Blog — Sayfa 174 / 354
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-174,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

I. KANUNİLİK İLKESİ Türk Medeni Kanunu, 1. maddesinde, Türk Hukukunun şekli kaynağının Kanun, örf ve adet, hâkimin yarattığı hukuk olduğunu açıkça ifade etmiştir. Türk Ceza Kanunu, 2. maddesinde ise, Türk Ceza Hukukunun şekli kaynağının sadece Kanun olduğuna işaret etmiştir. Anlaşıldığı üzere aydınlanma düşüncesi ve bu akımın getirdiği laiklik düşüncesi...

Adli yardım isteminin kabulüyle, gerekli iş ve işlemleri yapmak ve yürütmek üzere bir veya birkaç avukat görevlendirilir. Görev yazısının bir örneği de istem sahibine verilir ve gerekli bilgi, belge ve vekaletname ile birlikte görevlendirilen avukata başvurması istenir. Görevlendirilen avukat, görevlendirme yazısının, işe ve ilgiliye ait bilgi, belge ve vekaletnamenin,...

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE (İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR) DOSYA NO : İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ EDEN (BORÇLULAR) : ADRESİ : VEKİLİ : ADRESİ : KARŞI TARAF (ALACAKLI) : ADRESİ : VEKİLİ : TALEP KONUSU : İhtiyati Haciz kararına itirazlarımızın sunulmasından ibarettir. TEBELLÜĞ TARİHİ : ……… İTİRAZLARIMIZ : 1- Sayın mahkemenizce verilen ihtiyati haciz kararı ……...

Çıkarmadan Yararlananların Çıkarma Sebebinin Doğruluğunu İspat Etmesi GerekliliğiYargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 26.3.2019 tarih ve 2017/13850E-2019/2573K sayılı kararında ‘’Miras bırakan, 05/09/2007 tarihli vasiyetnamesinde mirasçılıktan çıkarma sebebini, hastalığına rağmen kızları olan davacıların kendisine bakmamaları olarak göstermiştir. Somut olayda; miras bırakanın köyde ikamet ettiği, hastalığı sebebiyle zaman zaman ...

......... AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA Gönderilmek Üzere ............... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Dosya No : 2021/… EsasSanık              : Müdafi           : Av..............Konu             : .......... Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…/2021 tarihinde sanık hakkında vermiş olduğu 2021/… Esas...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın