Blog — Sayfa 10 / 174
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-10,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

AVUKATLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞ SAHİBİ     : ……… ……… ŞİRKETİADRESİ        : …… ……… ……. ………/……..AVUKAT      :ADRESİ        : …… ……… ……. ………/…….. …. …… Şirketi ile Av. … …… arasında Avukatlık Kanunu uyarınca aşağıdaki şartlarla işbu sözleşme …/…/… tarihinde akdedilmiştir.İş bu sözleşmede …… ……. Şirketi ‘ŞİRKET’, Av. ……....

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bir yanda …………………………………………………………  (bu sözleşmede ALICI olarak anılmaktadır) ile diğer yanda…………………………………… (bu sözleşmede SATICI olarak anılmaktadır) aşağıdaki sözleşme şartlarını tespit etmişlerdir. 1-) SÖZLEŞMENİN KONUSU: İşbu sözleşme belirtilen malların SATICI tarafından ALICIYA satılması ve SATICININ ödeme koşullarını düzenlemektedir. 2-) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecektir. 3-)...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NETEDBİR TALEPLİDİR                                                                                                                           .......                  DAVACI             :.......                         VEKİLİ               :....... DAVALI             :....... DAVA                 : Alacak davası KONU                : Müvekkilimizin ....... alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir.       AÇIKLAMALAR:1-Müvekkilimiz , davalıya ........ tarihinde      binek otomobilini satmıştır. Aralarında yaptıkları yazılı mukaveleye göre, davalı ....... peşin ödemiş, kalan .......  için ise...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......                                                                DAVACI               :.......                     VEKİLİ                 :.......                       DAVALI               :.......                         KONU                 : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile .....................-TL alacağın  aylık % .......  faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR  : 1-Müvekkilim firma, hazır beton imalatı yapmaktadır. Davalı taraf ise, ........... fabrikasının...

.......SAYIN HAKİMLİĞİNE                                                                                                                        .......  DAVACI                   :....... VEKİLLERİ              :....... DAVALI                    :....... KONU                       : Temerrüt   nedeniyle tahliye ve kira alacağı DAVANIN DEĞERİ   : .......-TL. AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz ....... başlangıç tarihli ve ....... süreli sözleşmeyle davalıya   ....... adresindeki  mesken vasıflı taşınmazını  kiralamış bulunmaktadır. 2-Davalının ....... aylarına ait aylığı ....... den toplam ......., kira bedeli borcunu ödememesi üzerine ...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......         DOSYA NO                 :....... TALEPTE BULUNAN :....... KARŞI TARAF            :....... DAVA                          :       KONU                          : Anayasaya Aykırılık OLAYLAR              : 1-Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde görülmekte olan ....... E sayılı davada uygulanacak olan ....... Anayasa' ya açıkça aykırıdır. Şöyle ki:a-)b-)c-) 2-2707 sayılı kanun gereğince Resmi Gazetenin 25.09.1982 tarihli nüshasında yayınlanan ve 07.11.1982 tarihinde...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                         .......  DAVACI              :....... VEKİLİ                :....... DAVALI              :.......                           KONU                 : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilem ile davalı  evli olup evlilik kayıtları ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi/Köyü, ....... Cilt, ....... Sayfa, ....... Kütük Sıra Nodadır. Tarafların bu evliliklerinden ....... Doğumlu .......,çocuğu...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran