Blog — Sayfa 41 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-41,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

OlaylarOlay tarihinde milletvekili olan başvurucunun "2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı"nın görüşmelerindeki konuşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle iki birleşim Meclisten geçici olarak çıkarılmasına ve bunun sonucunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçtüzüğü'nün 163. maddesi uyarınca bir aylık ödeneğinin ve...

İşyeri uygulaması, sürekli ve aynı koşullar altında tek taraflı olarak işveren tarafından sağlanan, herhangi bir sözleşmesel veya yasal yükümlülükten kaynaklanmayan işçi lehine bir menfaatin açık veya örtülü kabul ile sözleşme hükmü haline gelen yazılı olmayan anlaşma olarak tanımlanabilir. İşçiye verilen ikramiyeler, primler, yemek, benzin ve...

OlaylarBaşvurucuya ait taşınmaz üzerinde dört adet bina ve muhtelif eklentiler bulunmaktadır. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, 1996 yılında bir şirkete -rödovans sözleşmesi imzalamak suretiyle- ruhsat sahasında maden işletme hakkını devrederek madencilik faaliyetinde bulunma izni vermiştir. Başvurucunun beyanına göre anılan sahada 1990-1996 yılları arasında TTK,...

Hakkında icra takibi başlatılmış olan bir kişi, kamu veya özel sektör fark etmeksizin çalıştığı taktirde; icra müdürlüğünce, bağlı olarak çalıştığı işverene, İcra ve İflas Kanunu’nun 355 vd. maddeleri uyarınca maaş haczi müzekkeresi gönderilir.Haciz yazısını alan işveren, bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve...

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : Birden fazla kişiden hangisinin önce öldüğünün tespiti. OLAYLAR : 1- Davacı müvekkil yurtdışında bulunduğu sırada bir trafik kazası olduğunu ve bu kazada eşi ile birlikte, eşinin anne ve babasının da öldüğünü öğrenmiştir. 2- Daha sonra...

ADANA İCRA DAİRESİ’NEDOSYA NO:TALEP EDEN BORÇLU:VEKİLİ :ALACAKLI :VEKİLİ :KONU : 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 111/a maddesi uyarınca rızai satış yetkisi talebinden ibarettir.AÇIKLAMALAR Müvekkil borçlu, yukarıda esas numarası belirtilen … tarihi itibariyle haciz talebinde bulunmuştur. Ayrıca müvekkil borçlu adına kayıtlı olan … plaka no’lu araç da...

NAFAKA KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULABİLİR Mİ?Bağımsız şekilde açılan bir nafaka davası sonunda yerel mahkemenin verdiği ilam kesinleşmeden icraya konulabilir. Ancak boşanma davası içerisinde talep edilen yoksulluk ve iştirak nafakası, boşanma kararı kesinleşmeden icraya konulamaz.Göreceğiniz üzere dikkat edilmesi gereken bir ayırım vardır. Bağımsız nafaka davasında kesinleşmeden icra...

Beraat vekalet ücretinin kesinleşmesi gerekir mi? Ceza beraat vekalet ücreti kesinleşmeden icraya konulabilir mi? Evet. Beraat vekalet ücreti kesinleşmeden icra edilebilir, daha basit bir anlatımla beraat vekalet ücretine dayalı ilamlı icra takibi açmak için ceza dosyasının kesinleşmesi gerekmemektedir. Bu durumun gerekçesi ise şu şekildedir: Takibe...

Yargı makamlarınca müzekkere ile istenilen adres ve kimlik numarası gibi taleplere bankalarca olumsuz cevap verildiğine rastlanmaktadır. Örneğin İcra Müdürlüğü tarafından adres araştırması amacıyla borçluya ait TC kimlik numarası bankadan istenmiş, banka bu talebe olumsuz yanıt vermiş, uyuşmazlık dava konusu olmuştur. Yapılan yargılama neticesinde bankanın kişisel...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın