Yargı Kararları arşivleri — Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
310
archive,category,category-yargi-kararlari,category-310,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Yargı Kararları

T.C. YARGITAY14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/15448 Karar: 2016/2537 Karar Tarihi: 01.03.2016TESCİL DAVASI - TMK MADDESİ GEREĞİNCE ÖNALIM HAKKI PAYIN SATILMASI İLE KULLANILABİLEN BİR HAK OLUP BU HAKKIN KULLANILABİLMESİ İÇİN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI YETERLİ OLMADIĞI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİÖZET: Dava, önalım hakkı nedeniyle tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Ayrıca,...

T.C. YARGITAY14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/14762 Karar: 2016/2545 Karar Tarihi: 01.03.2016TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - SATIŞIN MÜLKİYETİN TAPU KÜTÜĞÜNE TESCİL EDİLMESİ İLE GEÇERLİLİK VE ALENİYET KAZANACAĞI - DAVA KONUSU PAYIN DAVALI ADINA TESCİL EDİLDİĞİ - İŞİN ESASI HAKKINDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Ayrıca, TMK'nın 732....

T.C. YARGITAY14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/15450 Karar: 2016/2543 Karar Tarihi: 01.03.2016TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - SATIŞIN MÜLKİYETİN TAPU KÜTÜĞÜNE TESCİL EDİLMESİ İLE GEÇERLİLİK VE ALENİYET KAZANACAĞI - DAVA KONUSU PAYIN DAVALI ADINA TESCİL EDİLDİĞİ - İŞİN ESASI HAKKINDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: TMK'nın 732. maddesi...

T.C. YARGITAY3.Hukuk Dairesi Esas: 2016/10495 Karar: 2016/9366 Karar Tarihi: 16.06.2016TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HUKUKİ NEDENİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ OLDUĞU - UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Davacının talebi TMK'nun .. .maddesinde düzenlenen "nişanın bozulmasına dayalı maddi tazminat" istemi kapsamında olmayıp, sebepsiz zenginleşme hukuki...

T.C. YARGITAY19.Hukuk Dairesi Esas: 2016/2068 Karar: 2016/10869 Karar Tarihi: 16.06.2016İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - MAHKEMECE YETKİ İTİRAZININ DİNLENEBİLİR OLMADIĞI - SAFAHAT İÇİNDE DAVADA USULÜNE UYGUN OLARAK SÜRESİNDE YAPILMIŞ BİR YETKİ İTİRAZI BULUNMADIĞI - YETKİ İTİRAZININ REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Mahkemece, yetki itirazının dinlenebilir olmaması sebebiyle, reddine...

T.C. YARGITAY20.Hukuk Dairesi Esas: 2016/5753 Karar: 2016/7425 Karar Tarihi: 22.06.2016İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ İŞİNİ YAPTIĞI YER ADRESİNDEKİ İŞ MAHKEMELERİNİN YARGI ALANINDA KALDIĞI - DAVACININ SEÇİMLİK HAKKINI KULLANARAK YETKİLİ OLAN İŞİNİ YAPTIĞI YER MAHKEMESİNDE DAVA AÇTIĞIÖZET: Somut uyuşmazlıkta, davacının işini yaptığı yer adresinin "...

T.C. YARGITAY19.Hukuk Dairesi Esas: 2015/18400 Karar: 2016/10603 Karar Tarihi: 14.06.2016İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - DAVACI BANKANIN DİLEKÇELERİNDE BAHSETTİĞİ DAVA DIŞI TAKİPLERDE YAPTIĞI TAHSİLATLAR DA MAHSUP EDİLEREK MİRASÇILARDAN TALEP EDİLEBİLECEK ALACAK MİKTARININ BELİRLENMESİ GEREĞİ - EKSİK İNCELEME - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Davacı bankanın, asıl borçludan davalıların mirasbırakanının ölüm tarihi itibariyle olan...

T.C. YARGITAY22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/10805 Karar: 2016/17961 Karar Tarihi: 16.06.2016İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DAVANIN BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILDIĞI - DAVACININ KISMİ ISLAH YOLU İLE DAVA TÜRÜNÜ VE DOLAYISIYLA TALEP SONUCUNU DEĞİŞTİREMEYECEĞİ - BUNU ANCAK DAVASINI TAMAMEN ISLAH EDEREK YAPABİLECEĞİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Dava belirsiz alacak davası olarak...

T.C. YARGITAY11.Hukuk Dairesi Esas: 2015/11329 Karar: 2016/6923 Karar Tarihi: 22.06.2016TAZMİNAT DAVASI - DELİLLERİN TAKDİRİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI - DAVALI VEKİLİ FERİ MÜDAHİL VEKİLİNİN BÜTÜN TEMYİZ İTİRAZLARININ YERİNDE OLMADIĞI - HÜKMÜN ONANMASIÖZET: Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre,...

T.C. YARGITAY15.Hukuk Dairesi Esas: 2016/891 Karar: 2016/3775 Karar Tarihi: 30.06.2016ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA - HÜKÜM VERMEYE VE YARGITAY DENETİMİNE ELVERİŞLİ EK RAPOR ALINIP OLUŞACAK SONUCA UYGUN BİÇİMDE KARAR VERİLMESİ - EKSİK İNCELEMEYLE HÜKME VARILMASININ İSABETSİZ OLUŞU - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Mahkemece bilirkişi heyetinden, davalı tarafından çıkartılan kesin hakediş ve...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran