Blog — Sayfa 33 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-33,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Basit yargılamada uygulanacak kanuni düzenlemeler ; Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilir. 175 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca duruşma günü belirlendikten sonra basit yargılama...

Basit Yargılama Usulü Nedir? Basit yargılama usulü Cmk hükümleri gereğince yaralama, hakaret belli suçlarda uygulanan bir yargılama biçimidir. Basit yargılama usulü Ceza Muhakemesi Kanunu 251 de düzenlenmiştir. Basit yargılama usulü olağan yargılama usulünden daha hızlı ve evrak üzerinden karar verilebilmesini sağlar. Bu yargılama usulü uygulandığı takdirde sanığın...

Kefalet Sözleşmesi Örneği  Müteselsil Kefalet SözleşmesiBu Müteselsil Kefalet Sözleşmesi (“Sözleşme”), ……………………………… adresinde mukim ………………… T.C. kimlik numaralı …………………………… (“Kefil”) ile ……………………………… adresinde mukim ……………………………… (“Alacaklı”) arasında, Alacaklı’nın yatırım yaptığı, Beykoz Doğa Öğretim Yatırım ve Ticaret A.Ş. (“Borçlu”) tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun 27.06.2014 tarih ve 20/663...

Kefilin ya da Asıl Borçlunun Ölümünün Kefalet Sözleşmesine Etkisi Kefalet Sözleşmesinde asıl borçlunun herhangi bir rızasının aranmadığı hatta ve hatta haberinin bile olmasına gerek olmadığı ortadadır. Bundan dolayı asıl borçlunun ölümü işbu sözleşmeyi etkilemeyecektir. Kefil olanın borcu devam etmektedir. Kefilin ölmesi ise sözleşmeyi sona erdirmeyecektir. Bahse...

Kefalet Sözleşmesinden Dönme Sözleşmeden dönme Türk Borçlar Kanunu madde 599’da düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre kefilin borcun doğumu öncesi ile borç doğduktan sonraki süreçte mali olarak çok zorluk çekeceği ortada ise sözleşmeden dönebileceği belirtilmiştir. Ancak alacaklının kefalet sözleşmesine güvenden kaynaklı bir zararı olursa, kefil olan bu borcu gidermekle yükümlüdür....

Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası Gerekli Midir? İşbu sözleşme yapılırken kural olarak herhangi bir rıza aranmaz. Ancak kefil olan taraf evli ise eşin rızası önem kazanmaktadır. TBK madde 583 düzenlemesine göre; “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin...

Kefalet Sözleşmesinin Türleri Kefalet Sözleşmesinin 5 türü vardır. Alacaklının kefile ne zaman başvuracağı veyahut kefil olan kişi sayısı değiştikçe kefaletin türü de değişmektedir. İşbu sözleşme, aşağıda da sıralandığı üzere beş farklı türe ayrılır. Bahse konu sözleşme türlerini inceleyelim:Adi kefalet sözleşmesi TBK 585’te düzenlenmiştir. Adi kefalette alacaklı, borçluya...

Kefalet Sözleşmesinin Özellikleri Nedir? Kefalet Sözleşmesinin özelliklerine bakacak olursak; öncelikle karşılıklı uygun irade beyanlarına dayanır. Yazılılık esastır, sözlü yapılamaz. Bu husus bir şekil şartı olmakla birlikte geçerlilik şartıdır. Diğer özelliklerine bakmak gerekirse:İşbu sözleşme tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Borç altına giren kefil olandır. Asıl...

Kefalet Sözleşmesi Kefalet Sözleşmesi, 6098 sayılı yürürlükteki Türk Borçlar Kanunu’nda 581-603 maddeleri arasında düzenlenmiştir. TBK madde 581’e göre işbu sözleşme; “Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir.”Tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bahse konu sözleşmede borcun kaynağı sözleşmeden...

بموجب المادة 309 من قانون التنفيذ والإفلاس، إذا طلب المدين المفلس إجراء اتفاق تسوية أو إذا طلب أحد الدائنين من هذا المدين بدء إجراءات التسوية، يعلم المسؤول عن التنفيذ والإفلاس الدائنين بهذا الطلب، مع رأيه، ويدعوهم للاجتماع مرة أخرى ويعلن لهم بشأن المفاوضات المستقبلية.المادة 309...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın