Blog — Sayfa 33 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-33,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

OlaylarBaşvurucuya ait taşınmaz üzerinde dört adet bina ve muhtelif eklentiler bulunmaktadır. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, 1996 yılında bir şirkete -rödovans sözleşmesi imzalamak suretiyle- ruhsat sahasında maden işletme hakkını devrederek madencilik faaliyetinde bulunma izni vermiştir. Başvurucunun beyanına göre anılan sahada 1990-1996 yılları arasında TTK,...

Hakkında icra takibi başlatılmış olan bir kişi, kamu veya özel sektör fark etmeksizin çalıştığı taktirde; icra müdürlüğünce, bağlı olarak çalıştığı işverene, İcra ve İflas Kanunu’nun 355 vd. maddeleri uyarınca maaş haczi müzekkeresi gönderilir.Haciz yazısını alan işveren, bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve...

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Birden fazla kişiden hangisinin önce öldüğünün tespiti. OLAYLAR : 1- Davacı müvekkil yurtdışında bulunduğu sırada bir trafik kazası olduğunu ve bu kazada eşi ile birlikte, eşinin anne ve babasının da öldüğünü öğrenmiştir. 2- Daha sonra...

ADANA İCRA DAİRESİ’NEDOSYA NO:TALEP EDEN BORÇLU:VEKİLİ :ALACAKLI :VEKİLİ :KONU : 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 111/a maddesi uyarınca rızai satış yetkisi talebinden ibarettir.AÇIKLAMALAR Müvekkil borçlu, yukarıda esas numarası belirtilen … tarihi itibariyle haciz talebinde bulunmuştur. Ayrıca müvekkil borçlu adına kayıtlı olan … plaka no’lu araç da...

NAFAKA KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULABİLİR Mİ?Bağımsız şekilde açılan bir nafaka davası sonunda yerel mahkemenin verdiği ilam kesinleşmeden icraya konulabilir. Ancak boşanma davası içerisinde talep edilen yoksulluk ve iştirak nafakası, boşanma kararı kesinleşmeden icraya konulamaz.Göreceğiniz üzere dikkat edilmesi gereken bir ayırım vardır. Bağımsız nafaka davasında kesinleşmeden icra...

Beraat vekalet ücretinin kesinleşmesi gerekir mi? Ceza beraat vekalet ücreti kesinleşmeden icraya konulabilir mi? Evet. Beraat vekalet ücreti kesinleşmeden icra edilebilir, daha basit bir anlatımla beraat vekalet ücretine dayalı ilamlı icra takibi açmak için ceza dosyasının kesinleşmesi gerekmemektedir. Bu durumun gerekçesi ise şu şekildedir: Takibe...

Yargı makamlarınca müzekkere ile istenilen adres ve kimlik numarası gibi taleplere bankalarca olumsuz cevap verildiğine rastlanmaktadır. Örneğin İcra Müdürlüğü tarafından adres araştırması amacıyla borçluya ait TC kimlik numarası bankadan istenmiş, banka bu talebe olumsuz yanıt vermiş, uyuşmazlık dava konusu olmuştur. Yapılan yargılama neticesinde bankanın kişisel...

Senetler Ne Kadar Süre Geçerlidir? Ödeme tarihi itibariyle 3 yıllık sürenin geçmesinin ardından senet, kıymetli evrak niteliğini yitirmektedir. Bu durumda yukarıda belirttiğimiz şekilde icra takibi yapılması yahut ihtiyati haciz kararı alınması mümkün olmayacaktır. Ancak sürenin geçmesi halinde senet adi yazılı bir borç ikrarı niteliği taşımaya devam eder. Bu...

Ödenmeyen Senet İçin İhtiyati Haciz Kararı Alınabilir mi?  İhtiyati haciz, bir para borcu için yetkili ve görevli Mahkemelerden alınabilecek geçici el koyma imkanı sağlayan bir hukuki yoldur. Senedin vadesi gelmesine karşın ödenmemesi durumunda Mahkemeden ihtiyati haciz kararı alınarak borçlunun mal kaçırmasına en olunabilir. Bu durumda mahkeme...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın