Blog — Sayfa 88 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-88,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ (     ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE TRAFİK İDARİ PARA CEZASI İPTALİ TALEPLİDİR  İTİRAZ EDEN         : A….. B….. (T.C.:………………)ADRES                      VEKİLİ                     :ADRES                    İTİRAZA KONUTUTANAK               :T.C. Ankara Otoyol Büro Amirliği’nin …/…./2021 Tarih, … Seri, .……. Sıra Numaralı, … TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar TutanağıTUTANAK TANZİMTARİHİ                     :…/…/…. saat …...

OlaylarBaşvurucu Özgür Uyanık anayasal düzeni zor yoluyla ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan, diğer başvurucu Ruşen Bayar devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışma suçundan müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Anılan kararlar Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşmiştir. Başvurucular mahkûmiyetle sonuçlanan davaya ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine...

Kira sözleşmesi, bir malın kullanma ve yararlanma hakkının belli bir bedel karşılığında başkasına devrini öngören ve şahsi hak doğuran bir sözleşmedir. Borçlar kanununda Adi Kira, Konut ve Çatılı İşyerlerinin Kiralanması ve Ürün (Hasılat) Kirası olmak üzere üç çeşit kira sözleşmesi düzenlenmiştir. Kira sözleşmeleri, yazılı olarak...

 -ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ (     ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE TRAFİK İDARİ PARA CEZASI İPTALİ TALEPLİDİRİTİRAZ EDEN         : A….. B….. (T.C.:………………)ADRES                   VEKİLİ                     :ADRES                     İTİRAZA KONUTUTANAK               :T.C. Ankara Otoyol Büro Amirliği’nin …/…./2021 Tarih, … Seri, ………. Sıra Numaralı, … TL Toplam...

Ülkemizde vakıf üniversiteleri tarafından alınan ders ücretleri ile ilgili hukuki uyuşmazlıklar bakımından Yüksek Öğretim Kurumu ve Yargıtay Hukuk Dairesinin kararları bulunmakla birlikte günümüzde yargılama süreci devam eden birçok dava bulunmaktadır.Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 15.09.2008 tarihli kararı ile eğitim öğretim yılı içinde alınan ücret...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ (     ) SULH CEZA HAKİMLİĞİ’ NE TRAFİK İDARİ PARA CEZASI İPTALİ TALEPLİDİR  İTİRAZ EDEN         : A….. B….. (T.C.:………………)ADRES                      VEKİLİ                     :ADRES                      İTİRAZA KONUTUTANAK               :T.C. Ankara Otoyol Büro Amirliği’nin …/…./2021 Tarih, … Seri,………. Sıra Numaralı, … TL Toplam Tutarlı Trafik İdari Para Cezası Karar TutanağıTUTANAK TANZİMTARİHİ                     :…/…/…. saat … :...

Olaylar  Olay tarihinde ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan başvurucu, anlatımına göre oturma eylemi yapmak istemesi nedeniyle infaz koruma memurları tarafından fiziksel şiddete maruz kalmış, gördüğü şiddeti protesto etmesi nedeniyle de disiplin cezasıyla cezalandırılmıştır.Başvurucu, ceza infaz kurumu aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına (Başsavcılık) şikâyette bulunarak kötü muameleye...

ANTALYA BAM İLGİLİ HUKUK DAİRESİNEGönderilmek ÜzereALANYA 1.AİLE MAHKEMESİNEDOSYA NO                       :2021/ÇÇÇ E. 2022/ÇÇÇ K.İSTİNAF EDEN DAVACI  :K.S. 12345678910ADRES                               :…VEKİLİ                               :Av.DAVALI                             :S.K. 12345678910VEKİLİ                               :Av.KONU                                :İstinaf başvurumuzu içerir dilekçemizin sunulmasından ibarettir.A Ç I K L A M A L A RYukarıda esas no’sunu belirttiğimiz yerel mahkeme kararına...

  Mirasın nasıl paylaşılacağı mirasçılar tarafından serbestçe kararlaştırılır. Mirasbırakanın paylaşmanın nasıl yapılacağı ve payların nasıl oluşturulacağı hakkında koyduğu kurallar mirasçılar için bağlayıcıdır. Aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi veya payların oluşturulması ve fiilen alınması mirasçıları bağlar.Paylaşma sözleşmesi yazılı şekle tabidir, aksi takdirde geçerli olmaz. Mirasçılar paylaşmada terekenin bütün...

  Miras ortaklığı ve mirasın paylaşımı, miras paylaşımı davası kapsamında karşımıza çıkan terimlerdir. Paylaşımdan önce miras üzerinde bir ortaklık söz konusudur. Bu ortaklığa miras ortaklığı denir. Miras ortaklığı mirasın geçmesiyle birlikte başlar ve mirasın paylaşılmasına kadar devam eder. Miras ortaklığı terekedeki bütün hak ve borçları kapsar. Yani...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın