Blog — Sayfa 194 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-194,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                         .......  DAVACI              :....... VEKİLİ                :....... DAVALI              :.......                           KONU                 : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilem ile davalı  evli olup evlilik kayıtları ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi/Köyü, ....... Cilt, ....... Sayfa, ....... Kütük Sıra Nodadır. Tarafların bu evliliklerinden ....... Doğumlu .......,çocuğu...

Yapıların Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğu İmar Kanunu’nun 22’nci maddesine göre yapı ruhsatının verilebilmesi için mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı krokinin eklenmesi gerekmekte, 6360 sayılı Kanun’da dahi yapıların ruhsatlandırılmış sayılabilmesi için “fen ve sanat kurallarına uygunluğu” şartı aranmakta iken Yapı Kayıt Belgesi...

Yapı Kayıt Bedeli Yapı kayıt bedeli hesabında dikkate alınacak yapı yaklaşık birim maliyet bedelleri kırsal-kentsel alan ayrımı ile yerleşim alanlarındaki gelişmişlik farklarına duyarlı olmadığı gibi yapıdan elde edilecek değeri de dikkate alınmaksızın belirlenmiştir. Düzenlemedeki kriterlere göre özellikle kırsal alanlarda hesaplanan yapı kayıt bedeli bina bedeline eşit veya üstünde çıkabilmekte ve bu durum başvuruları...

Yapı Kayıt Belgesi ve Kat Mülkiyeti 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesinde yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins...

Belediye Taşınmazlarının Satışı ve Kamulaştırma Maliyetleri Kanunda hazine taşınmazlarının aksine belediye taşınmazlarının sosyal donatı alanında kalıp kalmadığına bakılmaksızın satışı öngörülmektedir. Umumi hizmetler ve sosyal donatı alanlarının yapı sahiplerine satışının yapılması, imar uygulaması aşamasında aynı yerin üzerindeki yapı ile birlikte belediye tarafından kamulaştırılması zorunluluğunu da beraberinde getirecektir. Bu durum, DOP’dan elde edilebilecek alanların da kamulaştırma yoluyla elde...

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesinde Belediyelerin Yetkisi Yapı Kayıt Belgesi sürecinde belediyelerin, arsa emlak vergi değerinin ilgilisine verilmesi, imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin belge ile belediyeye ibraz edilen Yapı Kayıt Belgesini işlemlerde esas almak dışında herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır....

Yapı Kayıt Belgesi; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 31/12/2017 tarihinden önce yapılan bir yapının kayıt altına alınması ve kullanımına yönelik olarak verilen, imar bakımından ilave bir hak sağlamayan ve kazanılmış hak oluşturmayan, yapının imar durumu ve ruhsata uygun hale getirilmesi veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar verilen geçerli olan geçici bir belgedir...

T.C. YARGITAY3.Ceza Dairesi Esas: 2016/238 Karar: 2016/15323 Karar Tarihi: 30.06.2016YARALAMA SUÇU - SANIK HAKKINDA KURULAN HÜKÜMDE TCKNİN MADDESİNE GÖRE ARTTIRIM YAPILIRKEN SONUÇ CEZANIN HATALI OLARAK HESAPLANMASI SURETİ İLE FAZLA CEZA TAYİN EDİLDİĞİ - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASIÖZET: Sanık hakkında kurulan hükümde, TCK'nin 86/3.e maddesine göre arttırım yapılırken sonuç cezanın...

T.C. YARGITAY8.Ceza Dairesi Esas: 2016/6199 Karar: 2016/8684 Karar Tarihi: 30.06.2016KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU - KREDİ KARTINA AİT HESAP ÖZETİ GETİRTİLEREK OLAY TARİHİNDE KULLANILIP KULLANILMADIĞI TESPİT EDİLİP SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Kredi kartına ait hesap özeti getirtilerek, olay tarihinde kullanılıp kullanılmadığı, kullanım şekli ve...

T.C. YARGITAY7.Ceza Dairesi Esas: 2014/30174 Karar: 2016/9031 Karar Tarihi: 30.06.20164733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU - SUÇTA KULLANILAN ARACIN TESCİL MALİKİ DAVADAN HABERDAR EDİLİP MÜSADERE KONUSUNDA BEYANI ALINMADAN EKSİK İNCELEMEYLE HÜKÜM KURULDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Suçta kullanılan aracın tescil maliki davadan haberdar edilip, müsadere konusunda beyanı alınmadan ve aracın...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın