Blog — Sayfa 68 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-68,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

OlaylarBaşvurucuların bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan yakını H.H.K., başvuruya konu olayın meydana geldiği gün saat 01.58’den 02.00’ye 13 saniye kalıncaya kadar geçen sürede 155 Polis İmdat hattında görevli kişiyle yaptığı telefon görüşmesinde ölümle tehdit edildiğini söylemiştir. Bu görüşme sırasında H.H.K.nın bulunduğu ortamdan arbede sesleri...

Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde Danıştay’a temyiz başvurusu yapılabilir: Düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davaları, Konusu 100 bin TL’yi aşan tam yargı davaları...

OlaylarBaşvurucu, Danıştayda tetkik hâkimi olarak görev yaparken Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibat ya da iltisak içinde olduğu gerekçesiyle 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanılarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten çıkarılmış; bunun üzerine baro levhasına avukat olarak yazılma talebinde...

Bölge idare mahkemeleri, kural olarak yazılı yargılama usulüne göre istinaf incelemesi ve yargılama yapar (İYUK m.1/2). İdari yargılamada genel olarak inceleme evrak üzerinden yapılır. Bölge İdare mahkemesi, idari dava açıldıktan sonra davayla ilgili gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi tarafların istemi olmasa bile kendiliğinden...

[Mahkeme Bilgisi giriniz] SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE [Yer bilgisini giriniz] DAVACI : [isim bilgisini giriniz] VEKİLİ : [Vekil bilgisini giriniz] KONU : Mirasın reddinin tescili talebidir. AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimizin annesi ve babası geçirdikleri bir trafik kazası neticesinde [Tarih bilgisini giriniz] tarihinde ölmüşlerdir. Mirasçı olarak müvekkilimiz ve kız kardeşi kalmışlardır. Nüfus kayıtları [İl...

.......SAYIN BAŞKANLIĞI’NA                                                                                                                        .......  DAVACI                 :....... VEKİLİ                   :....... DAVALI                  :....... KONU                    :.......'nın aynen teslimi ya da ödenmiş taksitlerinin geri verilmesi talebimizdir. AÇIKLAMALAR  :1-Müvekkilimiz davalı tarafından başlatılan "Bugün al 12 ayda öde" kampanyasından Derin Donduruculu Buzdolabı satın almıştır. 2-Müvekkilim sözleşme koşullarına uygun olarak ....... peşinatı yatırmış ve Buzdolabını teslim almıştır. Müvekkilimizin buzdolabı geldikten...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......  TANINMA İSTEYEN :....... VEKİLİ                      :....... KARŞI TARAF         :....... KONU                       : Tanınma İstemidir. AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz davalı ile ....... tarihinde evlenmiştir. Evliliklerine ait nüfus kayıtları ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt, ....... Sayfa ve ....... Sıra Nodadır. 2-Müvekkilimiz davalı ile Almanya ....... Hukuk  Mahkemesinin ....... tarih ve...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......  DOSYA NO                  :....... TEMYİZDEN FERAGATEDEN DAVACI            :....... VEKİLİ                          :....... DAVALI                       :....... VEKİLİ                          :....... KONU                            : Temyizden Feragat Beyanımızdır. AÇIKLAMALAR         :1-Mahkemenizde ....... Esas no ile görülen ve ....... tarihinde ....... Karar numarası ile karara bağlanan davamızı temyiz etmeyeceğiz. 2-Temyiz hakkımızdan feragat ediyoruz. İSTEM SONUCU     : Temyiz hakkımızdan feragat ettiğimizden, karara kesinleşme şerhi...

.......SAYIN HAKİMLİĞİNE                                                                                                                       .......   DOSYA EASAS :....... DAVACI             :....... VEKİLİ               :....... DAVALI             :....... DAVA                :....... KONU                : Tanık Listemizdir.  T   A   N   I    K   L   A   R   I   M   I   Z  1-Adı Soyadı           :.......Adresi               :....... Ne Konuda TanıklıkYapacağı             :....... 2-Adı Soyadı           :Adresi               : Ne Konuda TanıklıkYapacağı             : 3-Adı Soyadı           :Adresi               : Ne Konuda TanıklıkYapacağı             :  Saygılarımızla. DAVACI VEKİLİ ...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın