Blog — Sayfa 5 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-5,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Hukukumuzda kiraya verenin tahliye davası açabilme şartları; (6098) sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda tek tek detaylıca belirtilmiştir. l Türk Borçlar Kanunu'na Göre Tahliye Kira sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler, (6098) sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 331 ila 356. maddeleri. Arasında; bildirim yoluyla...

Kira Tespiti İle İlgili Yargı Kararları İlgili Yargıtay Kararları -Dava, aylık kira parasının istemine ilişkindir. Kira parasının tespiti yöntemini belirleyen 18/11/1964 tarih ve 2/4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da kira parasının "hak ve nesafete uygun" seviyede takdiri ile "sınırlı artışı" öngörülmektedir. O nedenle kira parasının tespiti...

Kiraya Verenin Hakları Kira sözleşmesine dayalı olarak kiraya verenin hakları;Kiraya verenin, kira parasını talep etmek, Mecurun sözleşmeye uygun kullanılmasını talep etmek, Kiracının kiralananı özenle kullanmaması halinde kira sözleşmesini feshetmek, Kiracının kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermemesi halinde kira sözleşmesini feshedebilmek, İleride...

[caption id="attachment_22091" align="alignnone" width="200"] Müddetname[/caption]Ceza hukukunda müddetname, genellikle bir mahkeme kararının yürürlükte olduğunu ve belirli bir süre içinde infaz edilmesi gerektiğini gösteren bir belgedir. Bu yazı, ceza hukukunda müddetname almanın sürecini, önemini ve yasal yönlerini ele alacak şekilde tasarlanmıştır. Başlık: Ceza Hukukunda Müddetname: Prosedürleri ve Yargısal...

 [caption id="attachment_22091" align="alignnone" width="200"] Deport Kararı[/caption]Türkiye'de Yaşayan Vatandaşların Deport Edilmesi: Hukuki ve Toplumsal BoyutlarGiriş: Türkiye, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen bir ülke olup, farklı nedenlerle burada yaşayan birçok vatandaşa ev sahipliği yapmaktadır. Ancak, son zamanlarda yaşanan olaylar, bazı vatandaşların ülkeden deport edilme riskiyle karşılaştıklarını göstermektedir....

DEPORT KARARISINIR DIŞI ETME KARARI NEDİR ?Sınır dışı etme, bulunduğu ülkenin genel güvenliği ve kamu düzeni için davranışları tehlikeli görülen ve göç hareketleri düzenini ortaya koyan mevzuata aykırı davranışlar sergileyen yabancıların ülke sınırlarının dışına çıkarılmasıdır. Uluslararası hukukta devletlerin egemenlik yetkisi gereğince, yabancı bir kişinin...

[caption id="attachment_22091" align="alignnone" width="200"] Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi[/caption]GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİGüncel halde, giderek artan ve karmaşıklaşan örgütlü suçlar karşısında hem suçun delillerine ulaşmada hem de örgütlü suçlar ile mücadelede klasik koruma tedbirlerinin yeterli olmayacağı kanısı hakimdir. Bu nedenle birtakım gizli koruma tedbirlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bunlardan birisi de...

İlamsız Takipte Borcun Kesinleşmesi Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde borçlu, icra dairesi tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine 7 gün içinde itirazlarını bildirirse, takip durur. İtiraz süresi içinde itiraz edilmezse ödeme emri ve icra takibi kesinleşir. Ödeme emrini tebliğ alan kişi böyle bir borcu olmadığını...

[caption id="attachment_22091" align="alignnone" width="200"] Haksız İhtiyati Hacizden Dolayı Tazminat Davası[/caption] Haksız İhtiyati Hacizden Dolayı Tazminat Davası Alacaklı, borçlunun malları üzerinde haksız olarak ihtiyati haciz koydurur ve ihtiyati haczin haksız olduğu dava veya takip sonunda anlaşılırsa, borçlunun haksız ihtiyati haciz nedeniyle uğradığı zararın ödenmesi için alacaklıya karşı genel...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın