Blog — Sayfa 41 / 267
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-41,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

   Hukuk Genel Kurulu         2017/1210 E.  ,  2020/548 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi1. Taraflar arasındaki "taşınmaz maliki ile davacı murisinin aynı kişi olduğunun tespiti" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 16. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen görevsizlik kararı davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 1. Hukuk...

    Hukuk Genel Kurulu         2020/242 E.  ,  2020/712 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi1. Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Samsun Sulh Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 8. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece...

    1. Hukuk Dairesi         2020/3148 E.  ,  2020/5869 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar asıl ve birleştirilen davanın davacıları tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi...

Velayetin Değiştirilmesi Davası Nedir? Velayet hakkının bir tarafa verildikten sonra hak sahibinin değiştirilmesi için açılan bir davadır. Velayetin değiştirilmesi davası açılabilmesi için durumların değişmesi veya velayet hakkının gereği gibi kullanılamaması gerekmektedir. Velayetin Değiştirilmesi Sebepleri Velayet hakkının değiştirilmesini gerektiren sebepler şu şekilde sıralanabilmektedir:Çocukla kişisel ilişki kurulmasının engellenmesi: Velayet hakkı kendisine verilmeyen...

-ÖRNEK DİLKEKÇE-ANKARA ( ) İCRA HAKİMLİĞİNEDOSYA NO:…./…TAHLİYE EMRİNE İTİRAZDA BULUNANDAVALI                    :ADRES                      :……VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                :DAVACI                    : ADRES                      :……………………TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyasından gönderilen Tahliye Emrine karşı itirazlarımızın sunumu ve takibin durdurulması istemi hakkındadır.           AÇIKLAMALARMüvekkil A….. B….., mülkiyeti alacaklı...

A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (b) BendiDava Konusu KuralDava konusu kural; kamu kurum ve kuruluşlarındaki teftiş kurulları ile soruşturmacının faaliyet, yetki, görev ve sorumluluk esaslarını düzenlemeyi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (CBK) amaçlarından biri olarak belirlemektedir.İptal Talebinin GerekçesiDava dilekçesinde özetle; Anayasa’nın 108. maddesi uyarınca Devlet...

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davası açmak için eşlerden birinin boşanma talepli dava dilekçesi hazırlaması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davası açmak isteyen taraf Aile Mahkemesi’nde dava açmalıdır. Boşanmak isteyen taraflardan biri iki nüsha dava dilekçesi, varsa eklemek istediği belgeleri ve nüfus cüzdan fotokopisini ekleyerek boşanma davasını açabilir. Anlaşmalı boşanma...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEŞİKAYETTE BULUNANALACAKLI             : ADRES                      :……VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                :ŞİKAYET EDİLENBORÇLU                  : ADRES                     :……TALEP KONUSU   : Müvekkile olan taahhüdünü ihlal eden borçlunun hapis cezası ile cezalandırılması talebimizden ibarettir.AÇIKLAMALARBorçlu C…. D…’nin müvekkil A…. B…’ye olan borcunu ödememesi üzerine, tarafımızca Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas...

OlaylarBaşvurucunun da aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişilik grup Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinin (AŞTİ) karşısında bulunan pazar yerinde bir araya gelmiş ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yapılacağı -yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulunan- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) binasına kadar görüşmelere katılacak Konfederasyon heyeti ile birlikte...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın