Yargı Kararları arşivleri — Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
310
archive,category,category-yargi-kararlari,category-310,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Yargı Kararları

T.C. YARGITAY15.Hukuk Dairesi Esas: 2016/3094 Karar: 2016/3597 Karar Tarihi: 21.06.2016İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - HER İKİ TARAFIN DA TACİR OLDUĞU VE TARAFLARIN TİCARİ İŞLETMESİYLE İLGİLİ OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Somut uyuşmazlıkta davacı alt yüklenici, davalı ise yüklenici (sağlayıcı) konumundadır. Bu durumda uyuşmazlığın eser sözleşmesinden kaynaklanıyor ise de, taraflar arasındaki...

T.C. YARGITAY20.Hukuk Dairesi Esas: 2015/7834 Karar: 2016/7381 Karar Tarihi: 22.06.2016TAZMİNAT DAVASI - TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT İSTEMİ - TAŞINMAZIN ARSA VASFINDA SAYILIP SAYILAMAYACAĞININ YENİDEN ARAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ - EKSİK İNCELEME VE ARAŞTIRMAYA DAYANILARAK HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞUÖZET: Mahkemece doğru sonuca ulaşılabilmesi için, çevresinde meskun mahal bulunmayan ve yakın...

T.C. YARGITAY20.Hukuk Dairesi Esas: 2015/7808 Karar: 2016/7383 Karar Tarihi: 22.06.2016TAZMİNAT DAVASI - TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT İSTEMİ - TAŞINMAZIN ARSA VASFINDA SAYILIP SAYILAMAYACAĞININ YENİDEN ARAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ - EKSİK İNCELEME VE ARAŞTIRMAYA DAYANILARAK HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞUÖZET: Mahkemece doğru sonuca ulaşılabilmesi için, çevresinde meskun mahal bulunmayan ve yakın...

T.C. YARGITAY3.Hukuk Dairesi Esas: 2016/8767 Karar: 2016/10150 Karar Tarihi: 27.06.2016GEÇİCİ ABONELİK TESİSİ DAVASI - FENNİ GEREKLERİN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİNE DAİR UZMAN BİLİRKİŞİLER ARACILIĞI İLE KEŞİF YAPILARAK BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLATILMASI VE SONUCUNA UYGUN BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - EKSİK İNCELEME - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Mahkemece; 3194 sayılı yasanın geçici 11.maddesi...

T.C. YARGITAY22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/6421 Karar: 2016/19279 Karar Tarihi: 27.06.2016İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - EMEKLİ OLARAK İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ - TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARESİNİN DEVİR ÖNCESİ BORÇLARININ HERHANGİ BİR KURUMA DEVREDİLİP DEVREDİLMEDİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Dava konusu olayda davacı işçi devirden önce emekli olup iş ilişkisini...

T.C. YARGITAY20.Hukuk Dairesi Esas: 2016/3944 Karar: 2016/7541 Karar Tarihi: 28.06.2016KADASTRO TESBİTİNE İTİRAZ DAVASI - TAŞINMAZIN SULU YA DA KURU TARIM ARAZİSİ OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA ZİRAAT MÜHENDİSİNDEN KANUNUN AMACINA UYGUN RAPOR ALINMALI VE OLUŞACAK SONUÇ ÇERÇEVESİNDE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİÖZET: Dava konusu taşınmazın sulu ya da kuru tarım arazisi...

T.C. YARGITAY15.Hukuk Dairesi Esas: 2016/577 Karar: 2016/3867 Karar Tarihi: 14.07.2016ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA - HESAP HATASI SONUCU HARCIN DAVALIDAN TAHSİLİNE KARAR VERİLDİĞİ - KARAR DÜZELTME TALEBİ BU YÖNDE YERİNDE GÖRÜLEREK KABULÜYLE MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİÖZET: Yerel mahkeme kararı onandığından davanın kabul edilen kısmı üzerinden Harçlar Yasası uyarınca alınması gerekli...

T.C. YARGITAY21.Ceza Dairesi Esas: 2015/5637 Karar: 2016/1463 Karar Tarihi: 18.02.2016SAHTECİLİK SUÇU - SANIĞIN EYLEMİNİN FAYDASIZ SAHTECİLİK KAPSAMINA GİRDİĞİ VE ATILI SUÇUN YASAL UNSURLARI İTİBARİYLE OLUŞMADIĞI GÖZETİLMEDEN MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİÖZET: Sanığın eyleminin "faydasız sahtecilik" kapsamına girdiği ve atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden beraati yerine aksi şekilde...

T.C. YARGITAY14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/12937 Karar: 2016/2555 Karar Tarihi: 01.03.2016MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ - MURİSİN NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ VE ADRESİ ARAŞTIRILMADIĞI BU HUSUSLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN SORULMADIĞI - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Murisin ve mirasçılarının nüfus kayıtları ile adreslerinin belirlenmesi, bu bilgilerin elde edilebilmesi için bütün imkanların kullanılması gerektiği kuşkusuzdur. Ne...

T.C. YARGITAY14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/16277 Karar: 2016/2733 Karar Tarihi: 03.03.2016MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ - MURİSİN MİRASÇILARININ VE MİRAS PAYLARININ BELİRLENMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİÖZET: Dava, mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir. Somut olayda; dosya içerisindeki nüfus kayıtlarına göre, muris ...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran