Blog — Sayfa 47 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-47,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Uygulamada, kiraya veren ile kiracı arasında çeşitli gerekçelerle birden fazla (iki veya daha fazla) kira sözleşmesi imzalandığı görülmektedir. Genellikle, düşük bedelli imzalanan kira sözleşmesi daha az vergi ödemek üzere vergi dairesine ibraz edilmekte, yüksek bedelli kira kontratı ise taraflar arasında fiilen uygulanmaktadır. Yargıtay tarafında vergi dairesine verilmek...

(HGK-K.2021/115)Hâkimin verdiği kararlar ara kararları ve nihai kararlar olmak üzere ikiyi ayrılır.Ara kararları, yargılamaya (davaya) son vermeyen, bilakis onu yürütmeye, ilerletmeye yarayan kararlardır. Hâkim, yargılamayı yürütmek (ilerletmek) için davada bir çok ara kararı verir. Bütün bu kararların ortak niteliği, hâkimin ara kararı ile davadan (işten) elini çekmeyip, bilâkis davaya...

Tahsil Ödenmezse Cezası Var Mıdır? Alacaklı ve borçlu haricen tahsil sayesinde belirli bir noktada anlaşıyor. Mahkeme heyeti her iki tarafı da dinleyerek gerekli kararı verdikten sonra dosya kapanabiliyor. Ancak bazı durumlarda haricen tahsile konu olan kişi ödemeyi gerçekleştirmiyor.Alacaklı taraf bu aşamada ne olacağını veya borçlunun herhangi...

Haricen Tahsil Harcını Kim Öder? Haricen tahsil borçlu ile alacaklı arasında pazarlık etme imkanı sunar. Bu imkan doğrultusunda borçlu ile alacaklı kendileri için uygun bir miktar belirler. Bu miktarın içerisinde İcra Müdürlüğü tarafından belirlenmiş dosya masrafı, avukatlık ücreti gibi ekstra giderler yer almaz.Bundan dolayı hem borçlu...

Kira Alacağı İçin İcra Takibi ve İcra Yolu İle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Herhangi bir taşınmazını kiraya veren mal sahiplerinin karşılaştığı en büyük sorun kiracıların kiralarını ödememesi ve kiralananı tahliye etmemeleridir. Kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir ve kiracı ile kiraya veren arasındaki sorunların çözümüne yönelik maddeler...

T.C. Yargıtay 12. Ceza Dairesi Esas: 2020/12133 Karar: 2022/10714 K.T.: 27.12.2022TAKSİRLE ÖLDÜRME CEZADA ORANTILILIK İLKESİ HAKKANİYET KURALLARIÖZET: Taksirli suçlar açısından temel cezanın belirlenmesinde; TCK’nın 61/1. ve 22/4. madde ve fıkralarında yer alan ölçütlerden olan failin kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zaman nazara...

Ölüm ya da yaralama sonucunun meydana gelen binaların inşaatında kusurlu oldukları belirlenen yapı sahibi, yapı müteahhitti, fenni mesul meslek mensupları ve yapı denetim sorumluları hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 85'nci maddesinde düzenlenen 'taksirle öldürme suçu' ve TCK 89'ncu maddesinde düzenlenen 'taksirle yaralama suçu' yönünden cezai...

EYT NEDİR? EYT BAŞVURU NASIL YAPILIR?EYT NEDİR? EYT ; emeklilikte yaşa takılanlar , kısaltılmasıdır. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmasına rağmen emekli olamayan ve yaşa takılan kişiler için sorun haline gelmiştir.Yaklaşık 24 yıldır var olan bu konu TBMM'nin de gündemini bir süredir meşgul etmektedir. Alınan...

İmar Planında Kamu Alanında Kalan Taşınmazın Kamulaştırılmaması Nedeniyle Tam Yargı Davası Uyuşmazlık, 25 yılı aşan bir süre boyunca imar planında kamu alanında kalan taşınmazın idarece kamulaştırılmaması nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen zarara karşılık 200.000 lira tazminat ödenmesi istemine ilişkin bulunmaktadır. Uyuşmazlığa konu taşınmaza yönelik idarece yapılan bir...

Yol Genişletme Çalışmaları Nedeniyle Tam Yargı Tazminat Davası Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:Dava; yol genişletme çalışmaları sırasında davacının taşınmazına verilen zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Davacı vekili, müvekkilinin taşınmazının bahçesinde bulunan çok sayıda meyve ağacı,...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın