Bilgi Deposu arşivleri — Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
1
archive,category,category-bilgi-deposu,category-1,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Bilgi Deposu

GENEL SONUÇLAR 1) Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı Borcun ifa edilmesinde halen menfaati bulunan alacaklı, borçludan aynen ifayı ve borcun geç ifasından dolayı uğradığı zararın karşılanmasını ister. Temerrüde düşen borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcun geç ifasından dolayı alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlü olur. (TBK...

Yoksulluk Nafakası Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan tarafın diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak geçimini sağlamak maksadıyla istediği nafakadır. Nafaka yükümlüsünün kusurlu olması aranmaz. Ancak kusuru da diğer tarafa göre daha ağır olmamalıdır. İştirak Nafakası Müşterek çocukların eğitimi, bakımı ve diğer giderlerinin karşılanması için çocuğun velayetinin kendisine...

Her temel hakkın bir özü vardır. Bir hakkın özüne dokunulması, onun varlık nedeninin ortadan kaldırılması güvencesiz bırakılması anlamına gelmektedir. Bir hak sınırlandığında o hak hiç kullanılamaz hale geliyorsa, hakkın özüne dokunulmuş demektir. Örneğin, sınavda kopya çektiği gerekçesiyle okuldan atılan bir öğrenciye bir daha yükseköğretime tekrar devam...

İcra takibine başvurulduktan sonra ödeme emri borçluya tebliğ edilir ve takip türüne göre yasal sürelerin geçmesinden sonra haciz işlemine geçilebilir. Borçlu aleyhine başlatılan icra takibinden sonra geçmesi gereken yasal sürelerde kötü niyetli borçlu üzerine haciz konulabilecek mal varlığını başkasına devredebilir yada başkaca mal kaçırma eyleminde...

Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda yetki kazanmadan yapılan işlemler hukuka aykırı olup, elde edilen deliller, delil değerlendirme yasağı kapsamında kalır. Bu delillerin hukuka uygun kabul edilemeyeceği ve yine suçun maddi konusunu oluşturan deliller ya da suçun maddi konusu "hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş" olacağından, 𝐢𝐤𝐫𝐚𝐫 𝐛𝐮𝐥𝐮𝐧𝐬𝐚...

Yargı bağımsız ve tarafsızdır. Yargı mensubu olan hakim ve savcıların bağımsızlık ve tarafsızlıklarının esaslı dayanağını özlük hakları ve mesleki güvenceleri oluşturur. Ancak Ülkemizde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, genelde sözlerde ve hatta yazılı metinlerde kalır. Bu durumun, başta hukuk kültürü bozukluğu olmak üzere birçok sebebi olabilmektedir....

Antik Yunanistan, terimler veya yasalar ve sosyal düzenlemeler açısından en yanlış anlaşılan erken uygarlıklar arasındadır. Diğer eski uygarlıklardaki “göze göz” anlayışının aksine, Yunanistan hukuka ileri bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. Aslında, modern hukukun birçok kalesi Yunan felsefesinden doğmuştur. Bunlar, Antik Yunan yasasını tanımlayan belirgin niteliklerden bazılarıdır.Atina'daki...

.......................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NAŞİKÂYET EDEN : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)AdresŞÜPHELİ : Adı, Soyadı ve Adresi tarafımdan bilinmiyor.Cep Telefonu:. … … .. ..SUÇ KONUSU : Hakaret (TCK. Md. 125)SUÇ TARİHİ : …/…/… Saat: .. ..AÇIKLAMALAR :1-…/…/… tarihinde sabah saatlerinde yakın arkadaşım Sayın … beyefendi ile...

Singapur, katı düzenlemelere ve yasalara sahip olmasıyla bilinir bunlardan bi kaç tanesine beraber bi göz atalım. Sakız yasasıSingapur sakız yasağı,  1992'de sakızı yasakladığından bu yana, politikacıların sakızın kamuyu rahatsız ettiğini fark etmesinin ardından, bazı insanların bunu Toplu Hızlı Transit trenlerindeki kapı sensörlerine yapıştırarak düzgün çalışmasını engellediğini...

Ruhsatsız SilahHukuksal alanda çok sık karşılanan konulardan biri  ruhsatsız silah taşıma suçudur. Özel bir yasa ile belirlenen durumlara bağlı olarak kişilerin ruhsatı bulunmayan silahların yanı sıra bıçak ve mermi bulundurması da yasaktır. Hem satın alma hem de taşıma durumlarında cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Ruhsatsız silah suçunun...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran