Blog — Sayfa 79 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-79,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Türk Borçlar Kanunu’nun “kira ilişkisinin devri” kenar başlığı altındaki 323. maddesi hükmüne göre: “Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz. Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde...

…………………………………………… VALİLİĞİ’ NE;                                                                                                                                 20.04.2020 Müvekkilimiz XXXXX Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi XXXXX XXXXX’e karşı  Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan XX.XX.XXXX tarihli ihaleye katılması sebebiyle mail yoluyla ve sabit telefon numarasından mobil, iş ve ev telefonu aranarak yöneltilen tehdit nedeniyle, 19.04.2017 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na tarafımızca suç...

Olaylar  Başvurucu (Hüseyin El) 1/10/2009 tarihli dilekçesiyle anılan tarihte ilkokul 4. sınıf öğrencisi olan kızının (Nazlı Şirin El) okuluna başvurarak kızının din kültürü ve ahlak bilgisi (DKAB) dersinden muaf tutulmasını istemiştir. Bu dilekçeye cevap olarak okul müdürlüğü tarafından Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 22/10/2009...

Hukukumuzdaki ispat kuralları gereği çekin veya senetten ötürü borçlu bulunmadığının iddiasının kabul edilebilir olması için, öncelikle bu konudaki ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir. Çek veya senedin bedelsiz olduğu iddia edilmesi sureti ile açılan menfi tespit davasında ispat külfeti davacı borçluya düşmektedir.İstisnai bir hal olarak...

………………………………………………….. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI:DAVALI:HasımsızKONU:Vasi Atanması İstemi. AÇIKLAMALAR 1) Müvekkilimizin Babası XXXXX XXXXX 86 yaşında olup malvarlığını yönetemeyecek, işlerini takip ve idare edemeyecek durumdadır. Müvekkilin babasının yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle de yapması gerekli şirket işleri oldukça yavaş ve sorunlu bir şekilde yürümektedir. 2017 senesinin başında da müvekkilimizin babasına Alzheimer...

Olaylarİlçe emniyet müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen başvurucu, görevlendirmesinin sonlandırılmasının ardından geçici görevlendirme nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini için valilik makamına dilekçeyle başvurmuştur. Anılan dilekçede idareye karşı kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan ve somut olaylar gerekçe gösterilmeksizin kullandığı "Hiçbir ihtiyaç, kamu yararı ve hizmet gereği...

Senedin kaybolması, çalınması, yanması veya üzerine bir şey dökülmesi gibi çeşitli durumlarla da zaman zaman karşılaşılması mümkündür. Bu ve benzeri durumlar yüzünden senedin hamili tarafından ibrazının imkânsız olması veya senet üzerinde yazılı olan hakkın saptanmasının imkânsız olması hali için hukuk literatüründe kullanılan terim, zıya (zayi...

Olaylar  Öğretmen olan başvurucular, mensubu oldukları Sendikanın aldığı karar doğrultusunda 22/2/2016 tarihinde "bir ders saatinde anadilin anlam ve önemini belirtecek şekilde ders işleme" eylemine katılmıştır. Söz konusu eylem nedeniyle başvurucular hakkında inceleme başlatılmış ve eylemlerinin sendikal faaliyet kapsamında yer almadığı, eğitim-öğretim faaliyetlerini protesto eder mahiyette olduğu gerekçesiyle...

Kıymetli evrak çek, senet, bono gibi bir değer bildiren, bir hakkı gösterir nitelikteki belgelerdir. Kıymetli evraklar temsil ettikleri hak ile sıkı sıkıya bağlı olan belgelerdir. Senet de para borcunu gösterir kıymetli evraklardandır. Buna göre senette bulunması gereken unsurlar;§ “Bono” veya “Emre Yazılı Senet” İbaresi§ Belirli...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın