Blog — Sayfa 95 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-95,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

ANKARA NÖBETÇİ (     ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE TRAFİK İDARİ PARA CEZASI İPTALİ TALEPLİDİR  İTİRAZ EDEN         : A….. B….. (T.C.:………………)ADRES                      VEKİLİ                     :ADRES                      İTİRAZA KONUTUTANAK               :T.C. Ankara Otoyol Büro Amirliği’nin …/…./2021 Tarih, … Seri, ………. Sıra Numaralı, … TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar TutanağıTUTANAK TANZİMTARİHİ                     :…/…/…. saat … :...

OlaylarBaşvurucunun evinin bulunduğu ilçede hendek olayları nedeniyle Kaymakamlık tarafından 11/12/2015 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. 2016 yılından itibaren kademeli olarak -sokak bazlı- kaldırılmaya başlanan sokağa çıkma yasağı 3/5/2019 tarihinde tamamen kaldırılmıştır.Başvurucu, Valiliğe müracaat ederek sokağa çıkma yasakları döneminde taşınmazını kiraya verememesinden dolayı oluşan gelir...

Kira sözleşmesinde, kiracıya güvence verme (depozito) borcu getirilmişse, güvence miktarı 3 aylık kira bedelini geçmemesi gerekir. Güvence, para ya da kıymetli evrak olarak kararlaştırılmış olabilir. Para olarak verildiyse, bu para vadeli bir mevduat hesabında değerlendirilmesi gerekir. Kıymetli evrak olarak verildiyse, bu kıymetli evrakın bir bankada...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ (     ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE TRAFİK İDARİ PARA CEZASI İPTALİ TALEPLİDİR  İTİRAZ EDEN         : A….. B….. (T.C.:………………)ADRES                     VEKİLİ                     :ADRES                      İTİRAZA KONUTUTANAK               :T.C. Ankara Otoyol Büro Amirliği’nin …/…./2021 Tarih, … Seri, ………. Sıra Numaralı, … TL...

Olaylar  Başvurucu, başvuruya konu olayların yaşandığı tarihte bir üniversitenin hukuk fakültesinde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Başvurucunun yürütmekte olduğu uluslararası hukuk dersindeki siyasi söylemlerinin dersin belirlenen usul ve esaslara uygun işlenmesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurucu hakkında disiplin cezasına hükmedilmiştir. Bunun üzerine başvurucu, hakkında tesis edilen...

Döviz ile belirlenen kira bedelleri, 5 yıl geçmedikçe değişiklik yapılamaz. Beş yılın sonunda açılacak kira bedelinin tespiti davasında; hakim, döviz kurundaki -/+ hareketlenme, kiralananın durumu, emsal kira bedellerini gözönünde bulundurarak yeni kira bedelini belirleyecektir. Bununla birlikte 6101 sayılı Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanuna...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ (     ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE TRAFİK İDARİ PARA CEZASI İPTALİ TALEPLİDİR  İTİRAZ EDEN         : A….. B….. (T.C.:………………)ADRES                      VEKİLİ                     :ADRES                    İTİRAZA KONUTUTANAK               :T.C. Ankara Otoyol Büro Amirliği’nin …/…./2021 Tarih, … Seri, .……. Sıra Numaralı, … TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar TutanağıTUTANAK TANZİMTARİHİ                     :…/…/…. saat …...

OlaylarBaşvurucu Özgür Uyanık anayasal düzeni zor yoluyla ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan, diğer başvurucu Ruşen Bayar devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışma suçundan müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Anılan kararlar Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşmiştir. Başvurucular mahkûmiyetle sonuçlanan davaya ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine...

Kira sözleşmesi, bir malın kullanma ve yararlanma hakkının belli bir bedel karşılığında başkasına devrini öngören ve şahsi hak doğuran bir sözleşmedir. Borçlar kanununda Adi Kira, Konut ve Çatılı İşyerlerinin Kiralanması ve Ürün (Hasılat) Kirası olmak üzere üç çeşit kira sözleşmesi düzenlenmiştir. Kira sözleşmeleri, yazılı olarak...

 -ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ (     ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE TRAFİK İDARİ PARA CEZASI İPTALİ TALEPLİDİRİTİRAZ EDEN         : A….. B….. (T.C.:………………)ADRES                   VEKİLİ                     :ADRES                     İTİRAZA KONUTUTANAK               :T.C. Ankara Otoyol Büro Amirliği’nin …/…./2021 Tarih, … Seri, ………. Sıra Numaralı, … TL Toplam...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın