Blog — Sayfa 32 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-32,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                 :VEKİLİ                                   :DAVALI                                 :DAVA KONUSU                   : Kopan arazinin tespit ve tescil davası (…… TL).OLAYLAR                             : 1- Tapunun ...

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                 :VEKİLİ                                   :DAVALI                                 :DAVA KONUSU                   : Ad hakkına tecavüz sebebiyle maddi tazminat (…… TL)OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil adıyla ve eserleriyle ülke genelinde tanınmış saygın bir yazardır.2- Davalı ise gerçek adı başka olmasına rağmen kasıtlı olarak müvekkilin adını kullanarak kitap...

EHLİYETİ GERİ ALMA İTİRAZ DİLEKÇESİ  ANTALYA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE     İTİRAZ EDEN                    :TC KİMLİK NO                  :ADRES                              :VEKİLİ                               :DAVALI                              :İTİRAZ KONUSU               : Sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınması ve X TL para cezası          kesilmesine ilişkin işlemine itiraz...

ANTALYA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO            : …/… E.MÜŞTEKİ             :VEKİLİ              : Av.SANIK               :MÜDAFİİ             :KONU                : Basit yargılama usulüne beyanlarımızı içerir dilekçemizdir.AÇIKLAMALAR   :1-) Mahkemenizin …/…/…. tarihli basit yargılama usulüne ilişkin ara kararı gereğince, tarafımıza tebliğ edilen dosya inceleme tutanağı ile tarafımıza verilen süre içinde sunduğumuz esasa...

Basit yargılamada uygulanacak kanuni düzenlemeler ; Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilir. 175 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca duruşma günü belirlendikten sonra basit yargılama...

Basit Yargılama Usulü Nedir? Basit yargılama usulü Cmk hükümleri gereğince yaralama, hakaret belli suçlarda uygulanan bir yargılama biçimidir. Basit yargılama usulü Ceza Muhakemesi Kanunu 251 de düzenlenmiştir. Basit yargılama usulü olağan yargılama usulünden daha hızlı ve evrak üzerinden karar verilebilmesini sağlar. Bu yargılama usulü uygulandığı takdirde sanığın...

Kefalet Sözleşmesi Örneği  Müteselsil Kefalet SözleşmesiBu Müteselsil Kefalet Sözleşmesi (“Sözleşme”), ……………………………… adresinde mukim ………………… T.C. kimlik numaralı …………………………… (“Kefil”) ile ……………………………… adresinde mukim ……………………………… (“Alacaklı”) arasında, Alacaklı’nın yatırım yaptığı, Beykoz Doğa Öğretim Yatırım ve Ticaret A.Ş. (“Borçlu”) tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun 27.06.2014 tarih ve 20/663...

Kefilin ya da Asıl Borçlunun Ölümünün Kefalet Sözleşmesine Etkisi Kefalet Sözleşmesinde asıl borçlunun herhangi bir rızasının aranmadığı hatta ve hatta haberinin bile olmasına gerek olmadığı ortadadır. Bundan dolayı asıl borçlunun ölümü işbu sözleşmeyi etkilemeyecektir. Kefil olanın borcu devam etmektedir. Kefilin ölmesi ise sözleşmeyi sona erdirmeyecektir. Bahse...

Kefalet Sözleşmesinden Dönme Sözleşmeden dönme Türk Borçlar Kanunu madde 599’da düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre kefilin borcun doğumu öncesi ile borç doğduktan sonraki süreçte mali olarak çok zorluk çekeceği ortada ise sözleşmeden dönebileceği belirtilmiştir. Ancak alacaklının kefalet sözleşmesine güvenden kaynaklı bir zararı olursa, kefil olan bu borcu gidermekle yükümlüdür....

Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası Gerekli Midir? İşbu sözleşme yapılırken kural olarak herhangi bir rıza aranmaz. Ancak kefil olan taraf evli ise eşin rızası önem kazanmaktadır. TBK madde 583 düzenlemesine göre; “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın