Blog — Sayfa 6 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-6,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

 ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE DAVACI (ALACAKLI)          :VEKİLİ                                   :DAVALI (BORÇLU)              :KONUSU                               : İtirazın kaldırılması ve borçlu hakkında iflas kararı verilmesi talebinden ibarettir. CEVAPLARIMIZ                   : 1- Davalı alacaklı hakkında müvekkilim ……… tarih ve ……… sayılı takip dosyası ile ………. tarihli bonoya dayanarak kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla icra...

 ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE(İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR) DOSYA NO                           :İHTİYATİ HACİZKARARINA İTİRAZEDEN (BORÇLULAR)         :ADRESİ                                 :VEKİLİ                                   :ADRESİ                                 :KARŞI TARAF(ALACAKLI)                          :ADRESİ                                 :VEKİLİ                                   :TALEP KONUSU                 : İhtiyati Haciz kararına itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.TEBELLÜĞ TARİHİ             : ………İTİRAZLARIMIZ                    : 1- Sayın mahkemenizce verilen ihtiyati haciz kararı ……...

 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                 :VEKİLİ                                   :DAVALI                                 : Hasımsız.DAVA KONUSU                   : Vakfın, bazı hükümlerinde değişiklik yapılması talebi. OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ekli vakıf senedinde görüldüğü gibi, ...

 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                 : Vakıflar Genel Müdürlüğü.VEKİLİ                                   :DAVALI                                 : …..Vakfı İdare Heyeti.DAVA KONUSU                   : Vakfın yöneticilerinin değiştirilmesi talebidir. OLAYLAR                             : 1- Yasaya göre vakıfları denetlemekle görevli ve yetkili kurumumuz, yaptığı incelemelerde vakfın amacından sapmalar olduğunu tespit etmiş bulunmaktadır. 2- Adı geçen vakıf idare heyetinin daha önce...

 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                 :VEKİLİ                                   :DAVALI                                 : Hasımsız.DAVA KONUSU                   : Vakfın tescili talebidir. OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil ...

 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                 :VEKİLİ                                   :DAVALI                                 :DAVA KONUSU                   : Vakfın mallarının değiştirilmesi talebidir. OLAYLAR                             : 1- ...

 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                 :VEKİLİ                                   :DAVALI                                 :DAVA KONUSU                   : Vakfın amacının değiştirilmesi talebidir. OLAYLAR                             : 1- ...

 ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACILAR         :VEKİLİ                   :DAVALILAR          : Dava                     : Trafik kazasında bedensel zarar nedeniyle, ………….uyarınca toplanacak delillere göre tazminat hesabı yapılarak olay tarihindeki sigorta limiti aşılmamak üzere, temerrüt tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesi dileğidir. Harca esas değer...

 ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI                :VEKİLİ                   :DAVALI                 : Dava                     :  Davalı sigorta şirketinin ödemesi gereken maddi tazminat tutarının, ………..maddesi uyarınca belirlenmesi ile temerrüt tarihinden işletilecek avans faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödetilmesine karar verilmesi dileğidir. Harca esas değer : ……… TL. Açıklamalar1-………. günü sürücü...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın