Blog — Sayfa 188 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-188,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

 Örnek Delil Dilekçesi MAHKEMESİNEDOSYA NO                          :  DELİLLERİNİ SUNANDAVACI:VEKİLİ                                :DAVALI                                VEKİLİ                                : KONU                                   : Delillerimizin sunulmasıdır.AÇIKLAMALAR               : 1-) Mahkemenizin yukarıda belirtilen esasında kayıtlı bulunan dosyanın …/…/… tarihinde yapılan ön inceleme duruşmasında, dava dilekçemizde dayandığımız delillerimiz...

 MÜDDETNAME NEDİR Müddetname savcılık tarafından hükümlünün cezaevine teslimi sonrasında  hazırlanan bir belgedir.  Bu belge ile hükümlünün ne kadar süre cezaevinde kalacağı belirtilir.  Burada yer alan bilgiler resmi makamlarca hazırlanmıştır. Bu belge içinde hükümlünün ad, soy ad, mahkeme esas karar, suç tarihi ve suçun niteliği, gözetim ve...

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA  DOSYA NO                                      :  …/… E. SANIK                                               : MÜDAFİİ                                         : KONU                                               : … …. Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/…günlü Tutuklama Kararına İtirazımızdır. AÇIKLAMALAR                           : 1-) Müvekkilimiz; sabit yerleşim yeri sahibi olduğu gibi oturduğu ev de kendisine aittir. Ayrıca kendisine ait ve bizzat kendisinin...

ALANYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DOSYA NO                                      :  …/… E.SANIK                                               :MÜDAFİİ                                         :KONU                                               : … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …/…/…günlü Tutukluluk Halinin Devamına Dair Karara İtirazlarımızı İçerir Dilekçemizin Sunulmasından İbarettir.  A Ç I K L A M A L A R I M...

 …… ….  CEZA MAHKEMESİ’NE YAKALAMA KARARINAİTİRAZ EDEN (ŞÜPHELİ): MÜDAFİİ                             : KONU                                   : Yakalama kararına itirazın arzından ibarettir. AÇIKLAMALAR: 1-) Ekli vekaletname uyarınca sanık ...

ALANYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA; SANIK                                              : MÜDAFİİ                                         : KARAR TARİHİ VE NO'SU         : KONU                                               : Yargılanmanın Yenilenmesi İstemimizin Reddi Kararına İtirazlarımızı İçerir Dilekçemizin Sunulmasından İbarettir.  A Ç I K L A M A L A  R I M I Z  1-) Müvekkilim Mahkemenizin yukarıda tarih ve no’su belirtilen...

 … İCRA DAİRESİ'NE  DOSYA NO                          : …/ … E. ALACAKLI                          : BORÇLU                                : KONU                                   : Yetki İtirazımızdan İbarettir. AÇIKLAMALAR               :...

T.C. YARGITAY8.Hukuk Dairesi Esas: 2014/21867 Karar: 2016/10043 Karar Tarihi: 08.06.2016İSTİHKAK DAVASI - İCRA MAHKEMESİ KARARININ TAALLUK ETTİĞİ MALIN VEYA HAKKIN DEĞERİNİN BELİRLENEN SÖZ KONUSU MİKTARI GEÇMESİNİN ŞART OLDUĞU - HÜKMÜN ONANMASIÖZET: İİK’nda temyiz edilebilecek kararlar arasında sayılan istihkak davalarında ve istihkak davalarına ilişkin takibin taliki kararlarında temyiz incelemesi...

T.C. YARGITAY4.Hukuk Dairesi Esas: 2016/3774 Karar: 2016/7793 Karar Tarihi: 13.06.2016TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ ZARARININ GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH İTİBARİYLE ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ - ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN GEÇTİĞİ - İSTENEN BÖLÜM YÖNÜNDEN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİÖZET: Davacının zararı ...

T.C. YARGITAY8.Hukuk Dairesi Esas: 2016/9690 Karar: 2016/10437 Karar Tarihi: 14.06.2016İSTİHKAK DAVASI - İSTİHKAK DAVALARINA İLİŞKİN TAKİBİN TALİKİ KARARLARINDA TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILABİLMESİ İÇİN İCRA MAHKEMESİ KARARININ TAALLUK ETTİĞİ MALIN VEYA HAKKIN DEĞERİNİN BELİRLENEN MİKTARI GEÇMESİ GEREĞİ - TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİÖZET: İstihkak davalarında ve istihkak davalarına ilişkin takibin taliki kararlarında...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın