Blog — Sayfa 5 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-5,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

DEPORT KARARISINIR DIŞI ETME KARARI NEDİR ?Sınır dışı etme, bulunduğu ülkenin genel güvenliği ve kamu düzeni için davranışları tehlikeli görülen ve göç hareketleri düzenini ortaya koyan mevzuata aykırı davranışlar sergileyen yabancıların ülke sınırlarının dışına çıkarılmasıdır. Uluslararası hukukta devletlerin egemenlik yetkisi gereğince, yabancı bir kişinin...

[caption id="attachment_22091" align="alignnone" width="200"] Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi[/caption]GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİGüncel halde, giderek artan ve karmaşıklaşan örgütlü suçlar karşısında hem suçun delillerine ulaşmada hem de örgütlü suçlar ile mücadelede klasik koruma tedbirlerinin yeterli olmayacağı kanısı hakimdir. Bu nedenle birtakım gizli koruma tedbirlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bunlardan birisi de...

İlamsız Takipte Borcun Kesinleşmesi Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde borçlu, icra dairesi tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine 7 gün içinde itirazlarını bildirirse, takip durur. İtiraz süresi içinde itiraz edilmezse ödeme emri ve icra takibi kesinleşir. Ödeme emrini tebliğ alan kişi böyle bir borcu olmadığını...

[caption id="attachment_22091" align="alignnone" width="200"] Haksız İhtiyati Hacizden Dolayı Tazminat Davası[/caption] Haksız İhtiyati Hacizden Dolayı Tazminat Davası Alacaklı, borçlunun malları üzerinde haksız olarak ihtiyati haciz koydurur ve ihtiyati haczin haksız olduğu dava veya takip sonunda anlaşılırsa, borçlunun haksız ihtiyati haciz nedeniyle uğradığı zararın ödenmesi için alacaklıya karşı genel...

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  ÇORLU NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE Gönderilmek Üzere SİLİVRİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NESorgu No :2023/… SorguAdli Kontrole İtiraz Eden (Şüpheli)                          : ………… (TC:…….)  Silivri/İSTANBULMüdafi                     ...

OlaylarBaşvurucunun annesi ile evli olan B.V. başvurucuyu evlat edinme talebiyle aile mahkemesinde dava açmıştır. Mahkeme; başvurucunun altı yaşından itibaren B.V. ve annesi F.K. ile birlikte yaşadığını, B.V.nin başvurucunun her türlü eğitim ve bakım giderlerini karşıladığını, evlatlık ilişkisinin kurulmasında küçüğün menfaatinin bulunduğunu belirterek başvurucunun evlat edinilmesi...

İcra Hukuku kavramlarından biri olan meskeniyet iddiası ve buna dayalı şikayete konu yapılan eylemler İcra ve İflas Kanunu’nda haczedilemez mallar başlığı altında düzenlenmiştir. Meskeniyet iddiası, haczedilemez mallar statüsüne sahip mesken vasfındaki taşınmazın alacaklı tarafından haczedilerek satışına engel teşkil etmektedir.İcra ve İflas Kanunu 82. madde düzenlemesinde...

VEKİLLİKTEN ÇEKİLME DİLEKÇESİ – VEKİLLİKTEN İSTİFA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  SİLİVRİ AİLE MAHKEMESİNEDosya No: 2023/ …… E.Temsil Edilen                            : ………………… (T.C…….)Adres:…………..Vekili                                              : Av. Ezgi Merve SAPMAZKonu                                               : Vekillikten çekilme dilekçemizin sunumudur.Açıklamalar                               :Yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, gördüğümüz lüzum üzerine davacı………………….’in vekilliğinden çekildiğimizi bildiririz. Bu sebeple çekilme dilekçemizin asile tebliği ile, UYAP...

A. Kanun’un 7. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasının Birinci Cümlesinin İncelenmesi7194 sayılı Kanun’un 7. maddesinin dava konusu (2) numaralı fıkrasında; dijital hizmet vergisi mükellefi olan dijital hizmet sağlayıcılarına veya Türkiye’deki yetkili temsilcisine, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilere ilişkin beyanname verme ve vergi ödeme...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın