Yargı Kararları arşivleri — Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
310
archive,category,category-yargi-kararlari,category-310,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Yargı Kararları

T.C. YARGITAY15.Hukuk Dairesi Esas: 2016/891 Karar: 2016/3775 Karar Tarihi: 30.06.2016ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVA - HÜKÜM VERMEYE VE YARGITAY DENETİMİNE ELVERİŞLİ EK RAPOR ALINIP OLUŞACAK SONUCA UYGUN BİÇİMDE KARAR VERİLMESİ - EKSİK İNCELEMEYLE HÜKME VARILMASININ İSABETSİZ OLUŞU - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Mahkemece bilirkişi heyetinden, davalı tarafından çıkartılan kesin hakediş ve...

T.C. YARGITAY8.Ceza Dairesi Esas: 2016/7247 Karar: 2016/8702 Karar Tarihi: 30.06.2016SİLAH TİCARETİ SUÇU - SANIĞIN TELEFONUNDAN SÖZ KONUSU TELEFON NUMARASINA TABANCA RESİMLERİ GÖNDERİLDİĞİNİN TESPİT EDİLMESİ KARŞISINDA BU HUSUSUN ARAŞTIRILMADIĞI - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Sanığın telefonu üzerinde yapılan incelemede, sanığın telefonunda ….. adıyla kayıtlı olup …. adına çıkarıldığı belirlenen telefon numarasına...

T.C. YARGITAY8.Ceza Dairesi Esas: 2016/6199 Karar: 2016/8684 Karar Tarihi: 30.06.2016KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU - KREDİ KARTINA AİT HESAP ÖZETİ GETİRTİLEREK OLAY TARİHİNDE KULLANILIP KULLANILMADIĞI TESPİT EDİLİP SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Kredi kartına ait hesap özeti getirtilerek, olay tarihinde kullanılıp kullanılmadığı, kullanım şekli ve...

T.C. YARGITAY1.Hukuk Dairesi Esas: 2014/16696 Karar: 2016/5804 Karar Tarihi: 10.09.2016TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - HÜKMÜN DAYANDIĞI YASAL VE HUKUKSAL GEREKÇEYLE DELİLLERİN TAKDİRİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI - HÜKMÜN ONANMASIÖZET: Tapu iptali ve tescili konu alan davada dosya içeriğine, toplanan delillerle, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeyle, delillerin takdirinde...

T.C. YARGITAY8.Hukuk Dairesi Esas: 2014/21867 Karar: 2016/10043 Karar Tarihi: 08.06.2016İSTİHKAK DAVASI - İCRA MAHKEMESİ KARARININ TAALLUK ETTİĞİ MALIN VEYA HAKKIN DEĞERİNİN BELİRLENEN SÖZ KONUSU MİKTARI GEÇMESİNİN ŞART OLDUĞU - HÜKMÜN ONANMASIÖZET: İİK’nda temyiz edilebilecek kararlar arasında sayılan istihkak davalarında ve istihkak davalarına ilişkin takibin taliki kararlarında temyiz incelemesi...

T.C. YARGITAY4.Hukuk Dairesi Esas: 2016/3774 Karar: 2016/7793 Karar Tarihi: 13.06.2016TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ ZARARININ GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH İTİBARİYLE ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ - ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN GEÇTİĞİ - İSTENEN BÖLÜM YÖNÜNDEN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİÖZET: Davacının zararı ...

T.C. YARGITAY8.Hukuk Dairesi Esas: 2016/9690 Karar: 2016/10437 Karar Tarihi: 14.06.2016İSTİHKAK DAVASI - İSTİHKAK DAVALARINA İLİŞKİN TAKİBİN TALİKİ KARARLARINDA TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILABİLMESİ İÇİN İCRA MAHKEMESİ KARARININ TAALLUK ETTİĞİ MALIN VEYA HAKKIN DEĞERİNİN BELİRLENEN MİKTARI GEÇMESİ GEREĞİ - TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİÖZET: İstihkak davalarında ve istihkak davalarına ilişkin takibin taliki kararlarında...

T.C. YARGITAY8.Hukuk Dairesi Esas: 2016/9792 Karar: 2016/10477 Karar Tarihi: 14.06.2016İSTİHAKAK DAVASI - TEMYİZ KONUSU MAHCUZLARIN DEĞERİNİN KANUNİ SINIR ALTINDA OLDUĞU - TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİÖZET: Somut olayda, temyiz konusu mahcuzların değeri 6.310,00 TL'nin altındadır. Bu durumda hüküm kesin nitelik taşıdığından temyiz dilekçesinin reddi gerekir.(2004 S. K. m. 363, 365,...

T.C. YARGITAY8.Hukuk Dairesi Esas: 2016/10162 Karar: 2016/10473 Karar Tarihi: 14.06.2016HACİZDEN KAYNAKLANAN DAVA - TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILABİLMESİ İÇİN İCRA MAHKEMESİ KARARININ TAALLUK ETTİĞİ MALIN VEYA HAKKIN DEĞERİNİN BELİRLENEN MİKTARI GEÇMEYECEĞİ - MAHCUZ MAL DEĞERİNİN TEMİYİZ SINIRI ALTINDA KALDIĞI - TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDEDİLDİĞİÖZET: İİK Ek 1. madde uyarınca da; bu...

T.C. YARGITAY11.Hukuk Dairesi Esas: 2016/4219 Karar: 2016/6890 Karar Tarihi: 22.06.2016KURUM ZARARININ TAHSİLİ İSTEMİ - HER DAVALI YÖNÜNDEN BELİRTİLEN MİKTARLAR ESAS ALINARAK DAVALILARDAN MÜŞTEREKEN ALINIP DAVACIYA VERİLMESİNE ŞEKLİNDE AÇIK VE ANLAŞILIR OLMAYAN BİR İFADEYLE HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Mahkemece, HMK'nın 297. maddesinde ifade edilen hükmün kapsamına dair...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran