Blog — Sayfa 29 / 267
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-29,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi SUÇ : Konut dokunulmazlığının ihlali HÜKÜM : MahkumiyetDosya incelenerek gereği düşünüldü: O yer Cumhuriyet savcısının temyiz isteminin suça sürüklenen çocuk hakkında konut dokunulmazlığının ihlali suçundan kurulan hükme yönelik olduğu belirlenerek yapılan incelemede; Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; Suça sürüklenen çocuk hakkında TCK'nın...

Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilir. 175 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca duruşma günü belirlendikten sonra basit yargılama usulü uygulanmaz. (5271 Sayılı Kanun...

Basit yargılama usulü, adli para cezası veya üst sınırı 2 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarda uygulanabilir. Basit yargılama usulünün uygulanabileceği suçlardan bazıları şunlardır:Basit Kasten Yaralama Suçu (TCK 86/2), Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi (TCK 88/1), Taksirle yaralama suçu (TCK 89/1), Tehsit Suçu (TCK 106/1),  Basit...

Basit yargılama usulü Cmk hükümleri gereğince yaralama, hakaret belli suçlarda uygulanan bir yargılama biçimidir. Basit yargılama usulü Ceza Muhakemesi Kanunu 251 de düzenlenmiştir. Basit yargılama usulü olağan yargılama usulünden daha hızlı ve evrak üzerinden karar verilebilmesini sağlar. Bu yargılama usulü uygulandığı takdirde sanığın alacağı sonuç ceza...

........... BELEDİYE BAŞKANLIĞIİMAR VE ŞEHİRCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE KONU: Tadilat İzin Belgesi İstemi...........................adresli bağımsız bölüme ilişkin tadilat ruhsatı almak istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.                                               ...

Yakalama Nedir? (CMK m. 90) Yakalama, CMK da sayılan şartların varlığı halinde hakim kararı olmaksızın kişilerin özgürlüğünün kısıtlanması şeklinde düzenlenmiş koruma tedbiridir. Kural olarak kolluk tarafından yapılmakta olup belli şartların varlığı halinde herkes tarafından da yakalama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.Yakalama, esasen kişi özgürlüğünü kısıtlayan bir tedbir...

................AİLE MAHKEMESİNEDosya No: 2022/ …… E.Temsil Edilen                            : ………………… (T.C…….)Adres:…………..Vekili                                              : Av................Konu                                               : Vekillikten çekilme dilekçemizin sunumudur.Açıklamalar                               :Yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, gördüğümüz lüzum üzerine davacı………………….’in vekilliğinden çekildiğimizi bildiririz. Bu sebeple çekilme dilekçemizin asile tebliği ile, UYAP sisteminden vekil kaydımızın silinmesini ve bundan sonra yapılacak tüm tebligatların...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın