Blog — Sayfa 216 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-216,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Menfi tespit davasının açılması durumunda icra takibi durur mu?Sadece borçlu olunmadığına ilişkin bir davanın açılmış olması yapılacak takipleri durdurmaz. Yapılacak veya yapılmış takiplerin durması için ayrıca mahkemeden bu konu hakkında tedbir kararı da verilmesi istenmelidir. Talep edilen bu tedbirlere ilişkin, mahkeme tarafından karar verilebilmesi için...

Menfi Tespit Davası Nedir?İcra hukuku bakımından menfi tespit davasının konusu, herhangi bir hak ya da hukuki ilişki olmayıp sadece para borcunun mevcut bulunmadığının tespitidir. Menfi tespit davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi / asliye ticaret mahkemesi dir. Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi...

... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE  DAVACI                               : TC KİMLİK NUMARASI   : ADRES                                  : VEKİLİ                                 :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                  :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                               : ADRESİ                                : DAVA DEĞERİ                   : …….. TL(Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda) KONU                                               : … İcra Müdürlüğü’nün …/… sayılı Takip Dosyasında 89/3’e dayalı Menfi Tespit İstemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR                           ...

 [caption id="attachment_22107" align="alignleft" width="294"] Gerek evlilik birliği devam ederken gerekse boşanma süreçlerinde eşlerin kişisel ve ev eşyaları konusunda uyuşmazlık yaşamaları ve ortak bir karara varamamaları halinde eşya alacağı davaları ile karşılaşılmaktadır. Bu kapsamda yaşanan uyuşmazlıklar üzerine açılacak olan eşya alacağı davaları ile eşlerden her biri...

……AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE; DAVACI                                                      :TC KİMLİK NUMARASI                        :ADRESİ                                                       :VEKİLİ                                                        :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)DAVALI                                                      :ADRESİ                                                       :KONU                                                          : Babaliğin tespiti ve tedbir nafakasi talebimizeilişkindir.AÇIKLAMALAR                                       : 1-)Müvekkilimiz ile davalı 3 yıl evli kalmışlardır. Taraflar arasında evlilik töreni yapılmış fakat resmi nikah kıyılmamıştır. Hal böyle iken taraflar ...

T.C. YARGITAY7.Ceza Dairesi Esas: 2014/28371 Karar: 2016/9088 Karar Tarihi: 30.06.2016KAÇAKÇILIK SUÇU - YARGILAMA GİDERLERİNİN ÖN ÖDEME MİKTARINA EKLENMESİ GEREĞİ - NİSPİ HARÇ VE NİSPİ VEKALET ÜCRETİNİN DE ÖN ÖDEME MİKTARINA DAHİL EDİLMEK SURETİYLE FAZLA MİKTAR ÜZERİNDEN ÖN ÖDEME ÖNERİSİNDE BULUNULDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Sanıkların birlikte işledikleri fiilden dolayı...

T.C. YARGITAY7.Ceza Dairesi Esas: 2014/29494 Karar: 2016/9095 Karar Tarihi: 30.06.20164733 SAYILI MUHALEFET SUÇU - TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇUNUN OLUŞMASI BAKIMINDAN FİİLİN İKİ KİŞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YETERLİ SAYILDIĞINDAN SANIKLARIN CEZALARININ ARTIRILMASI GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: 4733 sayılı muhalefet suçu yükletilen sanık hakkında kurulan hükümde toplu kaçakçılık suçunun oluşması bakımından fiilin...

T.C. YARGITAY7.Ceza Dairesi Esas: 2016/10041 Karar: 2016/9083 Karar Tarihi: 30.06.2016HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU - DAVA KONUSU EŞYA HAKKINDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİ - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİÖZET: TCK’nın .maddesi uyarınca, mahkum olduğu kısa süreli olmayan hapis cezası ertelenen sanık hakkında anılan maddenin .fıkrasının (c)...

T.C. YARGITAY15.Hukuk Dairesi Esas: 2016/3455 Karar: 2016/3829 Karar Tarihi: 12.07.2016İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - VERİLEN SÜRE İÇİNDE HARÇ VE GİDERLER TAMAMLANMADIĞI TAKDİRDE KARARIN TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMASINA KARAR VERİLECEĞİ - EKSİK HARCIN TAMAMLATILMASI İÇİN MAHKEMECE İŞLEM YAPILMASI GEREĞİ - DOSYANIN DAİREMİZE GÖNDERİLMESİÖZET: Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde...

Arabulucuyu nasıl seçeceğim?Taraflar arabulucuyu, Daire Başkanlığımızın resmi web adresi olan www.adb.adalet.gov.tr adresinde yer alan güncel arabulucular listesinden seçebilirler. Arabuluculuk pahalı bir yöntem midir?Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın