Blog — Sayfa 21 / 243
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-21,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

    Hukuk Genel Kurulu         2017/580 E.  ,  2020/97 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi1. Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesince tüketici mahkemesi sıfatıyla verilen davanın kabulüne ilişkin karar, davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda...

    Hukuk Genel Kurulu         2020/168 E.  ,  2020/394 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi1. Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin kararın davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 15. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA ( ) NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE DAVACI                   : ADRES                      :………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                 :DAVALI                   : ADRES                      :……DAVA DEĞERİ       :…. TL (Şimdilik)TALEP KONUSU               : Bilirkişi raporu sonrası taleplerimiz arttırılmak ve fazlaya...

İtiraz Konusu Kural2802 sayılı Kanun’un 28. maddesinin yedinci fıkrasında soruşturma, kovuşturma veya yargılamanın tamamlanması için öngörülen hedef sürelerin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (Kurul) görüşü alınarak Adalet Bakanlığı (Bakanlık) tarafından belirleneceği öngörülmektedir. Anılan fıkranın “kovuşturma veya yargılamanın tamamlanması için öngörülen hedef süreler Hâkimler ve Savcılar...

Tanıma Ve Tenfiz Davası Nedir? Tanıma ve tenfiz davası işlemleri, yurtdışında görülen ve o ülkenin hukuk sistemi ile karara bağlanan bir davanın, Türkiye’de geçerlilik kazanması amacı ile gerçekleştirilen dava işlemleridir. Tanıma ve tenfiz davası sayesinde, yurtdışında karar bağlanmış olan bir dava, Türkiye hukukuna uygunluk açısından değerlendirilir. Tanıma ve...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA (    ) NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE DAVACI                   : ADRES                      :……VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                 :DAVALI                   : ADRES                      :……DAVA DEĞERİ       :….TALEP KONUSU    : Bilirkişi raporu sonrası taleplerimiz arttırılmak ve fazlaya ilişkin haklarımız...

OlaylarBaşvurucu, öğretmen olarak görev yaparken 2000 yılında hakkında açılan bir soruşturma sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca devamsızlık nedeniyle memurluktan çekilmiş sayılmış ve anılan Kanun'un 98. maddesi uyarınca başvurucunun memuriyetine son verilmiştir.Başvurucu 2001 yılında bir siyasi partiye üye olmuş ve partide çeşitli...

  Hukuk Genel Kurulu         2014/939 E.  ,  2016/442 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki “tahliye” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 6. İcra Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 04.06.2013 gün ve 2013/256 E-2013/382 K sayılı kararın incelenmesi davalı vekili vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran