Blog — Sayfa 103 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-103,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

     Silah ruhsatı almak isteyen, 21 yaşını doldurmuş bireyler, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 91/1779 Sayılı Yönetmelikte düzenlenen sıkı önlemler dahilinde belirli süreçler ve gerekli belgeler altında silah sahibi olabilmektedir. Silah ruhsatları, kanun ve...

İstinaf kanun yolu ile temyiz kanun yolu arasındaki temel farklılıkları şu şekilde sıralamak mümkündür:Her şeyden önce iki kanun yolu arasında ulaşmak istenilen amaç açısından fark bulunmaktadır. Temyiz kanun yolu adı verilen Yargıtay inceleme ve kararları ile amaçlanan Türk yargısında yeknesaklığın sağlanmasıdır. Başka bir deyişle,...

  CMK m.286’da Temyiz Kanun Yolu düzenlenmiştir. Bu hükme göre;İstinaf mahkemesinin bozma kararı dışında kalan hükümleri (CMK m.286/1). Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararları da hükümle beraber temyiz olunabilir (CMK m.287)Temyiz Kanun Yoluna Başvurulamayan Bölge Adliye Mahkemesi Kararları Temyiz...

  İstinaf yoluna başvuru için süre 7 gündür. Bu süre hükmün açıklanması yüze karşı ise, açıklandığı tarihten itibaren başlar. Hükmün açıklanması yoklukta yapılmış ise, sürenin hükmün tebliğ edildiği tarihten itibaren başlaması gerekir. İstinaf başvurusunun süresi içinde yapılması ile hükmün kesinleşmesi engellenmiş olur. Dosyanın Kabul Edilebilirlik İncelemesi İstinaf başvuru...

 Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) m.272’ye göre; “İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, on beş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince resen incelenir. Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme...

 İstinaf, ilk derece mahkemesi kararlarına karşı üst mahkemelere yapılan bir kanun ve başvuru yoludur. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, sizinle ilgili bir davada ilk derece mahkemesince verilen kararın doğru olmadığını düşünüyorsanız bu karara karşı bir üst mahkeme olan bölge mahkemesinde istinaf yoluna başvurabilirsiniz....

 İdare hukuku, bireylerin devlet ve devletin ilgili idari kurumları ile yaşamış olduğu hukuki uyuşmazlıklarda; idarenin üstün yetkisine karşılık bireyin hak ve özgürlüklerinin korunması amacını güden hukuk dalıdır. İdare hukuku alanına giren konular; genellikle idarenin vatandaşlar aleyhine tesis etmiş olduğu idari işlemlere karşı açılan iptal davaları...

Boşanma davasının kesinleşmesi ile artık eşler birbirine mirasçı olamazlar. Burada eşlerin birbirleri lehine yaptığı ölüme bağlı tasarruflar da kendiliğinden ortadan kalkar. Ancak bunun aksi kararlaştırılabilir. Boşanma davası devam ederken davacı eşin ölmesi halinde davaya mirasçılardan birinin devam ederek davalının kusurunu ispat etmesi halinde artık sağ kalan eş,...

….. SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’ NE………………………………………………… İstanbul TürkiyeTALEP EDEN          :A….. B….. (T.C.:…………….)ADRES                      VEKİLİ                      :ADRES                       PLAKA NO                :06 …KAZAYA SEBEBİYETVEREN SİGORTALI:C….. D….. (T.C.:……………)POLİÇE NO                :…………….PLAKA NO                 :06 …TALEP KONUSU     : Müvekkile ait 06 … plakalı araç ile şirketiniz sigortalısı...

Olaylarİstanbul ilinde bulunan bir binanın patlayıcı madde (maytap, meşale) üretimi ve ticareti için kullanılan üçüncü katında meydana gelen patlama sonucu başvurucuların yakınlarının da aralarında olduğu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 115 kişi yaralanmış ve büyük çapta maddi hasar meydana gelmiştir. Patlamanın meydana geldiği binanın yapı izin...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın