Yargı Kararları arşivleri — Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
310
archive,category,category-yargi-kararlari,category-310,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Yargı Kararları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin E 2015/711b  2016/9142 K  12.04.2016 tarihli kararında;DAVA: Davacı-karsı davalı, ücret alacagı, fazla mesai ücreti, resmi tatil, hafta sonu ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının, davalı-karsı davacı, ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemistir. Yerel mahkemece, asıl davanın kısmen kabulüne, karsı davanın kabulüne karar verilmistir. Hüküm süresi...

İşçiyi hafta tatilinde çalıştıran işveren, işçiye hafta tatili için 1,5 günlük yevmiye vermek zorundadır. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Hukuk Dairesi          Esas Numarası: 2016/7708 Karar Numarası: 2019/18054 "İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu...

   Ceza Muhakemesi Kanunu madde 206 uyarınca kanuna aykırı olarak elde edilen her türlü delil geçersizdir. Yine Anayasanın 22. Maddesi uyarınca haberleşmenin gizliliği esastır. Anayasanın 20. Maddesi ise özel hayata dokunulamayacağını ifade eder. Ancak kişi kendisine yöneltilen saldırıda delilin kaybolacağı ve bir daha ispatı mümkün...

   Avukatlık kanunu madde 26 uyarınca, stajyer avukat, avukatın gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yapabilir. Stajyer avukatın, yanında staj yaptığı avukatın ilerini yaptığı sırada...

Hukuk Dairesi         2014/3824 E.  ,  2015/12948 K. "İçtihat Metni"MAHKEMESİ: SALİHLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 05/11/2013 NUMARASI : 2011/309-2013/808Taraflar arasında birleştirilerek görülen iptal-tescil, olmazsa tenkis davası sonunda, yerel mahkemece asıl davanın husumet nedeniyle reddine, birleştirilen davanın da reddine ilişkin olarak verilen karar birleştirilen davanın davacılar...

Hukuk Dairesi         2015/1687 E.  ,  2015/6049 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 13/05/2013 NUMARASI : 2009/45-2013/222Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 02.02.2009 gününde verilen dilekçe ile mirasçılıktan çıkmanın iptali istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın kabulüne dair verilen 13.05.2013 günlü hükmün Yargıtayca,...

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 4-238 E. /367 K. 22.10.2002 tarihli kararı ÖZET: Birbirlerine karsılıklı etkili eylemde bulunan ve doktor raporlarında belirtildigi sekilde yaralanan sanıkların çelisen anlatımları dısında ilk haksız saldırının hangisi tarafından yapılıp, kavgayı kimin baslattıgının kesin bir biçimde saptanamadıgı açıkça görülmektedir. (765 S. K. m. 51, 59, 456,...

8. Ceza Dairesi 2021/7635 E. , 2021/16240 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Başkasına ait banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması HÜKÜM : MahkumiyetGereği görüşülüp düşünüldü:zOluşa ve dosya kapsamına göre; sanığın akrabası olan katılana ait kimlik bilgilerini içeren sürücü belgesini ele geçirip kendi fotoğrafını yapıştırdığı ve...

6. Ceza Dairesi 2018/2751 E. , 2021/1051 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Hukuki alacağın tahsili amacıyla silahla tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet HÜKÜMLER : MahkumiyetMahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I- Sanık hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: 15.04.2020 gün...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran