Blog — Sayfa 56 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-56,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

OlaylarBaşvuruya konu olayların yaşandığı tarihte büyükşehir belediyesi su ve atıksu idaresi genel müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan başvurucu, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunmuştur. Söz konusu paylaşım, bir gazetede çeşitli eklemeler yapılarak haberleştirilmiştir. Başvurucu hakkında, yapmış olduğu sosyal medya paylaşımının anılan habere kaynak oluşturduğu...

Miras, mirasbırakanın ölümü neticesi yasal ve atanmış mirasçılara külli halefiyet ilkesi doğrultusunda bütünüyle geçmiş sayılır. Mirasçılar hukuk sistemimiz gereği mirasçılık sıfatını kazanmış olmakla, mirasbırakanın borçlarından da kişisel olarak sınırsız bir şekilde sorumlu tutulmaktadırlar. İş bu hususun sakıncalı sonuçlarının önlenmesi adına TMK 605 ile 618.maddeleri arasında...

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi ile 12. Hukuk Dairesi tamamen farklı görüşlen savunmaktadır. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 2012/6206/8203 sayılı kararında“…Müşteki tarafından adı geçen Avukat aleyhine Ankara 12. İcra Hukuk Mahkemesi’nin Esas:2014/745 sayısına kayden açılan şikâyet davası sonunda verilen 13.11.2014 tarih ve 2014/1009 sayılı karar ile yasalarda bir...

Elbirliği MülkiyetiMedeni Kanun’un 701. Maddesi ile açıklanan elbirliği mülkiyetinin tanımı, kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla, mallara birlikte malik olanlar olarak yapılmıştır. Devam maddesi olarak da ‘’elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp, her birinin hakkı ortaklığa giren malların tamamına yaygındır.’’ ifadesi ile elbirliği...

YARGITAY Ceza Genel Kurulu, Esas: 2008/1-88, Karar: 2008/184, Karar Tarihi: 08.07.2008:” Etkili eylem suçu ile kasten insan öldürmeye kalkışma suçu arasındaki ayırıcı kriter manevi unsurun farklılığına dayanır. Birinci durumda sadece daha hafif sonuç (darp ve yaralama) istenilmiş olup daha ağır sonuç (ölüm) istenilmiş değildir. Fail...

Mal beyanı; borçlunun, takip konusu alacağa yetecek oranda gerek kendi gerekse üçüncü kişilerde olan mal, hak ve alacaklarını ve bunların çeşit ve niteliklerini, geçimini nasıl sağladığını buna bağlı olarak da borcu nasıl ödeyebileceğini sözlü veya yazılı olarak icra dairesine bildirmesidir.Borçlu sadece borcuna yetecek kadar olan...

YARGITAY 12. Hukuk DairesiEsas Yıl/No: 2013/36071Karar Yıl/No: 2014/2365Karar tarihi: 29.01.2014İHALENİN FESHİ DAVASI – BORÇLUNUN KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZININ MAHALLİNDE KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMAK SURETİYLE İNCELENİP SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Mahkemece yapılan açıklamalar doğrultusunda borçlu F…… T…..’nın kıymet taktirine itirazının mahallinde keşif ve...

YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN TÜRKİYE’DE HUKUKİ İŞ VE İŞLEMLERİN GÖRDÜRÜLMESİ VE AVUKATLIK; Türkiye’de ikamet etmeyen vatandaşlarımız çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak Türkiye ile bağlantıları devam etmektedir. Bu husus sıklıkla miras mallarının bölüşülmesi amacıyla miras ve mal paylaşım davaları, Türkiye’de bulunan taşınmaz mallar üzerinde yaşanan uyuşmazlıklar,...

AİLE KONUTU NEDİR? Aile konutu şerhinin işlenebilmesi için, talep konusu taşınmazın aile konutu niteliğine haiz olması gerekmektedir. Aile konutu, eşlerin birlikte yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla ayrılan ve aynı konutta iki tarafın da yaşama hakkını güvenceye alan hukuksal kurumdur. Bir meskenin aile konutu sayılabilmesi için;Eşler arasında yasal...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın