Blog — Sayfa 211 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-211,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

T.C YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 6983 Karar: 2019 / 17337 Karar Tarihi: 26.09.2019ÖZET: Somut olayda; Mahkemece davacının işvereninin en başından itibaren davalı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğunun tespitine karar verilmesi dosya kapsamı ve bozma ilamına uygundur. Davalı işveren işyerinde davacıya emsal olabilecek sendikasız...

T.C YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 7019 Karar: 2019 / 17351 Karar Tarihi: 26.09.2019ÖZET: Somut olayda; Mahkemece davacının işvereninin en başından itibaren davalı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğunun tespitine karar verilmesi dosya kapsamı ve bozma ilamına uygundur. Davalı işveren işyerinde davacıya emsal olabilecek sendikasız...

T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2015/ 42401 Karar: 2015 / 38509 Karar Tarihi: 31.12.2015Yargıtay KararıMAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiKARARDava,sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlığa ilişkindir.04.12.2014 gün ve 6572 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 27.maddesi ile 2797 sayılı...

T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2015/ 41840 Karar: 2015 / 38474 Karar Tarihi: 31.12.2015Yargıtay KararıMAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiKARARDava,sigorta hukukundan kaynaklanan uyuşmazlığa ilişkindir.04.12.2014 gün ve 6572 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 27.maddesi ile 2797 sayılı...

İhtiyati Tedbirleri Kararlarının Alınması Ve Uygulanması İhtiyati tedbir kararının icranın durdurulduğu süresi içinde alınması ve uygulanması mümkündür. Zira Karar’da bu konu hakkında herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bugüne kadar ise maddi hukuka göre açılacak davalar bakımından tatil uygulanmamaktadır. Keza açılmış ve görülmekte olan davaların ertelenmesine yönelik düzenleme yoktur. İcra Ve İflas...

İflas Takiplerinin Ve Konkordato Taleplerinin Durumu 2004 Sayılı Kanun’un 330’uncu maddesinde iflas takiplerine ilişkin hüküm içermemesine karşın Karar’da açık şekilde icra takiplerinin yanına iflas takipleri de etkilenmiştir. Bu sebeple 30.04.2020 tarihine kadar takipli iflas yoluna gidilemez. Bu sebeple mevcut iflas ve tasfiyelerinin duracağının kabulü gerekir. Buna karşılık doğrudan iflas...

İhtiyati Haciz icra ve infaz edilmemesi Öğretide uzun süre ihtiyati haciz işleminin niteliği hususunda tartışmalar olmuştur. Nitekim Hukuk Genel Kurulu’nun 23.1.2008 tarihli 2008/12-25 Esas 2008/3 Karar Sayılı3 kararında; ‘’Bu nedenledir ki, ihtiyati haciz bir icra takip işlemi olmayıp, asıl icra takip işlemine yardımcı olan, güvence sağlayan, koruyucu nitelikte bir...

Karar’ın Uygulanması Açısından Bölge Sınırlaması Ve Süre Sınırlaması Karar’da açık bir şekilde “yurt genelinde yürütülen’’ işlemlerin ve takiplerin durmasına karar verilmiştir. Yine kararın yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği tarih olan 20 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar 2004 Sayılı Kanun’un 330’uncu maddesinin yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. 2004...

KORONA VİRÜSÜ HAKKINDA ALINAN TEBDİRLER KAPSAMINDA İCRANIN DURDURULMASI KARARI Küresel bir salgın olması nedeni ile tüm dünya tarafından yakından takip edilen Korona Virüsü, hızla yayılmaya devam ediyor ve sosyal hayata etki ettiği kadar, iş hayatına ve ticari hayata da büyük zararlar veriyor. Bildiğiniz üzere, her ülke kendi imkânları ve...

T.C YARGITAY 16.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 16646 Karar: 2020 / 234 Karar Tarihi: 10.02.2020YARGITAY KARARIMAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:Kadastro sonucu, ...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın