Blog — Sayfa 13 / 267
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-13,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

  Yüz kızartıcı suç terimi yukarıda da açıkça belirttiğimiz gibi özel kanunlarla, sayılmak suretiyle kategorize edilmiştir. Bu sebeple herhangi bir suçun yüz kızartıcı suç sınıfına girip girmediği konusunda yorum yapabilmek mümkün değildir. Tabi tutulacağınız kanuna göre ve o kanunda yüz kızartıcı kavramıyla bazı suçlar sayılmış olması...

  Yüz kızartıcı suçlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyete girişe ve İş Kanunu’na göre işe alımlara engel teşkil eden, devam eden iş akdinin tazminatsız olarak sonlandırılmasına dayanak yaratan suç tipleridir. Bu sebeple suçun yüz kızartıcı olup olmadığı hususu, hakkında uygulanacak özel kanuna göre şekillenmektedir....

  Türk Ceza Kanunu’nda “yüz kızartıcı suçlar” gibi bir ayrıma yer verilmemiştir. Ceza Kanunu bakımından herhangi bir sonuç doğurmayan yüz kızartıcı suçlar kavramı özel kanunlar, yönetmelik ve tüzüklerde geçmektedir. Bu kavram hukuk camiasında tartışmalı bir durum olması nedeniyle kullanımından vazgeçilmiştir. Zira “yüz kızartıcı” sıfatının toplumun ahlak...

  Silah devri iki şekilde incelenmektedir. Bunlar şu şekildedir:Sivil vatandaşların birbirlerine silah devri: Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devri yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma ve bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekmektedir. Silah devrini öngören sözleşme onay işlemlerini müteakip...

  Silah ruhsatı alabilmek için aşağıdaki bilgi ve belgelerle ikamet edilen yer mülki amirliğine başvurulması gerekmektedir:Dilekçe Son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf, Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair kamu hastanelerinden veya devlet ya da vakıf üniversite hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu, Harç makbuzu, ...

  Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin “Silah Ruhsatı Verilmesini Engelleyen Haller” başlıklı 16’ncı maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen ve yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir.Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine...

     Silah ruhsatı almak isteyen, 21 yaşını doldurmuş bireyler, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 91/1779 Sayılı Yönetmelikte düzenlenen sıkı önlemler dahilinde belirli süreçler ve gerekli belgeler altında silah sahibi olabilmektedir. Silah ruhsatları, kanun ve...

İstinaf kanun yolu ile temyiz kanun yolu arasındaki temel farklılıkları şu şekilde sıralamak mümkündür:Her şeyden önce iki kanun yolu arasında ulaşmak istenilen amaç açısından fark bulunmaktadır. Temyiz kanun yolu adı verilen Yargıtay inceleme ve kararları ile amaçlanan Türk yargısında yeknesaklığın sağlanmasıdır. Başka bir deyişle,...

  CMK m.286’da Temyiz Kanun Yolu düzenlenmiştir. Bu hükme göre;İstinaf mahkemesinin bozma kararı dışında kalan hükümleri (CMK m.286/1). Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararları da hükümle beraber temyiz olunabilir (CMK m.287)Temyiz Kanun Yoluna Başvurulamayan Bölge Adliye Mahkemesi Kararları Temyiz...

  İstinaf yoluna başvuru için süre 7 gündür. Bu süre hükmün açıklanması yüze karşı ise, açıklandığı tarihten itibaren başlar. Hükmün açıklanması yoklukta yapılmış ise, sürenin hükmün tebliğ edildiği tarihten itibaren başlaması gerekir. İstinaf başvurusunun süresi içinde yapılması ile hükmün kesinleşmesi engellenmiş olur. Dosyanın Kabul Edilebilirlik İncelemesi İstinaf başvuru...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın