da kişinin üzerinde bulunan nakdi varlıkların başkası adına devredilmesini önlemek için mahkeme alacaklı kişi adına ihtiyati haciz uygulaması isteyebilir.Alacaklı bu aşamada ilgili...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın