Blog — Sayfa 56 / 206
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-56,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE  DAVACI                               : TC KİMLİK NUMARASI             : ADRES                                 : VEKİLİ                                :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                 :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                               : ADRESİ                                : KONU                                   :  Apartman Yöneticisi Atanması İstemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR               : 1-) Müvekkilim ...

ÖRNEK ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİBir Uyuşmazlık Arabuluculukla Çözüme Kavuşturulduğunda Arabuluculuğun Son Aşamasında Kullanılır ÖRNEK ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİTaraf____________ :[Ad, soyad, TC Kimlik no./ticaret sicil no.] Vekili____________ : [Ad soyad ve baro sicil no.] Taraf____________ :[Ad, soyad, TC Kimlik no./ticaret sicil no.] Vekili____________ :[Ad soyad ve baro sicil no. / Uyuşmazlık Konusu: İşçi...

  …. MAHKEMESİ’ NE  DAVACI                               : TC KİMLİK NUMARASI             : ADRES                                 : VEKİLİ                                :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                 :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                               : ADRESİ                                : KONU                                               :  Tanımanın İptaline Karar Verilmesi İstemimizi içerir dilekçemizdir.  DAVA DEĞERİ                  :(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda) AÇIKLAMALAR               :1-) Müvekkilim davalılardan...

..................... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI                               : TC KİMLİK NUMARASI             : ADRES                                 : VEKİLİ                                :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                 :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                               : ADRESİ                                :  DAVANIN DEĞERİ          : .................- TL KONU                                   : AÇIKLAMALAR               : 1- Müvekkilimiz ile davalı spor klubü arasında, …./…./…. başlangıç ve …/…/… bitiş...

…ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE  DAVACI                                          : TC KİMLİK NUMARASI                        : ADRES                                             : VEKİLİ                                            :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                             :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                                           : ADRESİ                                           : DAVA DEĞERİ                              :(Malvarlığına ilişkin davalarda) KONU                                               : Davacı müvekkilimiz tarafından yapılan harcamalarınsebepsiz zenginleşme hükümlerine göre gerialınması istemimizden ibarettir.AÇIKLAMALAR              ...

                   … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE  DAVACI                                            : TC KİMLİK NUMARASI                         : ADRES                                             : VEKİLİ                                            :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                             :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                                            : ADRESİ                                            : KONU                                               :İyiniyetli 3.kişi konumunda olan müvekkilimizin davaya konu taşınmaza dair...

SENDİKAL TAZMİNAT TUTARI NASIL BELİRLENİR? Yukarıda belirtmiş olduğumuz sebeplerden birinin varlığı halinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedileceği Kanun`da belirtilmiştir. . Görüldüğü üzere Kanun sendikal tazminatın alt sınırını belirlemiştir. Ancak bu konuda üst sınırın nasıl belirleneceğine dair Kanun`da düzenleme söz konusu değildir. Bu nedenle Yargıtay, uygulamada...

HANGİ HALLERDE SENDİKAL TAZMİNAT SÖZ KONUSU OLUR? Sendikal tazminata ilişkin düzenleme içeren 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”nun 25 inci maddesinde; “(1) İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına...

Burada şu hususu belirtmek gerekir ki 4/1-a(SSK) ve 4/1-b(Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların hangi hallerde uğradıkları kazaların iş kazası sayılacağı ayrı ayrısayılmıştır . 4/1- a(SSK) kapsamındaki sigortalıların; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran