Yargı Kararları arşivleri — Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
310
archive,category,category-yargi-kararlari,category-310,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Yargı Kararları

7 gün içinde düzenlenmeyen faturanın düzenlenmemiş sayılması sureti ile özel usulsüzlük cezası kesilemez.DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU     2021/1236 E.  ,  2022/1726 K."İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No :  2021/1236 Karar No : 2022/1726TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …DAVALI ...

 Danıştay 3.daire Başkanlığı         2017/2459 E.  ,  2021/720 K."İçtihat Metni"T.C. D A N I Ş T A Y ÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2017/2459 Karar No :2021/720TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Vergi Dairesi Müdürlüğü/… VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … İnşaat Gıda Tekstil ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi İSTEMİN...

[caption id="attachment_22091" align="alignnone" width="200"] Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi[/caption]GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİGüncel halde, giderek artan ve karmaşıklaşan örgütlü suçlar karşısında hem suçun delillerine ulaşmada hem de örgütlü suçlar ile mücadelede klasik koruma tedbirlerinin yeterli olmayacağı kanısı hakimdir. Bu nedenle birtakım gizli koruma tedbirlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bunlardan birisi de...

OlaylarBaşvurucunun annesi ile evli olan B.V. başvurucuyu evlat edinme talebiyle aile mahkemesinde dava açmıştır. Mahkeme; başvurucunun altı yaşından itibaren B.V. ve annesi F.K. ile birlikte yaşadığını, B.V.nin başvurucunun her türlü eğitim ve bakım giderlerini karşıladığını, evlatlık ilişkisinin kurulmasında küçüğün menfaatinin bulunduğunu belirterek başvurucunun evlat edinilmesi...

A. Kanun’un 7. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasının Birinci Cümlesinin İncelenmesi7194 sayılı Kanun’un 7. maddesinin dava konusu (2) numaralı fıkrasında; dijital hizmet vergisi mükellefi olan dijital hizmet sağlayıcılarına veya Türkiye’deki yetkili temsilcisine, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilere ilişkin beyanname verme ve vergi ödeme...

Dava Konusu KuralDava konusu kuralla, denetim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren sekiz yılı geçmemek üzere ek...

OlaylarBaşvurucu, 14/12/2016 tarihinde açtığı davada kadastro çalışmaları sırasında tespit harici yol olarak bırakılan taşınmazın eski tapu kaydına göre adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir. Yargılama sırasında M.B. asli müdahale dilekçesi vererek taşınmazın adına tescilini istemiştir. Mahkeme başvurucu tarafından açılan davanın kabulüne, tapu kaydının iptali ile...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın