Blog — Sayfa 10 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-10,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

A. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Eklenen Geçici 13. Maddenin (3) Numaralı Fıkrasında Yer Alan “…istisnalar ile…”  İbaresinin İncelenmesiDava konusu kuralla sermaye şirketlerine ilişkin istisnaları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığının yetkili olduğu öngörülmüştür.Yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) ait olması ve bu...

Karşı dava, açılmış ve görülmekte olan bir davanın davalısının, aynı mahkemede, davacıya karşı açtığı dava olarak tanımlanır. Tanıma göre karşı dava için öncelikle açılmış ve görülmekte olan davanın varlığı şarttır. Diğer şart ise asıl davada ileri sürülen taleple karşı davanın konusu arasında takas veya mahsup...

OlaylarT tipi kapalı ceza infaz kurumunda barındırılan başvurucu, tutulduğu odadaki kişi sayısının fazlalığı nedeniyle koşulların uygun olmadığından ve talep ettiği gazetenin satışının yapılmamasından şikâyet etmiş; odadaki kişi sayısının azaltılması ve gazetenin satışının yapılması talebiyle infaz hâkimliğine başvurmuştur. Hâkimlik, çeşitli gerekçelerle başvurucunun talebini reddetmiştir. Başvurucunun hâkimlik...

GENEL OLARAK Azil, avukata verilen vekaletnamenin veya temsilciye verilen temsil belgesinin belli gerekçelerle sona erdirilmesi işlemidir. Avukatın azledilmesi, Avukatlık Kanunu’nun 174. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; “Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret istiyemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır. Avukatın...

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE (İhtiyati Tedbir Talebi Vardır) CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASINI İSTEYEN (DAVALI) : DAVALI VEKİLİ : DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVA KONUSU : ……. gereğince cevap verme süresinin duruşma gününe kadar uzatılması talebidir. OLAYLAR : Müvekkilim aleyhine davacı tarafından açılan alacak davasına, …..günlük sürede cevap vermemiz mümkün değildir. ……. tarihinde...

OlaylarT tipi ceza infaz kurumunda tutuklu bulunan başvurucu, kaldığı odadaki kişi sayısının fazlalığı nedeniyle şartların uygun olmadığından şikâyet etmiş; odadaki kişi sayısının azaltılması ve revirde muayene olmaya ilişkin kısıtlamaların kaldırılması talebiyle infaz hâkimliğine başvurmuştur. Hâkimlik başvurucunun talebini reddetmiştir. Başvurucunun hâkimlik kararına itirazı, kararın usul ve...

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda nelerin ilk itiraz olacağı sınırlı olarak sayılmıştır. Buna göre kesin yetki kuralının bulunmadığı hâllerde yetki itirazı, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği itirazı ve iş bölümü itirazı ilk itirazlar olup, bu sayım dışında ilk itiraz ileri sürmek mümkün değildir(HMK Md. 116).1086 sayılı Kanun’un...

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Belirli süreli kira sözleşmesinde sürenin dolması nedeniyle kira sözleşmesinin feshine ve davalının kiralananı tahliyesine karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1- Davalı ……………. mülkiyeti müvekkilim …………..’e ait olan ve ………… ili, …………. ilçesi ……………....

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın