Blog — Sayfa 21 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-21,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ ESAS NO.2017/7296 KARAR NO.2017/1656 KARAR TARİHİ.07.02.2017 MAHKEMESİ :İş MahkemesiÖZET: 50-TL dava değeri olan işçilik alacağı davasının “derdestlik” nedeniyle HMK 114/1-I maddesi ,115/2 maddesi uyarınca usulden reddinde vekalet ücreti.. hükmedilen vekalet ücretinin kabul veya reddedilen miktarı geçemeyeceği … yargılamada kendisini vekille temsil ettirmiş bulunan davalı lehine, reddedilen...

T.C YARGITAY22.Hukuk DairesiEsas: 2017/ 24904Karar: 2019 / 21234Karar Tarihi: 14.11.2019YARGITAY KARARIMAHKEMESİ:İş MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAKTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup...

Manevi tazminat davalarında özel düzenleme Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 10. maddesi manevi tazminat davalarında düzenleme yapmıştır. Aşağıdaki karar uygulama ile maddeyi açıklamaktadır.Karar gününde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 10. maddesi uyarınca manevi tazminat davalarında avukatlık ücretinin, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre...

Maddi tazminat davasının tümden reddi durumunda hesaplanacak vekalet ücreti.  Tümden ret durumunda vekalet ücreti tarifenin ikinci kısım ikinci bölümündeki maktu ücretler esas alınarak belirlenir. 100.000 TL tutarında bir davanın tümden reddedilmesi durumunda karşı tarafın avukatlık ücreti Asliye Hukuk mahkemesi ise 3.400 TL olarak belirlenir.500 TL miktarda...

Yargılamada davacı taraf kendisini avukat ile temsil ettirmiş ise ve davayı kazanmış ise, davalı taraf, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen tutarı davacının avukatına ödemek zorundadır. Özetle davayı kazanan davacının avukatı, davayı kaybeden taraftan avukatlık ücreti alacaktır. Dava tutarının düşük olması durumunda karşı vekalet ücreti nasıl hesaplanır? Davacının 500 TL...

1-) Ayrı harca tabii olması, Harçlar Kanunu madde 6; karşı dava müstakil dava gibi ayrı harca tabiidir.“…Harç peşin veya süresinde ödenmemişse müteakip işlemlere ancak harç ödendikten sonra devam edilir.Mahkemece verilen süre içerisinde davalı karşı davacı tarafından harç ikmal edilmiştir…” (Yargıtay 2. HD., E. 2011/ 2478,...

Karşı Dava Karşı dava, açılmış ve görülmekte olan bir davanın davalısının, aynı mahkemede, davacıya karşı açtığı dava olarak tanımlanır. Açılmış ve görülmekte olan bir davada, davalının aynı mahkemede, davacıya karşı açtığı davaya, karşı dava denir.Karşı dava uygulama ve doktrinde; karşılık dava, mukabil dava, davayı...

OlaylarBilgisayar mühendisi olarak yerleştirmesi yapılan başvurucunun hakkında gerçekleştirilen güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması nedeniyle atama işlemi yapılamamıştır. Başvurucunun söz konusu duruma karşı açtığı iptal davası idare mahkemesince reddedilmiş, karara karşı yaptığı istinaf başvurusu bölge idare mahkemesi tarafından kesin olarak reddedilmiştir. Vekil ile temsil edilen başvurucu Ulusal...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın