Blog — Sayfa 197 / 267
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-197,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Elkoyma nedir? (CMK123-134) Suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya müsadereye tâbi olduğu için, bir eşya üzerinde, rızası olmamasına rağmen, zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılması işlemine “elkoyma” denilmektedir. (CMK m. 13, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, m.4)Ceza muhakemesinde elkoyma, bir eşyanın geçici olarak devletin...

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NAŞİKAYET EDEN(MÜŞTEKİ)                         :VEKİLİ                                  :ADRES                                  :  ŞİKAYET EDİLEN            :(ŞÜPHELİ)SUÇ                                        : Çocuğun Cinsel İstismarı (TCK m.103 kapsamında)SUÇ TARİHİ               ...

Cezaevine Teslim Olma Süresi İnfazın hükümlünün istemi üzerine ertelenmesi müessesesi, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 17. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre; kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün...

TCK’nın “Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar” bölümünde düzenlenen haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu dayanağını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna paralel düzenlemeler içeren  'T.C Anayasası' ndan almaktadır. O halde suçun incelenmesinden önce bu düzenlemelere değinmek gerekmektedir.Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 8. Maddesi “Herkes özel...

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur...

DANIŞTAY 3. DAİRE BAŞKANLIĞINAGÖNDERİLMEK ÜZEREANTALYA 2. VERGİ MAHKEMESİNE DANIŞTAY DOSYA NO            :DOSYA NO                              : KARAR DÜZELTMETALEBİNDE BULUNAN DAVACI: VEKİLLERİ                              :DAVALI                                   : .. Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü VEKİLİ                                    : KONU                                      : Karar düzeltme talebimizdir. AÇIKLAMALAR                       : Yukarıda esas ve karar sayısı anılan dosyada yerel Mahkemece“…ortaklık sıfatının 21/07/2009 tarihinde başladığı dikkate alındığında,...

..AİLE MAHKEMESİNE                                                                                DAVACI                    : VEKİLİ                      : DAVALI                     : KONU                                   : AÇIKLAMALAR      :                                    Ekli vekâletname uyarınca davacı vekilleri bulunmaktayız. Davalı tarafından, vekil eden adına tapuda kayıtlı .. İli, . İlçesi, ..Mahallesi, .. Ada, ..Parselde kayıtlı ...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın