Blog — Sayfa 29 / 206
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-29,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

.... NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE  VASİ TAYİNİ İSTEYEN DAVACI: Ad-soyad ve TC kimlik No:DAVALI: HasımsızDAVA KONUSU: Türk Medeni Kanunu madde 405 hükmüne göre vasi tayin edilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR:      Babamızın vefatından sonra aynı evde beraber yaşadığım kardeşim…. Psikolojik rahatsızlığı sebebi ile iş göremez durumda olup bakıma...

......... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE  DAVACI:DAVACI VEKİLİ:DAVALI:DAVA: Soyadının değiştirilmesi davası AÇIKLAMALAR 1- Müvekkilim ..... yıllarca Türkiye Futbol kulüplerinde profesyonelce futbol oynamış olup hala içerisinde bulunduğu şartlar itibarı ile antrenörlük yapmaktadır.2- Müvekkilim şu anda nüfus kaydı itibariyle ……. ili ……… ilçesi Nüfus Müdürlüğüne kayıtlı olup köken olarak babasının çok uzun...

Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlayıp otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yılımız bir eylülde başlar.  I - ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ A- HUKUK MAHKEMELERİ Adli tatil süresi MADDE 102- (Değişik: 8/8/2011-KHK-650/33 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.;...

… NÖBETÇİ … MAHKEMESİNE (İhtiyati Tedbir Taleplidir) DAVACI                 : Adı-Soyadı (TC Kimlik No: …)VEKİLİ                    : Av. … (Varsa avukatınıza ilişkin bilgileri buraya yazınız)DAVALI                  : Adı-Soyadı (Biliyorsanız TC kimlik no.su ve adresi)DAVA KONUSU     : Menfi Tespit İstemi.DAVANIN DEĞERİ  : … TLAÇIKLAMALAR  :1- Davalı hakkında  …/…/…… tarihinde …. İcra...

MENFİ TESPİT DAVASI SONUÇLARIMenfi Tespit Davasının Alacaklı Lehine Sonuçlanması Dava alacaklı lehine sonuçlanırsa yani reddedilirse , takibe konu alacağın dayandığı hukuki ilişkinin mevcut ve geçerli olduğu kesin hükümle belirlenmiş olur . Dava takipten önce açıldıysa , alacaklı elde ettiği ilamla ilamlı icra yoluna başvurma imkânı kazanır .  Eğer dava reddedilirse , borçlunun alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat karşılığında aldığı ihtiyati tedbir kararı kalkar . Yargıtay’a göre bunun için ilamın kesinleşmesine gerek yoktur . Menfi tespit davası sebebiyle alacaklı alacağına...

 Açılış Zamanlarına Göre Menfi Tespit Davası   A. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası: Bu durumda borçlu aleyhine henüz bir icra takibi başlatılmamışken ; aslında var olmayan bir borcu ödemekle kendisini tehdit eden kişiye karşı menfi tespit davası açılabilir . Takipten önce açılan menfi tespit davasında borçlunun hukuki durumu tehlikede ise veya taraflar arasındaki hukuki ilişki belirsizlik içeriyorsa ve açılacak dava sonucunda verilecek kararla belirsizlik ortadan kalkacaksa hukuki yararın mevcut olduğu kabul edilmelidir .  Kural olarak menfi tespit davası icra takibini etkilemez , takibi durdurmaz . Ancak ; mahkeme talep üzerine alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat karşılığında , icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir (İİK. m.72/2).  İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasında tazminata...

Hukuki Yarar Kavramı: 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK.’nun 114. maddesinde hukuki yarar dava şartı olarak kabul edilmiştir . Hakkı ihlal edilen bir kişi davacı olarak mahkemeye başvurup hukuki korunma talep edebilir. Ancak davacının hukuki korunma talep edebilmesi için korunmaya değer bir yararının bulunması gerekir...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran