MAHKEMECE YETKİ İTİRAZININ DİNLENEBİLİR OLMADIĞI - SAFAHAT İÇİNDE DAVADA USULÜNE UYGUN OLARAK SÜRESİNDE YAPILMIŞ BİR YETKİ İTİRAZI BULUNMADIĞI - YETKİ İTİRAZININ REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
20285
post-template-default,single,single-post,postid-20285,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

MAHKEMECE YETKİ İTİRAZININ DİNLENEBİLİR OLMADIĞI – SAFAHAT İÇİNDE DAVADA USULÜNE UYGUN OLARAK SÜRESİNDE YAPILMIŞ BİR YETKİ İTİRAZI BULUNMADIĞI – YETKİ İTİRAZININ REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

MAHKEMECE YETKİ İTİRAZININ DİNLENEBİLİR OLMADIĞI – SAFAHAT İÇİNDE DAVADA USULÜNE UYGUN OLARAK SÜRESİNDE YAPILMIŞ BİR YETKİ İTİRAZI BULUNMADIĞI – YETKİ İTİRAZININ REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

T.C. YARGITAY

19.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/2068
Karar: 2016/10869
Karar Tarihi: 16.06.2016

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – MAHKEMECE YETKİ İTİRAZININ DİNLENEBİLİR OLMADIĞI – SAFAHAT İÇİNDE DAVADA USULÜNE UYGUN OLARAK SÜRESİNDE YAPILMIŞ BİR YETKİ İTİRAZI BULUNMADIĞI – YETKİ İTİRAZININ REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece, yetki itirazının dinlenebilir olmaması sebebiyle, reddine karar verilir (HMK. m. 19/f.II). Safahat içinde davada usulüne uygun olarak, süresinde yapılmış bir yetki itirazı bulunmadığından yetki itirazının reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesi hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

(2004 S. K. m. 67) (6100 S. K. m. 19)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin yetkisizliğine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, müvekkili şirket ile davalı arasında demir alım satımını konu alan satış sözleşmesi yapıldığını, demirlerin bedelinin avans olarak ödendiğini, ancak davalı tarafça demirlerin teslim edilmediğini, avans olarak verilen demir bedellerinin tahsili için başlatılan ilamsız takibe de davalının itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline, takibin devamına ve % 20 oranında icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının iddialarının doğru olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davalının süresi içinde mahkemenin yetkisine itiraz ettiği, yetkili mahkemenin Fethiye mahkemeleri olduğunu belirttiği, eldeki davada sözleşmenin ifa yeri ve davalının ikametgahı mahkemesinin Fethiye mahkemeleri olduğu gerekçesiyle mahkemenin yetkisizliği nedeni ile dava dilekçesinin usulden reddine, yetkili mahkemenin ticaret mahkemesi sıfatıyla Fethiye Asliye Hukuk Mahkemesi olduğuna karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesi davalıya 16.09.2014 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı vekili 30.09.2014 havale tarihli dilekçesi (ilk itirazlarımız başlıklı) ile cevap verme süresinin iki hafta süre ile uzatılmasını ve dava dilekçesine ek belgelerin tebliğ edilmediğinden bahisle tebliğini istemiş, yetki itirazında bulunmuş, ancak yetkili mahkemeyi göstermemiştir. Mahkemece dava dilekçesinin tebliğine ilişkin tebligat evrakı üzerindeki şerhte yanılgıya düşülerek süresi içinde cevap verme süresinin uzatılmasının talep edilmediği gerekçesiyle talep red edilmiştir. Bu ara karara yönelik itiraz dilekçesinde de yetki itirazında bulunulmuş, ancak yetkili mahkeme gösterilmemiştir. Mahkemece 22.12.2012 tarihli ara karar ile cevap verme süresinin tebliğden itibaren iki hafta süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. Davalı vekili, 12.01.2015 havale tarihli dilekçesi ile yine yetki itirazında bulunmuş ve bu kez yetkili mahkeme olarak Fethiye Mahkemelerini göstermiştir.

Yetkinin kesin olmadığı hallerde, yetki itirazının mahkemece dinlenebilmesi için, bu itirazda, davalının kendi kanaatine göre yetkili mahkemeyi, birden fazla yetkili mahkeme varsa, bunlardan birisini, göstermiş olması şarttır. Aksi halde, mahkemece, yetki itirazının dinlenebilir olmaması sebebiyle, reddine karar verilir (HMK. m. 19/f.II). Yukarıda açıklanan safahat içinde somut davada usulüne uygun olarak, süresinde yapılmış bir yetki itirazı bulunmadığından yetki itirazının reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde mahkemenin yetkisizliğine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 16.06.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran