Blog — Sayfa 122 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-122,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

OlaylarBaşvurucunun iş sözleşmesi tek taraflı olarak işveren tarafından feshedilmiştir. İşveren kıdem tazminatını, ihbar tazminatını ve ücrete dönüşen yıllık izin alacağını başvurucuya ödemiştir.Başvurucu, iş mahkemesinde işveren aleyhine tazminat davası açmıştır. Dava dilekçesinde, kıdem ve ihbar tazminatları ile ücrete dönüşen yıllık izin alacağının eksik ödendiğini, fazla çalışma...

Soybağının Reddi – Tanıma ve Babalık Davası Nedir? Soybağının reddi ve babalık davası Türk Medeni Kanunu içinde düzenlenmiştir. Soybağı kelime anlamı olarak babanın kan bağı olarak tanımlanabilir.  İlgili kanun maddesine göre koca, soy bağının reddi davasına başvurarak babalık karinesini çürütebilir. Bu yönüyle koca tarafından anne ve çocuk aleyhine soy bağının...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA (    ) NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI                   : ADRES                      VEKİLİ                     :ADRES                     DAVALI                   : ADRES                     DAVA DEĞERİ       :…. TL (Şimdilik)TALEP KONUSU   ...

OlaylarDavacı H.P., olay tarihinde bir siyasi partinin milletvekili olarak görev yapmaktadır. Davacı, partinin ilçe kongresine bir milletvekili ile birlikte katılmıştır. İl başkanı, şehir dışından kendi bilgisi dışında milletvekillerinin ilçe kongresine katılmasına tepki göstermiş ve kürsüye çıkarak konuşma yapmıştır. Daha sonra davacı, kürsüye çıkmış ve il...

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davası Nedir? Hayata kast nedeniyle boşanma davası, Türk Medeni Kanunu madde 162’de “Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.” şeklinde özel boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Hayata kast,...

Deport Kararı Nedir? Deport, Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişinin sınırdışı edilmesini gerektiren bir fiil gerçekleştirmesi durumunda hakkında verilen sınırdışı kararıdır. Eğer hakkında deport kararı verilen yabancı uyruklu kişi süresi içerisinde deport kararına itiraz etmezse yani deport kararına karşı iptal davası açmazsa hakkında verilen sınırdışı kararı hüküm doğurmaya başlar ve yabancı...

………..….. CEZA MAHKEMESİNEDosya No: 2022/…… E.Müşteki/Katılan                      : ………………… (T.C…….)Adres:…………..Sanık/Sanıklar                         :………………………… (T.C.)Adres:Konu                                               : Şikayetten vazgeçme dilekçemin sunumudur.Açıklamalar                               :Yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, müşteki/ katılan olarak …….. suçu nedeniyle şikayette bulunmuş olsam ve bu doğrultuda kamu davası açılmış ve mahkemenizde yargılama başlamış olsa da, sanık/sanıklar…………… hakkındaki şikayetimden...

………..….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINADosya No: 2022/…… Sor.Müşteki                                         : ………………… (T.C…….)Adres:…………..Şüpheli/Şüpheliler                      :………………………… (T.C.)Adres:Konu                                               : Şikayetten vazgeçme dilekçemin sunumudur.Açıklamalar                               :Yukarıda soruşturma numarası yazılı dosyasında, müşteki olarak …….. tarihinde ….. suçu nedeniyle şikayette bulunmuş olsam da, şüpheli/ şüpheliler …………… hakkındaki şikayetimden...

Şikayetten Vazgeçme Nedir? Şikayetten vazgeçme, ceza soruşturması veya kovuşturmasında şikayet hakkını kullanan mağdur, müşteki, katılan veya suçtan zarar görenin şikayet hakkını kullanmaktan vazgeçmesini ifade eder. Şikayetten vazgeçme hakkı kişinin bizzat kendisi ve vekaletnamesinde özel yetkisi olan vekili tarafından kullanılabilmektedir. Şikayetten Vazgeçmenin Süresi Var Mıdır? Şikayet hakkının kullanılabilmesi için...

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğinde, şüpheliye ve suçtan zarar görene söz konusu takipsizlik kararı tebliğ edilir.  Suçtan zarar görenin karar kendisine tebliğ edildikten itibaren 15 gün içerisinde karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Eğer suçtan zarar gören süresi içerisinde itiraz hakkını kullanmazsa kovuşturmaya yer olmadığına...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın