Blog — Sayfa 61 / 267
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-61,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

TCK Madde 125- Hakaret Suçu Nedir? TCK  Madde 125 de hakaret suçu düzenlenmiştir. Kanuna göre hakaret suçunun oluşabilmesi için, mağdura karşı somut bir fiil ya da olgu isnat edilmeli veya sövmek fiili işlenmelidir. Bu somut fiil veya olgunun, mağdurun şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde olması gerekmektedir. Hakaret suçu...

SİLİVRİ AİLE MAHKEMESİNEDosya No: 2021/ …… E.Temsil Edilen                            : ………………… (T.C…….)Adres:…………..Vekili                                              : Av.Konu                                               : Vekillikten çekilme dilekçemizin sunumudur.Açıklamalar                               :Yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, gördüğümüz lüzum üzerine davacı………………….’in vekilliğinden çekildiğimizi bildiririz. Bu sebeple çekilme dilekçemizin asile tebliği ile, UYAP sisteminden vekil kaydımızın silinmesini ve bundan sonra yapılacak tüm...

Olaylar Başvurucular kamu görevlisi ve sendika üyesidir. Olayların meydana geldiği tarihlerde, terör örgütü mensuplarının aileleri tarafından teslim alınmayan cenazelerinin bulunduğu iddia edilen toplu mezarların usulüne uygun olarak açılması talebiyle Siirt Kasaplar Deresi mevkiinde eylemler yapılmaktadır. 28/3/2015 tarihinde anılan bölgede bu konuda basın açıklaması yapılmıştır. Başvurucular da...

Nesebin (Soy bağının) Reddi Davası Nedir? Soy bağının düzeltilmesi davası veya soy bağının reddi davaları hakkında düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Babalık karinesinin düşürülmesi ve çürütülmesi için baba veya çocuk tarafından soy bağının reddi davası açılabilir. Soy bağının reddinden ispat:Evlilik içinde ana rahmine düşme: Evlilik içinde...

Dava Konusu Kural 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu dava konusu kuralı oluşturmaktadır.İptal Talebinin Gerekçesi Dava dilekçesinde özetle; 7315 sayılı Kanun’un yok hükmünde olduğu ve şekil bakımından Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülmüştür.Mahkemenin DeğerlendirmesiBir normun yokluğu, hukuk dünyasında hiç doğmamış olduğunun ifadesidir. Normun varlığı ise, o normun...

AVUKATLIK REKLAM YASAĞI - ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA  ŞİKAYET EDEN :ŞÜPHELİLER     : www.avukat.av.tr sitesi sorumlularıSUÇ                       :1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 55 ve 164. Maddelerine, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 9.maddesine aykırılıkSUÇ KONUSU     :Avukatlık reklam yasağına aykırı olarak faaliyet gösteren internet sitesiAÇIKLAMALAR: Bilindiği üzere Avukatlık mesleği ticari faaliyet...

Ağırlaştırıcı nedenler yani suçun nitelikli halleri maddenin 3. Fıkrasında sayılmıştır. Kasten yaralama suçunun mağduru eğer failin; altsoyu, üstsoyu, eşi, kardeşi ise veya mağdur beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak durumda ise ya da mağdur kamu görevlisi ise bu durumda kasten yaralama suçunun ağırlaştırılmış halinden söz edilecektir....

……………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİ’NEGönderilmek Üzere………………… AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NEDURUŞMA TALEPLİDİRDosya No       :2021/……… E.İSTİNAF EDEN(SANIK)                     : ……………MÜDAFİİ                   : Av.KONU                        : İstinaf Yoluna Başvuru Süre Tutum Dilekçemizdir.AÇIKLAMA              :Sayın mahkemenin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında …….. tarihinde müvekkilimiz aleyhinde vermiş olduğu mahkumiyet kararı usul...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın