Blog — Sayfa 14 / 174
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-14,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA;  DOSYA NO                          : …/ … E. YETKİ İTİRAZINDA        :BULUNAN DAVALI TİCARET SİCİL NO         : ADRES                                 : VEKİLİ                                :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) KARŞI TARAF                   : VEKİLİ                                :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) KONU                                   : Yetki itirazımızdan ibarettir. DAVA DEĞERİ                  :(Malvarlığı haklarına...

            … …  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                               :TC KİMLİK NUMARASI             :ADRES                                 :VEKİLİ                                :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)ADRES                                 :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)DAVALI                               :ADRESİ                                :KONU                                   :  Husumet itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.DAVA DEĞERİ                  :(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)AÇIKLAMALAR               :1-) Davacı  …...

T.C. YARGITAY21.Ceza Dairesi Esas: 2015/5637 Karar: 2016/1463 Karar Tarihi: 18.02.2016SAHTECİLİK SUÇU - SANIĞIN EYLEMİNİN FAYDASIZ SAHTECİLİK KAPSAMINA GİRDİĞİ VE ATILI SUÇUN YASAL UNSURLARI İTİBARİYLE OLUŞMADIĞI GÖZETİLMEDEN MAHKUMİYETİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİÖZET: Sanığın eyleminin "faydasız sahtecilik" kapsamına girdiği ve atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden beraati yerine aksi şekilde...

T.C. YARGITAY14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/12937 Karar: 2016/2555 Karar Tarihi: 01.03.2016MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ - MURİSİN NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ VE ADRESİ ARAŞTIRILMADIĞI BU HUSUSLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN SORULMADIĞI - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Murisin ve mirasçılarının nüfus kayıtları ile adreslerinin belirlenmesi, bu bilgilerin elde edilebilmesi için bütün imkanların kullanılması gerektiği kuşkusuzdur. Ne...

T.C. YARGITAY14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/16277 Karar: 2016/2733 Karar Tarihi: 03.03.2016MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ - MURİSİN MİRASÇILARININ VE MİRAS PAYLARININ BELİRLENMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİÖZET: Dava, mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir. Somut olayda; dosya içerisindeki nüfus kayıtlarına göre, muris ...

T.C. YARGITAY14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/12867 Karar: 2016/2952 Karar Tarihi: 08.03.2016MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI - MURİSE AİT TAŞINMAZ VARSA TAPU KAYDI VE DAYANAĞI BELGELERİN GETİRTİLİP MURİSİN MİRASÇILARININ GERÇEKTE KİMLER OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Murise ait taşınmaz varsa tapu kaydı ve dayanağı belgelerin getirtilip, taraflardan tüm delilleri sorularak...

T.C. YARGITAY2.Hukuk Dairesi Esas: 2015/13927 Karar: 2016/5499 Karar Tarihi: 21.03.2016BOŞANMA DAVASI - DAVANIN YABANCILIK UNSURU TAŞIYIP TAŞIMADIĞI - İŞİN ESASININ TÜRK HUKUKUNA GÖRE İNCELENMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİÖZET: Türk Vatandaşlığı Kanununun maddesinin (1.) fıkrası uyarınca; “..doğumla Türk vatandaşı olup da, vatandaşlıktan çıkma izni alanların ve bunların vatandaşlıktan...

T.C. YARGITAY21.Hukuk Dairesi Esas: 2016/4562 Karar: 2016/7793 Karar Tarihi: 03.05.2016KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - TÜRK VATANDAŞI OLMA ŞARTI ARANMAKSIZIN YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMA SÜRELERİNİ BORÇLANMA HAKKI OLDUĞUNUN TESPİTİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Davacı, Türk Vatandaşı olma şartı aranmaksızın yurtdışında gerçekleşen çalışma sürelerini borçlanma hakkı olduğunun tespitine, aksi yöndeki Kurum işleminin...

T.C. YARGITAY23.Ceza Dairesi Esas: 2015/11475 Karar: 2016/5775 Karar Tarihi: 04.05.2016NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU - SANIKLARIN HİLE OLUŞTURACAK EYLEMİNİN BULUNMADIĞI - KURUM TARAFINDAN YAPILAN YERSİZ ÖDEMENİN SANIKLAR TARAFINDAN FAİZLERİ İLE BİRLİKTE GERİ ÖDENDİĞİ - YÜKLENEN SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI - HÜKMÜN ONANMASIÖZET: Ölenin nüfus kaydının katılan kurum tarafından incelenmiş olması halinde,...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran