Blog — Sayfa 14 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-14,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                 : Vakıflar Genel Müdürlüğü.VEKİLİ                                   :DAVALI                                 : …..Vakfı İdare Heyeti.DAVA KONUSU                   : Vakfın yöneticilerinin değiştirilmesi talebidir. OLAYLAR                             : 1- Yasaya göre vakıfları denetlemekle görevli ve yetkili kurumumuz, yaptığı incelemelerde vakfın amacından sapmalar olduğunu tespit etmiş bulunmaktadır. 2- Adı geçen vakıf idare heyetinin daha önce...

 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                 :VEKİLİ                                   :DAVALI                                 : Hasımsız.DAVA KONUSU                   : Vakfın tescili talebidir. OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ...

 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                 :VEKİLİ                                   :DAVALI                                 :DAVA KONUSU                   : Vakfın mallarının değiştirilmesi talebidir. OLAYLAR                             : 1- ...

 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                 :VEKİLİ                                   :DAVALI                                 :DAVA KONUSU                   : Vakfın amacının değiştirilmesi talebidir. OLAYLAR                             : 1- ...

 ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACILAR         :VEKİLİ                   :DAVALILAR          : Dava                     : Trafik kazasında bedensel zarar nedeniyle, ………….uyarınca toplanacak delillere göre tazminat hesabı yapılarak olay tarihindeki sigorta limiti aşılmamak üzere, temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesi dileğidir. Harca esas değer...

 ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI                :VEKİLİ                   :DAVALI                 : Dava                     :  Davalı sigorta şirketinin ödemesi gereken maddi tazminat tutarının, ………..maddesi uyarınca belirlenmesi ile temerrüt tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödetilmesine karar verilmesi dileğidir. Harca esas değer : ……… TL. Açıklamalar1-………. günü sürücü...

 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                 :VEKİLİ                                     :DAVALI                                 :DAVA KONUSU                   : Satım sözleşmesinin feshi ile tapu iptali talebinden ibarettir. OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim ……… emlakçılık yapan ve mülkiyeti de kendisine ait olan davalıdan, ………. ili, ...

 ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACILAR         :VEKİLİ                   :DAVALILAR          : Dava                     : 1) Otobüs kazasında yolcunun ölümü nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, ……maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminat tutarlarının, taşımacı ve sürücü yönünden olay tarihinden, sigortacı yönünden (güvence tutarıyla sınırlı olarak) temerrüt tarihinden işletilecek avans faizi,...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın