Blog — Sayfa 79 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-79,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

  Tahdit kodlarının konulma sebepleri birbirinden farklılık göstermektedir. Bazı tahdit kodları vize ihlallerinden kaynaklı olarak konulurken, bazı tahdit kodları ise istihbari bilgiler doğrultusunda idare tarafından konulmaktadır. Konulan bazı tahdit kodları aşağıda yer almaktadır.V-69 (İkamet izni iptal edilen yabancı kişiler) V-71 (Adreste bulunamayan yabancı kişiler) V-70 (Sahte...

 ………………İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ’NE  Dosya No   :…………. E.İTİRAZ EDENBORÇLU                :VEKİLİ                    :ALACAKLI            :KONU                     : Borca itiraz dilekçemizdir.AÇIKLAMALAR : Müvekkilim …….örnek dilekçedir. Başka yerde kullanılamaz…………..örnek dilekçedir. Başka yerde kullanılamaz……. müdürlüğünüzün...

Kamu kurumlarınca yapılacak denetimlerde ya da işçi tarafından açılacak alacak/tespit davalarında çalışanların ücretlerinin gerçek ücret üzerinden bildirilmediğinin tespit edilmesi halinde ise,İşverenin elden ücret ödediği her bir ay için işyerine iki asgari ücret tutarından idari para cezası uygulanacak, Durum denetim sonucu tespit edilmesi halinde ücret...

YARGITAY 21. Hukuk DairesiESAS: 2013/17594KARAR: 2014/2401 Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün davacı ve davalılardan Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar...

......... TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNEBAŞVURUDA BULUNAN : ........... AŞ.VEKİLİ : Av................TALEP KONUSU : .............. Asliye Hukuk Mahkemesi ............. E, ............. K. sayılı ilamının yerine getirilmesi talebidir.AÇIKLAMALAR :............. Asliye Hukuk Mahkemesi ............ E, ............ K. sayılı ilamı ile müvekkil ,vekil ile temsil edildiğinden karar tarihinden (.............) itibaren hesaplanacak...

icra takibine geçilmeden önce idareye yazılı başvuru dışında ayrıca alacaklı vekilinin ilama konu alacağın ödenmesi için serbest meslek makbuzu ibraz etmesinin zorunlu olmadığı.. yazılı başvurudan itibaren 30 günlük sürede ödeme yapılmamışsa ilamlı takibe geçilebileceği.. 12. Hukuk Dairesi 2018/6351 E. , 2019/4901 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda...

1. Kefaletin geçerlilik koşulları nelerdir?01.07.2012 tarihinde değişen 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu gereğince, kefil olunan AZAMİ MİKTARIN, KEFALET TARİHİNİN ve  “MÜTESELSİL KEFİL” ifadesinin kefil olan gerçek kişinin kendi el yazısı ile kefil olan tüzel kişi ise, temsilcisinin el yazısı ile yazılması şarttır.2. Kefil olurken...

ANTALYA GENEL İCRA DAİRESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE,DOSYA NO: BORÇLU :İLGİLİ KURUM : Yukarıda ismi belirtilen borçlunun almakta olduğu maaşının haczine karar verilmiş, gelen yazı cevabında borçlunun maaşında başka hacizlerin bulunduğu, Müdürlüğünüz dosyasının sıraya alındığı bildirilmiştir. Borçlunun maaşındaki hacizlerin devam edip etmediğinin, hangi dosyaya ne kadar borcu...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın