Bilgi Deposu arşivleri — Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
1
archive,category,category-bilgi-deposu,category-1,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Bilgi Deposu

 Mirasçılık belgesi mirasçılığı saptayan bir belgedir. Ayrıca mirasçıların pay oranlarını yani  talep edenin miras hakkı ve hissesi yazılacağı gibi diğer mirasçıların da hisseleri yazılır. Bunun yazılması için bütün mirasçıların talep etmeleri şart değildir.mirasçılık belgesi alan mirasçının tereke mallarının alacaklarını talep ve tahsil etmek ,terekedeki taşınmazların...

MİRASÇILIK BELGESİ ALMADA İZLENECEK YÖNTEM NEDİR?Mirasçılık belgesi mahkemeden veya noterden alınması arasında fark yoktur. Ayrıca mirasçı, avukat aracılığıyla başvurabileceği gibi bizzat kendisi de başvurabilir.Mirasçılık belgesi davada hasım gösterilmeksizin verilir. Yani çekişmesiz yargılama yoluna tabidir. Bu hususta tek bir mirasçının varlığı ve talebi yeterlidir.Bu belgenin alınabilmesi...

Veraset İlamı Nereden Alınır? Yakınını kaybetmiş ve resmi olarak işlem yapmak zorunda kalan kişilerin en çok kafasını karıştıran konudur, veraset ilamının nereden alınacağı.Mirasçı belgesi olarak da bilinen veraset ilamı farklı 2 yerden alınabilir.En basiti noterdir. Notere verilen nüfus kayıt örneği ile TC kimliği sayesinde, tüm mirasçılarım...

İştirak Nafakası Nedir? İştirak nafakası çocukların sahip olduğu nafakadır. Boşanma sonucunda velayetin verilmediği eşin, çocuğunun bakım ve eğitim giderleri için kendi gücü oranında çocuğuna vermiş olduğu parasal katkıyı ifade eder. Bu nafakada eşlerin boşanmada ki kusur oranlarına bakılmaz. İştirak nafakası çocuğun 18 yaşını doldurması, evlenmesi ve...

Tedbir Nafakası Nedir? Tedbir nafakası geçici bir önlem teşkil etmektedir, boşanma davası sırasında veya boşanma davası öncesinde istenebilen, özellikle eşlerin barınma, geçinme ve çocuklarının bakım ve giderlerini karşılamaları amacıyla bağlanan nafakadır. Tedbir nafakası hem eşe hem de çocuklar lehine verilebilir.Yoksulluk nafakasından farklı olarak kişilerin talebi olmasa...

 Yoksulluk Nafakası Nedir? Boşanma sebebi ile, yoksulluğa düşecek olan eşin diğer eşten geçimini ve devam ettirdiği yaşantısının sürekliliğini sağlama amacıyla isteyebileceği nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası talep eden eşin, boşanmada ki kusurunun diğer eşten daha ağır olmaması gerekir. Yine eşit kusur halinde diğer şartları oluşmuşsa yoksulluk nafakası...

Türk Ceza Kanunu'nda yer alan, "Parada sahtecilik", "Gürültüye sebebiyet verme", "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "Hakkı olmayan yere tecavüz", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak", "Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" gibi suçların da aralarında bulunduğu 13 suç için savcıların...

İstihkak Davalarının Tarafları Kimlerdir? Mal haciz sırasında borçlunun elinde ise dava açma hakkı üçüncü kişiye aittir. Burada davayı açabilecek üçüncü kişi mal üzerinde hakkı olduğunu iddia eden kişidir. İlla mülkiyetin üçüncü kişiye ait olması gerekmez. Örneğin üçüncü kişinin söz konusu mal üzerinde rehin hakkının bulunması halinde...

Miras hukukunda istihkak davası hakkında, Kanun maddelerinden yola çıkarak belirtebiliriz ki; “Miras bırakan kişinin ölümünden sonra, terekede mevcut bulunan her türlü mala ve her türlü hakka mirasçılar sahip olur”. Bu kısımda istihkak davası nedir sorusunun yanıtını vermiş olduk. Şimdi de konu ile ilgili birkaç detay vererek devam edelim.Miras Hukuku...

İstihkak Davanın Açılma Süresi Davanın Açılma SüresiK mad. 99’a göre, alacaklının yedi gün içinde istihkak davasını açması gerekir. I- Yedi günlük dava açma süresi; «alacaklının haczi öŞrendiŞi tarihten» deŞil, «icra müdürünün, istihkak davası açması için süre verdiŞini alacaklıya tefhim ya da tebliŞ ettiŞi tarihten» itibaren işlemeye başlar.52 53 şcra...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran