Blog — Sayfa 67 / 267
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-67,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Gabin, karşı tarafın zor durumda kalmasında (müzayaka halinde) deneyimsizliğinden ya da düşüncesizliğinden yararlanılarak edimle karşı edim arasında bir orantısızlık meydana getirilmesidir. TBK' ye göre;"Bir sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği...

Geçersizlik Teorisi: Doktrindeki bazı yazarlara ve İsviçre Federal Mahkemesine göre (1988 tarihli Picasso kararı) irade sakatlığı halinde sözleşme her iki taraf için de geçersizdir. Bu geçersizliği ileri sürme hakkı ise yalnızca iradesi sakatlanan tarafa aittir. Eğer iradesi sakatlanan taraf, 1 yıl içinde bu geçersizliği ileri...

Ön sözleşme, taraflardan birini veya her ikisini de asıl sözleşmeyi yapma borcu altına sokan bir sözleşmedir. Mesela taşınmaz satış vaadi bir ön sözleşmedir. Bu sözleşme, ileride taşınmaz satım sözleşmesi yapma borcunu doğurur.  Türk Borçlar Kanunu’nun 29. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;"Bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin...

Kasten yaralama suçu, bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, onun vücut bütünlüğünü bozucu, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olacak etkili bir eylem ile zarar verilmesidir. Pek tabi bu suç silahla işlenebilmektedir. Kişi arabasını kullanarak bilerek ve isteyerek mağdura çarpmak sureti ile ona zarar vermesi kasten...

 Dolandırıcılık suçu, failin bir kimseyi hileli davranışları ile aldatmak suretiyle mağdurun veya başkasının zararına ve ilaveten kendisinin veya başkasının yararına faaliyet sağlaması ile oluşur. Suçun nitelikli halinde ise belli dini, sosyal, mesleki, teknolojik araç gereçler veya kamu kurumlarını araç olarak kullanması ile işlenmesidir. Öyleyse suçun...

Taksirli iflas, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 162. maddesinde, “Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflasa sebebiyet veren kişi, iflasa karar verilmiş olması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.  Buradan anlaşılabileceği gibi taksirli iflası; tacirin, tacirlik...

Hileli iflas, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 161. maddesinde “Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ceza ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre hileli iflas, iflasa tabi...

Cezai Şart :Tarafların sözleşme koşullarına hiç uymaması ya da gereği gibi uymaması halinde, uymayan tarafın belli bir miktar para ödeyeceğini kararlaştırmışlarsa cezai şarttan bahsedilir. Tazminattan farklı olarak cezai şartta zararın ortaya çıkması gereği yoktur. Diğer taraf bir zarara uğramışsa bunu da isteyebilir. Taraflar cezai şart...

Anayasamızın 38. maddesinin 6. fıkrası da “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.” Hükmü uyarınca kanuna aykırı elde edilmiş bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği açıktır. Öyleyse Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen arama kararı bulunmadan yapılan aramada ele geçirilen deliller, hukuka aykırı deliller olacaktır...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın