Blog — Sayfa 65 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-65,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

İSTANBUL .. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NEDOSYA NO:2013/………..E.TALEPTE BULUNANDAVALI : .VEKİLLERİ : AvukatDAVACI : VEKİLİ : KONU : Yargıtay tarafından ………… tarihinde bozulma kararı gelen ilam sebebiyle, davacının daha önce açtığı bozulmuş olan ilamdan kaynaklı icra dosyasına yatırılmış olan teminatın tarafımıza iadesine karar verilmesi talebinden ibarettir.AÇIKLAMALAR Sayın Mahkemenizin 2013/……… Esas...

İSTANBUL .SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NEDOSYA NO:2013/…….EsasMÜŞTEKİ :VEKİLİ :SANIK :VEKİLİ : Av.SUÇ :KONU : Tanık listemizin bildirilmesinden ve keşif yapılmasına ilişkin beyanlarımızı içerir dilekçemizdir.AÇIKLAMALAR1- Mahkemenizde ………………. Esas sayısı ile yargılaması devam etmekte olan dosyada müvekkilin vekaletini yeni almış bulunmaktayız.2- Müvekkilimiz, hakkında kaçak su kullanımının yapıldığı iddia edilen...

İSTANBUL … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NEDOSYA NO : 2013/……… EsasKATILMA TALEPEDEN MÜŞTEKİ : VEKİLİ :Av.SANIKLAR : SUÇ : Emniyeti Suistimal Sureti ile Hırsızlık ve bu suça yardımla iştirakKONU : Müdahale talebimizi içerir dilekçedir.AÇIKLAMALAR 1- Sanık …………….; müvekkil şirkete ait malları, şoför olarak çalıştığı ………………………………. A.Ş adına, 34 AA 0000 plakalı...

İSTANBUL  . ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2013/………. EsasİHBAR EDEN(DAVALI) :VEKİLİ : AvİHBAR EDİLEN : DAVACI : VEKİLİ : KONU : Davanın ihbar edilmesi istemidir. AÇIKLAMALAR  1- Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Şirketimize karşı açılan davada,  davacıya ait tesislerin …………………. tarihinde hasara uğratıldığı belirtilerek ………………………………-TL. hasar tutarının hasar tarihinden itibaren...

İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA DOSYA NO: 2013/…….. EsasDAVACI:VEKİLİ: AvDAVALI:KONU: Hangi konuda tanıklık yapılacağını ve davalı tarafça sunulan belgeye karşı beyanlarımızı ihtiva eden dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR  Davalı tarafça ………………… tarihli celsede ibraz edilen dekontlar, davalının iddia ettiği üzere ödemeyle ilgili değildir Şöyle ki:I- Davalı …………………… tarihli celsede müvekkile olan...

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK BÜROSU’NA DOSYA NO:2013/….. Hazırlık SoruşturmaŞÜPHELİ :VEKİLİ: Av..ŞİKAYETÇİ: AÇIKLAMALAR  I-Şikayetçi ………………..’den müvekkilimizi ………… ile ticari ilişki içerisindedir. Müvekkilimizden almış olduğu çeşitli malların karşılığında dört adet çek vermiştir. Ancak çekler bankaya ibraz edildiğinde karşılığı olmadığı anlaşıldığından çeklerin arkası yazdırılmıştır. (Ek-1 Çek Fotokopileri). Daha sonra...

İSTANBUL  … SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2013/………….EsasDAVACI: VEKİLİ: AV.DAVALI: KONU: Karar ve bilirkişi raporunun tebliği hakkında dilekçedir. AÇIKLAMALAR İstanbul …. Sulh Hukuk Hakimliği’nce 2013/……. Esas, 2013/………. Karar sayılı kayyım tayini davası sonucunda İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Dikilitaş Mahallesinde 1224 pafta, 21 ada ve 114 parselde kayıtlı taşınmazın 3/21 hisse...

İSTANBUL ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DOSYA NO :2013/…………….. EsasİTİRAZ EDENBORÇLU GÖRÜNEN:VEKİLİ: Av.ALACAKLI GÖRÜNEN:VEKİLİ:KONU: Borca itiraz ve takibin durdurulması talebidir. AÇIKLAMALAR 1- …………….tarihinde tebellüğ ettiğimiz ödeme emrine süresinde itiraz ediyoruz.2- Müvekkilimizin alacaklı olduğunu iddia eden şirkete ödeme emrinde talep edildiği gibi ……………………..TL. BORCU BULUNMAMAKTADIR. BORCA AÇIKÇA İTİRAZ EDİYORUZ. Takibin durdurulmasına karar...

Basit Tasfiyede Alacaklıları Davet İlânı Örnek No:34                T.C.                                                                                               Örnek No: 34**…………………. İflas DairesiDosya No : ……………………  BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLÂNI Müflisin adı, soyadı ve  ………………………………………………………………………………………….yerleşim yerindeki adresi          : ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….            Yukarıda adı yazılı müflisin, iflâs dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın