Blog — Sayfa 161 / 354
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-161,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

OlaylarBaşvurucunun Yunanistan'dan göç eden dedesine 2510 sayılı İskân Kanunu uyarınca 1945 tarihli tapuyla taşınmaz verilmiştir. Birkaç defa yapılan orman kadastrosunda orman vasfında olduğu kabul edilen taşınmaz, 1959 yılında yapılan arazi kadastrosu sırasında da orman vasfı nedeniyle tespit harici bırakılmıştır. 1970 yılından itibaren başvurucunun ve murislerinin...

İLAM İLAM NİTELİĞİNDE BELGEHukuk mahkemesi ilamları Mahkeme huzurunda yapılan sulhlerİdare mahkemesi tam yargı ilamları Mahkeme huzurunda yapılan kabullerHakem kararları Temyiz ve istinaf kefaletnameleriSayıştay ilamları Kayıtsız şartsız tek taraflı para borcu ikrarını içeren düzenleme biçimindeki noter senetleriTenfiz edilmiş yabancı mahkeme kararları İcra dairesindeki kefaletnamelerTüketici hakem heyeti kararlarıBaroların ve Noterler Birliği’nin üyeleri hakkında...

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE                                               Koruma Taleplidir.TALEP EDEN   : Ad- Soyadı,  TC. Kimlik No, AdresVEKİLİ              : Av. TALEP EDİLEN : Ad- SoyadıKONU           :6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, gerekli koruma tedbirlerinin alınması talebimizin sunulmasından...

Hukuki İşlemlerde Temsil1- Temsilin Mahiyeti (niteliği) ve Çeşitleri: Bir hukuki işlemi yaparken kişilerin bu işlemi bir aracıyla yapmaları mümkündür. Çünkü kişi her hukuki işlemi kendisi yapma durumunda olmayabilir. Örneğin kişi başka bir yerde olabilir veya kişiye vasi atanmış olabilir. Temsil vekâlet sözleşmesinin altında yatan ilişkidir....

OlaylarOlay tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı olan İ.M.G., bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden milletvekili olan başvurucu hakkında bazı mesajlar ve belgeler yayımlamıştır. Anılan mesajlarda başvurucuyu hedef alan ifadeler kullanılmış ve başvurucunun ailesinin kaçak su kullandığı gibi iddialara yer verilmiştir. Ayrıca mesajlarla birlikte başvurucunun eşinin şirketinin açık...

1- Dava Tanıma (Actio) Yolu: Praetorlar öncelikle dava tanıma yoluyla hukukun gelişmesine yardımcı olmuşlardır. Yani Ius civile de olmayan dava türlerinde dava açılamamaktaydı. Ancak nüfus ve yabancı sayısı arttıkça uyuşmazlıklarda artmaktadır. Praetor uyuşmazlık sebebiyle mağdur olan tarafa, eğer dava açma yetkisi yoksa dava açma yetkisi...

2- Roma Hukukunun Yaratıcı ve Yürürlük Kaynakları: Romanın siyasi dönemlerine göre Roma hukukunun yaratıcı ve yürürlük kaynakları değişiklik göstermektedir.A- Krallık döneminde hukukun yaratıcı kaynakları kral, örf adet kuralları, halk meclisi (senatus) dir. Yürütücü kaynakları Kraldır.B- Cumhuriyet döneminde hukukun yaratıcı kaynakları halk meclisi (senatus) ve hukukçuların...

1- Roma Hukukunun Bilgi Kaynakları: Roma hukukunun bilgi kaynakları günümüz kıta avrupasının hukukunun temelini oluşturmaktadır. Bu dönemi Iustinianus’tan önceki bilgi kaynakları, Iustinianus’un derlemesi (Corpus Iuris Civilis) ve Iustinianus’tan sonraki bilgi kaynakları olmak üzere üç bölümle inceleriz.A- Iustinianus’tan Önceki Bilgi Kaynakları: Iustinianus’tan önceki bilgi kaynaklarının en...

T.C. YARGITAY . Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2008/3-531 Karar No: 2008/531 Karar Tarihi: 17.09.2008 ALACAK DAVASI - ALACAGIN SITE ORTAK GIDERINDEN KAYNAKLANMASI - SITE TOPLU YAPI YÖNETICILIGININ PASIF HUSUMET EHLIYETININ BULUNUP BULUNMADIGI - YÖNETICILIGIN TEMSIL GÖREVI KAPSAMINDA PASIF HUSUMET EHLIYETININ BULUNDUGU ÖZET: Dava, site ortak giderinden kaynaklanan alacak istemine iliskindir. Uyusmazlık; davalı site toplu yapı...

İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ DİSİPLİN CEZASI İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ ………….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA Yürütmenin Durdurulması TaleplidirDAVACI: ……….. (Ad Soyad , TC Kimlik Numarası ve adresi)DAVALI: ……….. Üniversitesi Rektörlüğü – AdresKONU: ……….. Üniversitesi ……….. Dekanlığı’ nı …/…/20.. tarih ve ……….. sayılı 1/30 oranında aylıktan kesme cezası işleminin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve İPTALİ...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın