Bilgi Deposu arşivleri — Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
1
archive,category,category-bilgi-deposu,category-1,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Bilgi Deposu

Vakıflar Hukukuna göre bazı koşulları taşıyan vakıflar için vergi muafiyeti tanınmaktadır. Vakıfların vergi muafiyetinden yararlanması ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şartlar, usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun 20. Maddesi düzenlemesine göre “Gelirlerinin en az...

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 334 ve devamı maddelerinde adli yardım müessesi düzenlenmiştir. 334. madde adli yardım düzenlemesinden faydalanacak kişiler hakkında düzenleme getirmiştir. “Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve...

MİRASÇILIK SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASIİlgili Kanun Maddesi 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu “Madde 637- Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir. Bu davada hâkim, mirasçılık sıfatıyla ilgili uyuşmazlıkları da çözer.Hâkim, davacının istemi üzerine hakkın...

MİRASIN REDDİ DAVASIİlgili Kanun Maddesi ve Dayanak Yargıtay İçtihatları4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Ret hakkı“Madde 605-Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.”Süre“Madde 606- Miras, üç ay içinde reddolunabilir.Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı...

Maddi eşya hukukunun mülkiyet hakkından sonraki konusunu sınırlı ayni haklar oluşturur. Sınırlı ayni haklar Türk Medeni Kanununun 779-972. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Sınırlı ayni haklar, Türk Medeni Kanunu’nun sistematiğine uygun olarak önce irtifak hakları, daha sonra taşınmaz yükü ve son olarak da rehin hakları sırasıyla incelenecektir. Sınırlı ayni haklar sahibine mülkiyet...

Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren “Kira artışı neye göre yapılır?” sorusunun yanıtını birçok farklı faktör etkiliyor. Kiralık mülkler için yapılan aylık ödeme tutarının artışı yılda bir kez olmak üzere gerçekleşiyor. Kiralara yapılan zam oranı bir önceki yılın kira tutarına ve son 12 ayın tüketici fiyat...

anonim şirket; sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Amaçları nelerdir: Anonim şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Ortaklık yapısı: Tek ortaklı anonim şirket kurulabilir. Ortakların şirket alacaklılarına karşı olan sorumlulukları koydukları sermaye ile sınırlıdır.Sermaye yapısı: Sermaye en az 50.000.- TL olmalıdır. Sermayenin artırılmasında...

Giriş5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu[1] son yılların en can alıcı ifade özgürlüğü sorunlarından birisini oluşturmaktadır. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, 2014 ila 2020 yıllarında TCK m.299 kapsamında 160.169 ceza soruşturması ve 38.428 kamu...

Dolandırıcılık hileli hareketlerle kişinin kendisi veya üçüncü kişi lehine haksız menfaat temin etmesi olup TCK madde 158/1-f’de dolandırıcılık suçunun, “bilişim sitemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle” işlenmesi; TCK madde 158/1-j’de ise “banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını...

Günümüzde maalesef sıklıkla karşılaştığımız bu konuyu açıklığa kavuşturmak isterim. Sarkıntılık nedir? Saldırı nedir? Her ikisini de birbirinden ayıran unsurlar nelerdir? Şöyle ki; Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar; TCK’da cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı başlıkları adı altında toplanmıştır. Cinsel Saldırı TCK m.102/1: “Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran