Blog — Sayfa 120 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-120,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

14. Hukuk Dairesi         2016/18975 E.  ,  2017/1792 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davası sonucunda mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, yerel mahkemece verilen direnme kararına ilişkin dava dosyası, 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunla 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi...

Hukuk Genel Kurulu         2017/2196 E.  ,  2017/1112 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Sulh Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki "ortaklığın giderilmesi" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Malatya 1. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kabulü ile ortaklığın satış suretiyle giderilmesine dair verilen 18.06.2014 gün ve 2010/180 E. 2014/967 K. sayılı kararın temyizen...

Hukuk Genel Kurulu         2017/564 E.  ,  2017/833 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Adana 4. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 07.02.2012 gün ve 2010/650 E., 2012/66 K. sayılı kararın davalı Hazine vekilince temyizi üzerine, Yargıtay 13....

Hukuk Genel Kurulu         2017/1202 E.  ,  2017/1049 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Çatalca 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 16.10.2012 gün ve 2011/85 E., 2012/294 K. sayılı karar davalı ...

Hukuk Genel Kurulu         2017/664 E.  ,  2017/573 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki “ayıp nedeniyle taşınmaz satış sözleşmesinin feshi, maddi ve manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul Anadolu 11. Asliye Hukuk Mahkemesince (kapatılan Üsküdar 2. Asliye Hukuk Mahkemesince) davanın reddine dair verilen...

Hukuk Genel Kurulu         2017/503 E.  ,  2017/1190 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ticaret MahkemesiTaraflar arasındaki asıl, birleşen ve karşılık “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesince asıl davanın 1.735.262,82 TL. üzerinden kabulüne, karşı davanın reddine, taraflarca takip edilmeyen birleşen davanın ise açılmamış sayılmasına...

14. Hukuk Dairesi         2016/9700 E.  ,  2017/5230 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki önalım hakkından kaynaklanan tapu iptali ve tescil davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 01.03.2016 gün ve 2015/15936 Esas - 2016/2539 Karar sayılı ilamı ile bozulmasına...

14. Hukuk Dairesi         2017/65 E.  ,  2017/8677 K."İçtihat Metni"Taraflar arasındaki önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 21.09.2016 gün ve 2015/17249 Esas - 2016/7143 Karar sayılı ilamı ile düzeltilerek onanmasına karar verilmişti....

Hukuk Genel Kurulu         2017/2268 E.  ,  2017/2020 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)Taraflar arasında görülen “tapu iptali ve tescil terditli olarak tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Muğla Asliye Hukuk Mahkemesince (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) davanın reddine dair verilen 10.06.2014 gün ve 2013/811...

İddet Müddeti (Bekleme Süresi)  Nedir? İddet müddeti; boşanmasının ardından kadının tekrar evlenebilmesi için beklemesi gereken süredir. İddet müddeti soy bağı dengesi açısından önem arz etmektedir. Zira evlilik birliği içerisinde cinsel ilişki yaşanması durumda kadının gebe olma ihtimali bulunduğundan, nesep karışıklığının önlenmesi amacıyla kanun koyucu tarafından boşanma...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın