Blog — Sayfa 6 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-6,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

İflas kararının verilip iflasın açılmasıyla kanun hükmü gereği kendiliğinden oluşan iflas masasına giren mal ve haklar her ne kadar müflise ait olsa da müflisin bunlar üzerindeki tasarruf yetkisi sona erecektir.Müflisin masaya giren mal ve haklar üzerindeki her türlü tasarrufu, iflas alacaklılarına karşı geçersizdir. Yargıtay 10. Ceza...

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : …….Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……… tarih ve …………… sayılı boşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1- Müvekkilem ile davalı …….., İngiltere’nin …….. kentinde …….. tarihinde evlenmişlerdir. Evliliklerinden bir kız çocukları dünyaya...

Dava Konusu KuralDava konusu kuralla, denetim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren sekiz yılı geçmemek üzere ek...

01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7036 sayılı kanunda İş Mahkemelerinin iş ve işleyişine ilişkin düzenlenme getirilmiştir. Kanunun 6. maddesinde iş mahkemelerinde yetki düzenlenmiştir. Yeni kanun, iş mahkemelerinin yetkisi hakkında 5521 sayılı Kanundaki yetki düzenlemesine göre herhangi bir yenilik getirmemiştir. YETKİYE İLİŞKİN 6. MADDE DÜZENLEMESİNE GÖRE; “(1) İş mahkemelerinde...

OlaylarBaşvurucu, 14/12/2016 tarihinde açtığı davada kadastro çalışmaları sırasında tespit harici yol olarak bırakılan taşınmazın eski tapu kaydına göre adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir. Yargılama sırasında M.B. asli müdahale dilekçesi vererek taşınmazın adına tescilini istemiştir. Mahkeme başvurucu tarafından açılan davanın kabulüne, tapu kaydının iptali ile...

01.01.2018 Tarihinde yürürlüğe giren zorunlu arabuluculuk faaliyeti, tarafların bağımsız ve tarafsız üçüncü kişinin katkılarıyla aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin en uygun çözümleri yine kendileri tarafından üretmeleri yoluyla uyuşmazlığın çözülmesi faaliyetidir. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun ‘‘Dava Şartı Olarak Arabuluculuk’’ başlıklı 3/1. maddesinde ise belli tür davalarda arabuluculuk yöntemine başvurulması...

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE ESAS NO : DAVALI : VEKİLİ : DAVACI : VEKİLİ : DAVA : Tazminat KONU : Davacı ……… vekilinin ………… tarihli dava dilekçesine karşı cevaplarımızdır. AÇIKLAMALAR Müvekkilim …………. Uzman hekim olup, gerek insani ilişkiler bağlamında gerekse tıp etiğine sahip çıkan bir kimliğin...

Dava Konusu KuralDava konusu kuralla, taşınmaz maliklerinin talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamının değer artış payı olarak alınacağı öngörülmüştür.İptal Talebinin GerekçesiBaşvuruda özetle; dava konusu kuralla taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı...

İşçinin iş yeri olarak çalışmaya başladığı yerin işveren tarafından değiştirilmesi halinde işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih hakkı doğabilecektir. İş yerinin başka bir yere nakli, işçi ve işveren arasında imzalanan sözleşme ile kabul edilmiş olsa dahi işverenin sınırsız yetkisi söz konusu değildir.İşveren, taraflar arasındaki sözleşme...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın