Blog — Sayfa 175 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-175,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

AİLE MAHKEMESİ’NEDAVACI: Adı Soyadı, TC Kimlik No ve AdresiVEKİLİ: Av. MEHMET AŞIKOĞLUAdres: Hacet Mah. Canlılar sk. Avukatlar iş merkezi No: 7İç Kapı No: 2 Alanya/ANTALYADAVALI: Adı Soyadı ve AdresiVEKİLİ: (Burayı siz doldurun)KONU: Velayetin değiştirilmesi taleplerimiz hakkındadır.AÇIKLAMALAR:1-Müvekkil ile davalı Kahramanmaraş Aile Mahkemesi’nin … tarih ve 2012/… E. Ve 2012/… K. sayılı...

Ruhsatsız SilahHukuksal alanda çok sık karşılanan konulardan biri  ruhsatsız silah taşıma suçudur. Özel bir yasa ile belirlenen durumlara bağlı olarak kişilerin ruhsatı bulunmayan silahların yanı sıra bıçak ve mermi bulundurması da yasaktır. Hem satın alma hem de taşıma durumlarında cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Ruhsatsız silah suçunun...

YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AmaçMadde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, bütün adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde veya Cumhuriyet savcısının talebi üzerine adlî kolluk görevini ifa eden diğer kolluk görevlilerinin, Cumhuriyet savcılarının bilgi ve emirleri doğrultusunda yürütecekleri adlî soruşturma...

.../.../.... MADDE 1. TARAFLAR ........................................ adresinde ikamet eden hami m.. (bundan sonra “bağışlayan” olarak anılacaktır) ile ..................................... adresinde ikamet eden ünal o. (bundan sonra “bağışlanan” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarla bir bağışlama sözleşmesi akdolunmuştur. MADDE 2. KONU İş bu sözleşmenin konusu, mülkiyeti bağışlayana ait olan bir Mahmut marka bilgisayarın...

3. HD., E. 2016/12231 K. 2018/2059 T. 5.3.2018MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİTaraflar arasındaki maddi ve manevi tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen kararın, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kâğıtlar okunup...

Kanalizasyon kapağının açık kalmasından mütevellit araçta oluşan zararın sorumlusu idaredir. Zira idare görev alanında çevrede oluşabilecek zararlara karşı önlem almalı, uyarıda bulunmalı ve hizmeti vatandaşın zarar görmeyeceği şekilde sonlandırmalıdır. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi        Esas Numarası: 2018/4210Karar Numarası: 2020/4644 "İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki itirazın...

Tüketici kota aşımı yapması halinde GSM operatörünün tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde operatörün sorumluluğu doğacaktır.Hukuk Dairesi         Esas Numarası: 2014/20558Karar Numarası: 2015/16478 K.  "İçtihat Metni"MAHKEMESİ : ADANA 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ TARİHİ : 19/06/2014 NUMARASI : 2013/40-2014/1531Taraflar arasındaki Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan Doğan...

A) AZATLIK(Libertinus): Azat edilen kölelerin durumudur. Azatlılar senatus'a üye olamazlar ve şövalye sınıfına giremezlerdi. Azatlar imparator Augustus zamanında yurttaşlar ile evlenmeleri yasaktı aynı şekilde azatların eski efendilerine karşı yükümlülükleri vardı. Yine de bazı özel durumlarda köleler doğuştan özgürlük statüsü kazanabiliyordu.B) INFAMIA(Şerefsizlik): Şerefsizlik bir kişinin toplum içinde saygıdeğerliğini...

FURTUM VE RAPINAFURTUMGenellikle hırsızlık olarak çevirsek de aslında daha geniş bir anlama sahiptir. Emniyeti suistimal ve mala karşı işlenmiş suçları da kapsar. Roma'nın en eski haksız fiillerindendir. Üç çeşidi vardırFurtum Rei bir hırsızın direkt eve girip hırsızlık yaparak bir eşyayı çalmasıdır. Furtum Usus kullanma hırsızlığıdır....

1- Üstünlük Olarak: Kamu Hukuku incelenirken taraflardan "devlet" üstün konumda tutulur. Buradan anlaşılır ki kamu hukuku özel hukuktan üstündür, özel hukukta ise kişiler arası eşitlik esası vardır.2- Emredicilik Bakımından: Kamu hukuku emredici özelliktedir. Taraflar tersini kararlaştıramaz. Özel hukukta ise bir kısmı emredici olmakla beraber çoğu emredici...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın