Blog — Sayfa 13 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-13,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Türk Borçlar Kanunu’nnu 352/1 maddesi uyarınca geçerli bir yazılı tahliye taahhüdüne rağmen taahhüt edilen tarihte kiracı tarafından taşınmaz boşaltılmamış ise “…kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir”. Madde hükmü gereğince kira sözleşmesi konusunun kiracı...

T.C.YARGITAYİÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULUE. 1944/15K. 1944/28T. 4.10.1944• TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İlk Kira Sözleşmesinin Yapıldığı Sırada Verilen )• KİRA SÖZLEŞMESİ ( İlk Defa Yapılırken Verilen Tahliye Taahhüdünün Geçersiz Olması )• KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ( İlk Kira Sözleşmesinin Yapıldığı Sırada Verilen TahliyeTaahhüdü )• MİLLİ KORUNMA KANUNU ( Yürürlükte Olduğu Müddetçe Kiralananın...

T.C.YARGITAY6. HUKUK DAİRESİE. 2008/11K. 2008/2784T. 11.3.2008• KİRA SÖZLEŞMESİ ( Atılan İmza İmza Sahibi Kiracıyı Bağlayacağından Tahliye Taahhüdünü İçeren Belgedeki Tarihlerin Sonradan Doldurulduğu Yolundaki İtiraza İtibar Edilemeyeceği )• TAHLİYE TAAHÜDÜ ( Kiracı Kiralananda Otururken Verdiği – Kira Sözleşmesine Atılan İmza İmza Sahibi Kiracıyı Bağlayacağından Tahliye Taahhüdünü İçeren Belgedeki...

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2015/5363 KARAR NO:2016/1143 KARAR TARİHİ:22.02.2016YENİLENEN KİRA SÖZLEŞMESİ İLE VERİLEN TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ KİRA KONTRATI İLE AYNI TARİHİ TAŞISA DA GEÇERLİ OLACAĞI.Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar...

T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ ESAS NO.2017/7296 KARAR NO.2017/1656 KARAR TARİHİ.07.02.2017 MAHKEMESİ :İş MahkemesiÖZET: 50-TL dava değeri olan işçilik alacağı davasının “derdestlik” nedeniyle HMK 114/1-I maddesi ,115/2 maddesi uyarınca usulden reddinde vekalet ücreti.. hükmedilen vekalet ücretinin kabul veya reddedilen miktarı geçemeyeceği … yargılamada kendisini vekille temsil ettirmiş bulunan davalı lehine, reddedilen...

T.C YARGITAY22.Hukuk DairesiEsas: 2017/ 24904Karar: 2019 / 21234Karar Tarihi: 14.11.2019YARGITAY KARARIMAHKEMESİ:İş MahkemesiDAVA TÜRÜ: ALACAKTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup...

Manevi tazminat davalarında özel düzenleme Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 10. maddesi manevi tazminat davalarında düzenleme yapmıştır. Aşağıdaki karar uygulama ile maddeyi açıklamaktadır.Karar gününde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 10. maddesi uyarınca manevi tazminat davalarında avukatlık ücretinin, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre...

Maddi tazminat davasının tümden reddi durumunda hesaplanacak vekalet ücreti.  Tümden ret durumunda vekalet ücreti tarifenin ikinci kısım ikinci bölümündeki maktu ücretler esas alınarak belirlenir. 100.000 TL tutarında bir davanın tümden reddedilmesi durumunda karşı tarafın avukatlık ücreti Asliye Hukuk mahkemesi ise 3.400 TL olarak belirlenir.500 TL miktarda...

Yargılamada davacı taraf kendisini avukat ile temsil ettirmiş ise ve davayı kazanmış ise, davalı taraf, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen tutarı davacının avukatına ödemek zorundadır. Özetle davayı kazanan davacının avukatı, davayı kaybeden taraftan avukatlık ücreti alacaktır. Dava tutarının düşük olması durumunda karşı vekalet ücreti nasıl hesaplanır? Davacının 500 TL...

1-) Ayrı harca tabii olması, Harçlar Kanunu madde 6; karşı dava müstakil dava gibi ayrı harca tabiidir.“…Harç peşin veya süresinde ödenmemişse müteakip işlemlere ancak harç ödendikten sonra devam edilir.Mahkemece verilen süre içerisinde davalı karşı davacı tarafından harç ikmal edilmiştir…” (Yargıtay 2. HD., E. 2011/ 2478,...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın