Blog — Sayfa 100 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-100,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NEDAVACI MİSARÇI: A….. B….. (T.C.:……………..)ADRES                     VEKİLİ                    :ADRES                    DAVALI MİRASÇI: D….. B…..(T.C.:……………..)DAVA KONUSU    : Vasiyetnamenin tenfizine karar verilmesi talebimizden ibarettir.AÇIKLAMALARİşbu dilekçe ile Mahkemenizden vasiyetnamenin tenfizi talebinde bulunan davacı müvekkil ile davalı kardeş olup, babaları...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NED.NO:2021/…… E.DAVALI MİRASÇI: D….. B…..(T.C.:……………..)ADRES                     VEKİLİ                    :ADRES                    DAVACI MİSARÇI: A….. B….. (T.C.:……………..)DAVA KONUSU    : Yukarıda esas numarası yazılı dosya ile Mahkemenizde ikame edilen vasiyetnamenin iptali talepli davaya cevaplarımızdan ibarettir.AÇIKLAMALARDavacı tarafında Mahkemenizde müvekkil...

Olaylar  Gebelik şekeri konusunda çeşitli tarihlerde televizyon programlarında yaptığı açıklamaları nedeniyle başvurucu hakkında ''uzmanlık dışı bir konuda tıbbi değerlendirme yapmak, bilimsel olmayan açıklamalarla halk sağlığına zarar vermek, açıklamalarıyla reklam yapmak, meslektaşlarını zemmedici açıklamalar yapmak, tıbbi bir konu ile ilgili ihtilafında kendisi ile farklı düşünen hekimlerle etik...

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik 22 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile yürürlüğe girdi. Yönetmelik 26. Maddesinde yapılan değişiklikle;“Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları...

492 Sayılı Harçlar Kanunu Tapuda yapılacak olan gayrimenkul devir işlemlerinde uygulanacak harçlara ilişkin esaslar 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanunkoyucu gayrimenkulün devir işleminde uygulanacak olan harçlar esasını “Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri” başlığı altında düzenlemiş ve bu madde düzenlemelerinde Tarifeye atıf yapılmıştır.492 Sayılı Kanun’un 60....

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NED.NO:2021/…… E.DAVALI MİRASÇI: D….. B…..(T.C.:……………..)ADRES                     VEKİLİ                    :ADRES                    DAVACI MİSARÇI: A….. B….. (T.C.:……………..)DAVA KONUSU    : Yukarıda esas numarası yazılı dosya ile Mahkemenizde ikame edilen vasiyetnamenin iptali talepli davaya cevaplarımızdan ibarettir.AÇIKLAMALARDavacı tarafında Mahkemenizde müvekkil...

OlaylarBaşvurucunun da aralarında bulunduğu dernek üyeleri tarafından bir tünelde sportif amaçlı gezi ve yürüyüş düzenlenmiştir. Bu gezi ve yürüyüş faaliyeti sırasında bölgede yapılan denetimlerde derneğin seyahat acentası işletme belgesi bulunmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine idare tarafından başvurucu hakkında 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları...

Vakıflar Hukukuna göre bazı koşulları taşıyan vakıflar için vergi muafiyeti tanınmaktadır. Vakıfların vergi muafiyetinden yararlanması ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şartlar, usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun 20. Maddesi düzenlemesine göre “Gelirlerinin en az...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın