Bilgi Deposu arşivleri — Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
1
archive,category,category-bilgi-deposu,category-1,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Bilgi Deposu

MADDE 1 – 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan “Altmış” ibareleri “Otuz” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “altmış” ibaresi “otuz” şeklinde, beşinci cümlesinde yer alan “altı” ibaresi “dört” şeklinde ve altıncı cümlesinde yer...

Kişinin, ölümüne kesin gözle bakılmamakla beraber, muhtemel gözle bakılan ve cesedi bulunmamış kimselerin, belirli sürelerin geçmesi ile mahkemece kişiliğinin hukuken sona erdirilmesine gaiplik denir.Türk Medeni Kanunu’na göre, gaiplik kararına ilişkin şartlar iki şekilde ortaya çıkmaktadır:a-Ölümüne olası gözle bakılacak tehlike içinde kaybolması; bu kişinin kaybolmasından itibaren 1...

 30.12.2006 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan Avrupa Parlamentosu ve Komisyonu’nun 1896/2006 sayılı Avrupa İlamsız İcra Usulü Hakkında Tüzüğü 31.12.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 12.12.2008 tarihinde ise üye devletler açısından bağlayıcılık kazandı. Avrupa İlamsız İcra Takibi Tüzüğünün kabul edilmesindeki amaç, sınıraşan, çekişmesiz para alacaklarının ilâma bağlanması ve icrasının...

TAZMİNAT DAVASI NEDİR ?İLK OLARAK TAZMİNAT DAVASININ KAVRAMINA BAKALIMGenel olarak haksız fiil ve sözleşmeye aykırılık nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararların zarar veren tarafından tazmini amacıyla açılan davalardır. Ancak bununla sınırlı olmayıp birbirinden farklı birçok hukuki gerekçeye dayalı olarak açılabilir.Maddi tazminat Davası : Hukuka aykırı...

… … NOTERLİĞİ’ NEİHTARNAMEİHTAR EDEN : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES : VEKİLİ :ADRES :İHTAR EDİLEN : ADRES : KONU : …/…/… tarihli sözleşme hükümlerine uyulmadığı takdirde, sözleşmenin feshedileceği ve doğabilecek zararların tazminine ilişkindir. AÇIKLAMALAR : İHTAR EDEN VEKİLİ Av.SAYIN NOTER;Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin...

POLİS (KOLLUK KUVVETLERİ) HANGİ DURUMLARDA KİŞİLERİ VE ARAÇLARI DURDURABİLİR?Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Madde 4/A’ ya göre;Polis, kişileri ve araçları;1) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,2) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,3) Hakkında yakalama emri ya...

... HAKİMLİĞİNE DAVACI:VEKİLİ:DAVALI:KONU: İsmin korunmasına ilişkin olarak tazminat talebimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR 1- Müvekkilim çevresinde çok tanınan ve sevilen, ağırbaşlı ve sakin bir insandır. Esnaflık yapmaktadır. Çevresiyle pek ilgilenmeyen  ve kimseye de zararı dokunmayan birisidir.2- Müvekkilimizin bu kadar ilgisiz olduğundan rahatsız olan komşusu onun dikkatini çekmek, sinirlerini bozmak için...

Borcu ifa eden üçüncü kişinin, alacaklının borç ilişkisinden doğan asli ve feri haklarının sahibi olmasına halefiyet denir. Bu tür durumlarda üçüncü kişinin ifasıyla alacak sona ermemekte ve kanun gereği ifada bulunan üçüncü kişiye geçmektedir. Üçüncü kişi, alacaklının yerine geçmekte yani alacaklıya halef olmaktadır. Borç işleminde...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran