Blog — Sayfa 199 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-199,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Apartman / Site Yönetimi Nasıl Seçilir? Apartman veya site yönetimi, apartman veya site sakinleri tarafından kendi içlerinde seçilebileceği gibi dışarıdan bir kişiyi yahut bir şirketi seçmek suretiyle de oluşturulabilir. Apartmanlar bakımından iki organ vardır. Bunlar genel kurul ve yöneticidir. Ev sahiplerinin tamamı genel kurulu oluşturur. Bunun...

ÖRNEK ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİBir Uyuşmazlık Arabuluculukla Çözüme Kavuşturulduğunda Arabuluculuğun Son Aşamasında Kullanılır ÖRNEK ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİTaraf____________ :[Ad, soyad, TC Kimlik no./ticaret sicil no.] Vekili____________ : [Ad soyad ve baro sicil no.] Taraf____________ :[Ad, soyad, TC Kimlik no./ticaret sicil no.] Vekili____________ :[Ad soyad ve baro sicil no. / Uyuşmazlık Konusu: İşçi...

Tanıma Tanıma, baba ile soybağın kurulmasını sağlayan işlemlerden birisidir. Başka bir erkek ile soybağı ilişkisi bulunmayan ve evlilek dışı çocuğun babasının, çocuk ile arasında soybağnın kurulmasına yarayan tek taraflı irade beyanına tanıma denir. Türk Medeni Kanununa göre tanıma tek tarafı irade beyanı ile sonuç doğurur, çocuğun...

 Alacak Davası Nedir? Borçlar hukukunda borcun kaynakları; Sözleşme, haksız fiil, vekaletsiz iş görme ve sebepsiz zenginleşmedir. Sayılan işlemlerin birisinden dolayı borca düşmüş olan borçlunun, borcunu zamanında ifa etmesi gerekmektedir. Borcunu zamanında ödemeyen yani temerrüde düşen borçluya karşı alacaklı tarafından bu dava açılabilmektedir. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme...

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE ANTALYA  DAVACI                   :  VEKİLLERİ              : DAVALILAR                       : KONU                       :… Yılı Ocak ayında satın alınan … plakalı … model .. renkli .. marka aracın davacı adına tescil edilmesi, aksi halde satış bedeli olan …-TL’nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesi talebidir.Harca Esas Değer    :...

           .. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI                        :VEKİLLERİ                    :DAVALI                         : DAVAYA ESAS DEĞER   :3.860,51-TL (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)KONU                            : Alacak Davasıdır.AÇIKLAMALAR              :Ekli vekaletname uyarınca davacı vekili bulunmaktayız. Vekil eden ..Cumhuriyet Mah. .. Cad. No:1/A ../.. adresinde...

SENDİKAL TAZMİNAT TUTARI NASIL BELİRLENİR? Yukarıda belirtmiş olduğumuz sebeplerden birinin varlığı halinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedileceği Kanun`da belirtilmiştir. . Görüldüğü üzere Kanun sendikal tazminatın alt sınırını belirlemiştir. Ancak bu konuda üst sınırın nasıl belirleneceğine dair Kanun`da düzenleme söz konusu değildir. Bu nedenle Yargıtay, uygulamada...

HANGİ HALLERDE SENDİKAL TAZMİNAT SÖZ KONUSU OLUR? Sendikal tazminata ilişkin düzenleme içeren 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”nun 25 inci maddesinde; “(1) İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın