Blog — Sayfa 88 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-88,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Olaylar  Başvurucu, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) ulusal düzeyde denklik verilen yurt dışındaki bir üniversitenin hukuk fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra YÖK tarafından başvurucunun lisans diplomasına, ülkede kaldığı sürenin hukuk eğitimi için yeterli olmadığı belirtilerek denklik verilmemiştir. Bunun üzerine başvurucu İdare Mahkemesinde (Mahkeme) dava açmıştır. Mahkeme, devam...

Çeki herhangi bir nedenle kaybeden veya tahrif edenkişi hamilin yerleşim yeri ya da ödeme yerindeki Asliye Ticaret Mahkemelerine başvurarak bu çekin zayi olduğunu belirten bir dilekçe ile çeki iptal ettirebilmektedir.Kimler Çek İptali Davası Açabilir?Bu davayı açmak için yetkili hamil olmak gerekmektedir. Yetkili hamili tanımlamak...

…………………………………………… Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN ADI VE SOYADI    :………………………………………………………… AÇIK ADRESİ    :……………………………………………………….. HESAP NUMARASI    :………………………………………………………….. EV VEYA İŞ TELEFONU    :…………………………………………………………TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ    :……../……../…………. CİLT VE SIRA NUMARALARI    :…………………………………………………………………………… İHBARNAME TEBLİĞ TARİHİ    :……../……../………….                 Yukarıda tarih ve numaralarını, aşağıda dönemini, vergi ve ceza nev’ileri ile miktarlarını belirttiğimiz...

Olaylar3.799 m² yüz ölçümünde arsa vasfındaki 1813 ada 768 parsel sayılı taşınmazın tamamı 1/2 oranında İ.M. ile başvurucunun murisi M.M. adına tapuda kayıtlıdır. Aynı mahalledeki 18.870 m² yüz ölçümünde arsa vasfındaki 1813 ada 769 parsel sayılı taşınmazın 14499/18870 hissesi Kooperatif, 4371/37790 hissesi İ.M., 4371/37790 hissesi...

Hukuk Dairesi 2015/7331 E. , 2015/9163 K.  "İçtihat Metni"MAHKEMESİ : İstanbul 5. Sulh Hukuk MahkemesiTARİHİ : 11/12/2013NUMARASI : 2013/657-2013/740  Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde davacı tarafından ise süresi geçtikten sonra temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın