Blog — Sayfa 63 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-63,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği...

Madde 24 – Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:I.Sağlık sebepleri:a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.b) İşçinin sürekli olarak yakından...

Manevi Tazminat: Manevi zarar, kişilik hakkına yapılan saldırı sonucunda bir kimsenin duyduğu elem, keder, üzüntü gibi duygusal ve/veya fiziksel acılar olarak tanımlanabilir. Bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özellikleri göz önünde tutularak, zarar görene veya bazı durumlarda yakınlarına ödenen paraya manevi tazminat denilmektedir.İş kazası nedeniyle...

ş kazası tazminat davası; işveren, iş yerinde çalıştırdığı işçilerin sağlıklarını ve güvenliklerini temin etmek durumundadır. İş kazası tazminat davası da iş yerinde çalışan bir işçinin, iş ilişkisi nedeniyle yaralanması veya ölümü halinde, kendisine veya yakınlarına, sorumlu işveren tarafından tazminat ödenmesi istemiyle açılan bir maddi ve manevi tazminat...

………………İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ’NE  Dosya No   :…………. E.İTİRAZ EDENBORÇLU                :VEKİLİ                    :ALACAKLI            :KONU                     : Borca itiraz dilekçemizdir.AÇIKLAMALAR :Esas numarası yukarıda verilen dosyada müvekkilime ilamsız takip yolu ile icra...

Kısa dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 32 nci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir. – Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek, – Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek, – Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak, – İstenilmesi halinde,...

Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi5237 sayılı TCK m. 129/f.1’de “Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir” düzenlemesine yer verilmiştir. Haksız fiilin etkilerinin devam ediyor olması ve hakaretin bu nedenle...

HAKARET SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİKamu görevlisine karşı görevinden dolayı,Herhangi bir kişi hakaret suçunun mağduru olabilir, ancak kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmiş olması suçun cezasını ağırlatıcı bir nedendir. Bunun için hakaret suçunun kamu görevlisine yöneltilmesi yeterli olmayıp, kamu görevlisinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın