Blog — Sayfa 7 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-7,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNEDOSYA NO : DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : KONU : Karşı tarafın cevap dilekçesine karşı cevaplarımızdır. AÇIKLAMALAR Öncelikle yargılamanın yenilenmesi talebini içeren dilekçemiz içeriğini aynen yinelemekle birlikte, 1-Müvekkilim …….. hakkında ……… ..Asliye Hukuk Mahkemesinin ……….. esas ………. karar...

Dava Konusu KuralDava konusu kuralla, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna (HSK/Kurul) merkez teşkilatı için Kurul müfettişi ve tetkik hâkimi kadrolarının ihdas edilmesi ve bu kadroların (2) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (CBK) eki (II) Sayılı Cetvel’in HSK bölümüne eklenmesi öngörülmüştür.İptal Talebinin GerekçesiDava dilekçesinde özetle; kamu görevlilerinin kadrolarının ihdasına...

Son zamanlarda sıkça rastladığımız bir işçi-işveren uyuşmazlığı olarak çağrı merkezinde çalışan personelin işten ayrılması hususu önem arz etmektedir. Günün koşulları ile kendi iş alanında iş edinemeyen kişiler çağrı merkezlerinde tam ve yarı zamanlı işleri tercih etmektedirler. İşçi bu işe başladığında kendi mesleğinden iş edinme yahut...

OlaylarCeza infaz kurumunda terör suçlarından tutuklu veya hükümlü olan başvurucular benzer içerikli dilekçelerle ve genel itibarıyla terör örgütü liderinin tecrit altında tutulduğu gerekçesiyle bir açlık grevi yapmıştır. Söz konusu eylemler birbirlerine yakın tarihlerde gerçekleştirilmiş hatta bazı başvurucular farklı tarihlerde olmak üzere birden fazla kez eylem...

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda bir davaya bakan hakimin davaya bakmasına engel teşkil edecek haller iki başlık altında toplanmıştır. Hakimin yasaklılığı hali söz konusu olabileceği gibi belirli hallerde hakimin reddi müessesinin uygulanması da mümkündür.Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 34 düzenlenmesinde;Kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya...

A. Kanun’un 3. Maddesinin (4) Numaralı Fıkrası ile 4. Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasında Yer Alan “…Millî Eğitim Bakanlığınca…” İbaresinin İncelenmesiÖğretmenlik Meslek Kanunu’nun dava konusu 3. maddesinin (4) numaralı fıkrasında öğretmenlik mesleğine ilişkin kariyer basamaklarının açık ve net bir şekilde düzenlendiği görülmektedir. Bu yönüyle kuralın belirsiz ve öngörülemez...

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda madde 119 dava dilekçesinin zorunlu unsurlarını düzenlemiştir. Kanun koyucu madde metninde dava dilekçesi verildikten sonra eksikliğinin tamamlanması imkanı bulunan unsurlar ile dava açılırken mutlaka dilekçede yer alması gereken unsurları hususi olarak düzenlemiştir.Madde metninde;a) Mahkemenin adı.b) Davacı ile davalının adı, soyadı...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın