Blog — Sayfa 188 / 354
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-188,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

T.C. YARGITAY 1.Hukuk DairesiEsas: 2013/18150 Karar: 2014/4386 Karar Tarihi: 26.02.2014TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - KETMİ VERESE - BİRLEŞEN DAVADA DAVALILARIN DAVAYI KENDİLERİNİ VEKİL TEMSİL ETTİRDİKLERİ İLK CELSEDE KABUL ETTİKLERİNE GÖRE ASIL VE BİRLEŞEN DAVADA VEKALET ÜCRETİNİN BİR BÖLÜ İKİSİNE HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Asıl ve birleşen...

T.C. YARGITAY 1.Hukuk DairesiEsas: 2014/200 Karar: 2014/12761 Karar Tarihi: 02.07.2014TAPU İPTAL TESCİL VE TAZMİNAT DAVASI - TAŞINMAZLARIN GÖSTERİLEN DEĞERİ İLE GERÇEK DEĞERİ ARASINDAKİ FARKTAN DOLAYI DAVACININ HAKSIZ ÇIKTIĞI VE VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLMESİNİ GEREKTİRMEYECEĞİ - DAVALI YARARINA EKSİK VEKALET ÜCRETİNİN İSABETSİZLİĞİÖZET: Dava konusu taşınmazların gösterilen değeri ile gerçek değeri...

T.C. YARGITAY 23.Hukuk DairesiEsas: 2014/8017 Karar: 2015/2377 Karar Tarihi: 09.04.2015SIRA CETVELİNE ŞİKAYET DAVASI - BOZMA İLAMI DOĞRULTUSUNDA ŞİKAYETÇİNİN ALACAĞININ ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU DEĞERLENDİRİLEREK SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ - MADDİ HATA SONUCU ALINTI YAPILARAK HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİÖZET: Mahkemece, Dairemizin bozma ilamı doğrultusunda şikayetçinin alacağının 1136 sayılı Avukatlık...

T.C. YARGITAY 5.Ceza DairesiEsas: 2015/11443 Karar: 2016/352 Karar Tarihi: 14.01.2016HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU - AVUKATLARIN TAHSİL ETTİĞİ YA DA TESLİM ALDIĞI PARALARI İŞ SAHİBİ MÜVEKKİLİNE TESLİM ETMEYİP MAL EDİNMESİ - EKSİK İNCELEME VE YETERSİZ GEREKÇELERLE BERAAT KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Sanık Avukatlar tarafından...

 Avukat, müvekkili tarafından verilen veya onun namına aldığı malları, parayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alacağı nispetinde elinde tutabilir.Avukat, sözleşme ile kararlaştırılan ve hakim tarafından takdir olunan ücretinden dolayı, kendi çalışması sonucunda müvekkilin muhafaza ettiği veya kazandığı mallar...

Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait...

T.C. YARGITAY7.Ceza Dairesi Esas: 2014/24599 Karar: 2016/8643 Karar Tarihi: 22.06.20164733 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU - TEMYİZ İNCELEMESİNE KONU BU DOSYA İLE DİĞER DOSYA ARASINDA ZİNCİRLEME SUÇ UYGULANMASI AÇISINDAN BAĞLANTI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Asliye Ceza Mahkemesi'nin …. K. sayılı dosyası getirtilip incelenerek, temyiz incelemesine konu...

T.C. YARGITAY7.Ceza Dairesi Esas: 2014/22890 Karar: 2016/8644 Karar Tarihi: 22.06.20164733 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU - SUÇTAN ZARAR GÖRMEDİĞİ HALDE DAVAYA KATILMASINA KARAR VERİLEN GÜMRÜK İDARESİ LEHİNE VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLDİĞİ - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASIÖZET: 4733 sayılı yasaya muhalefet suçu yükletilen sanık hakkında kurulan hükümde atılı suçun niteliğine göre, suçtan...

T.C. YARGITAY7.Ceza Dairesi Esas: 2014/28897 Karar: 2016/8781 Karar Tarihi: 23.06.20164733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU - SUÇA KONU KAÇAK EŞYANIN MÜSADERESİNE KARAR VERİLMESİYLE YETİNİLMESİ GEREKİRKEN İMHA SURETİYLE TASFİYESİNE DE HÜKMEDİLDİĞİ - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASIÖZET: 4733 sayılı kanuna muhalefet suçu yükletilen sanık hakkında kurulan hükümde suça konu kaçak ve bandrolsüz...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın